Vi sprašujete, župani odgovarjajo … NOV!CE 4/2010

0
5103
Vir: Domžalske novice; 12.marec 2010
Vi sprašujete, župani odgovarjajo ...

Koliko je stala brv čez Kamniško Bistrico in kakšen je njen namen?
Brv čez Kamniško Bistrico zaokrožuje ta del poti ob Kamniški Bistrici in zagotavlja možnost prehoda čez reko. Doslej možnosti za zaokrožitev poti ni bilo in so morali uporabniki tako kolesarske kot pešpoti iskati druge, “manj varne” prehode čez reko. Brv je skoraj v celoti urejena. V proračunu je bilo zanjo zagotovljenih 250.000 evrov.

Zakaj se pobirajo smeti samo ob taborniški akciji spomladi, ki se je žal udeležijo le najmlajši …
Občina Domžale skupaj s komunalnima podjetjema zagotavlja urejanje in čiščenje posameznih ulic in cest, prav tako pa tudi njihovih okolic, spomladi pa se v okviru celotne občine organizira akcija ZA ČISTO IN ZELENO OBČINO DOMŽALE, v kateri poleg različnih skupnosti, organizacij in društev, med katerimi so posebej prizadevni taborniki, smeti pobirajo in zbirajo organizirano.
Seveda javne službe ne morejo vsakodnevno čistiti posamezne ulice, ceste, dele gozdov kot je npr. bližnji Šumberk in njegove okolice, ki je res deležna večje skrbi ob organiziranih čistilnih akcijah. Žal, opozorila, pisna in ustna, tudi postavljene table ne pomagajo pri zagotavljanju čistoče, saj se npr. vsakodnevna vožnja po cesti z avtoceste proti Viru pokaže, kako smo pripravljeni skrbeti za čistočo. Ljudje odpadke mečejo kar skozi okna avtomobilov, veliko-krat na tak način odmetavajo cele vrečke odpadkov, namesto da bi odpadke zbirali v zabojnikih doma ali na skupnih mestih, smeti odlagajo kamor koli, da le ni na mojem dvorišču.
Dokler ne bomo vsak zase skrbeli, da ne bo le moje, temveč naše okolje čisto, toliko časa bo vsaka skrb, ki jo plačujemo skupaj za pobiranje odpadkov, prinašala le trenutne uspehe.
Ob tem pa še povabilo. Tudi občina Domžale se bo ob pomoči tabornikov vključila v prvo vseslo-vensko ekološko akcijo “Očistimo Slovenijo v enem dnevu”. Že danes vabimo, da se nam, 17. aprila 2010, pridružite.

Toni Dragar, župan Občine Domžale

__________________________________________________________________

Stanujem na Ljubljanski cesti v bližini Mercatorja. Zanima me, zakaj v primeru slabega vremena (dež, močna oblačnost) ozračje pogosto smrdi po gnoju oziroma fekalijah? Je v bližini kakšna farma? So v Kamniku težave s kanalizacijo? Morda kaj tretjega? Ker je zadeva zelo moteča, bi prosil za odgovor z obrazložitvijo, ali se bo na tem problemu kaj naredilo?
Občani se v zgodnjem pomladnem obdobju pogosto pritožujejo nad smradom, za katerega menijo, da ga povzroča kokošja farma Jata na Duplici in kmetje, ki gnojijo njive in travnike. Občinska uprava Občine Kamnik je z navedeno problematiko že večkrat seznanila republiškega inšpektorja za okolje in ga zaprosila, da v skladu s svojimi pooblastili ustrezno ukrepa. V dosedanjih odgovorih je inšpektor navajal, da smrad zakonsko ni opredeljen in da na tovrstne pritožbe ne more ukrepati.
Kljub temu bo Občina Kamnik podano pritožbo ponovno posredovala inšpektorju.
Zagotovo pa lahko zatrdimo, da kanalizacijski sistem ne povzroča smradu, saj je stalno pod nadzorom. Glede na to, da je na območju Kamnika mešani kanalizacijski sistem, s katerim se odvaja fekalna in meteorna odpadna voda, je še bistveno manj nevarnosti za zadrže-vanje fekalij.

Anton Tone Smolnikar, župan

Oglasno sporočilo