MAISTROV VEČER: predavanje dr. Vasja KLAVORA; sreda, 21.6. 2017

71

Južni del soškega bojišča jeseni 1917  

Sreda, 21.6. 2017, ob 19. uri, Rojstna hiša Rudolfa Maistra