Letovanje za osnovnošolske otroke občine Kamnik in Komenda

0
437

Območno združenje Rdečega križa Kamnik

 R A Z P I S U J E

L E T O V A N J A   2 0 1 7

ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE OBČINE KAMNIK IN KOMENDA

V letošnjem letu je na voljo sledeč termin:
Debeli rtič; 22.07. – 31.07.2017 in sicer 50 mest.  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zahteva, da so bili otroci v lanskem letu vsaj 3x pri zdravniku. Možnost letovanja imajo tudi otroci, ki niso bili tolikokrat pri zdravniku (teh otrok bo 10).

  1. ZA LETOVANJA BOMO VODILI DVOJNO EVIDENCO:
  • zdravstvena indikacija
    za otroke, katerim bodo zdravniki odobrili zdravstveno indikacijo (27 otrok iz Kamnika in 13 otrok iz Komende). Teh otrok bomo, glede na odložitev ZZZS-ja lahko sprejeli 40.
  • socialna indikacija
    Otrokom, katerim zdravniki ne bodo odobrili zdravstvene indikacije, bomo, na podlagi % dohodka na družinskega člana (razvidno iz določbe o otroških dodatkih /CSD/) dodelili socialno indikacijo (7 otrok iz Kamnika in 3 otroke iz Komende). Teh otrok bomo lahko sprejeli še 10.
  1. PRIJAVE SPREJMEMAMO SAMO DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST. OBRAZCE PRIČNEMO IZDAJATI 29.05.2017, IZPOLNJENE VLOGE PA ZAČNEMO SPREJEMATI 12.06.2017.