Kolumna: Izkoristimo napake za boljše rešitve

0
4559
Vir: Domžalske novice; 18.marec 2010

V preteklih dneh se je veliko govorilo o dveh kamniških mestnih osnovnih šolah, o OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca, ki naj bi po županovih besedah jeseni začeli dobivati novo podo-bo, vendar se je zapletlo že pred poletjem.

Po predvidenem terminskem planu, ki ga je javnosti predstavil kamniški župan, naj bi septembra začeli z novogradnjo OŠ Frana Albrehta, kasneje pa še z adaptacijo in dograditvijo OŠ Toma Brejca. Celotna investicija je ocenjena na okrog 20 milijonov evrov. Občina ima v tem trenutku zbranih 6 milijonov evrov, poleg vsega pa Ministrstvo za obrambo zahteva ob novih šolah še izgradnjo zaklonišča, za katerega župan pravi, da bo stal dodatnih 2 milijona evrov.

V preteklih dneh se je veliko govorilo o dveh kamniških mestnih osnovnih šolah, o OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca, ki naj bi po županovih besedah jeseni začeli dobivati novo podo-bo, vendar se je zapletlo že pred poletjem. Po pred-videnem terminskem planu, ki ga je javnosti predstavil kamniški župan, naj bi septembra začeli z novogradnjo OŠ Frana Albrehta, kasneje pa še z adaptacijo in dograditvijo OŠ Toma Brejca. Celotna investicija je ocenjena na okrog 20 milijonov evrov. Občina ima v tem trenutku zbranih 6 milijonov evrov, poleg vsega pa Ministrstvo za obrambo zahteva ob novih šolah še izgradnjo zaklonišča, za katerega župan pravi, da bo stal dodatnih 2 milijona evrov. Na občini so načrtovali, da bodo šole lahko gradili brez zaklonišč, vendar je Ministrstvo za obrambo nedavno jasno povedalo, da to ne bo šlo. Kot vse kaže, gradbeni stroji ne bodo zabrneli tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Zgodba okrog kamniških mestnih šol ima začetke v letu 2002, ko je skupina staršev pristojne opozorila, da OŠ Frana Albrehta ni potresno varna. Svoje je naredila tudi uvedba devetletke, ki je zahtevala dodatne prostore. Pred lokalnimi volitvami 2006 je bilo ugotovljeno, da bo potrebno nekaj postoriti za večjo varnost otrok, ob tem pa bi bilo smiselno reševati še vprašanje prostorske stiske obeh šol. Vodja kamniškega občinskega Oddelka za družbene dejavnosti je leta 2005 obljubljal, da bodo projekti narejeni do volitev 2006 in pripomnil, da je seveda vse odvisno od novega župana. Novi župan je postal stari župan in z začetkom tega mandata so se počasi nadaljevale, pred volitvami, zastavljene stvari. Zelo kmalu se je v kamniškem občinskem svetu odprla razprava o tem, ali bi namesto dveh osnovnih šol zgradili eno samo, vendar so strokovni argumenti prevladali, da bi bila tako velika šola neobvladljiva. V opoziciji smo pristali na koncept dveh osnovnih šol. Župan je zagovarjal gradnjo dveh osnovnih šol na sedanji lokaciji (obstoječi osnovni šoli sta narazen dobrih 100 metrov), v opoziciji pa smo si nadvse prizadevali, da bi OŠ Frana Albrehta preselili bližje njenemu šolskemu okolišu, to je v Mekinje. Obveljala je županova. Izveden je bil javni natečaj, ki naj bi ponudil arhitekturne rešitve zastavljenega projekta. Za javni natečaj je občina namenila okrog 100.000 evrov. Izbrana je bila opcija, da se OŠ Frana Albrehta zgradi na novo, OŠ Toma Brejca se adaptira in dogradi dodatne prostore ter novo telovadnico. V opoziciji in tudi v civilni družbi smo opozarjali, da koncept dveh šol na enem mestu prinaša velike težave pri prometni ureditvi območja, opozarjali smo tudi, da je popolnoma spregledana prostorska stiska glasbene šole, ki stoji v neposredni bližini omenjenih šol. Ko se je že zdelo, da bo župan s trdo roko uveljavil svojo voljo, je kot strela z jasnega udarila »afera zaklonišča«, ki naj bi gradnjo nekoliko upočasnila. Pri tej aferi je ključno to, da je javni natečaj, za katerega je občina namenila 100.000 evrov, zahteval gradnjo zaklonišč, nato pa sta bili kot najboljši arhitekturni rešitvi izbrani dve, ki teh zaklonišč sploh nista imeli vrisanih. Zaključek je, da smo za arhitekturne rešitve plačali velike denarje, dobili pa smo neprimerne rešitve. Znano je, da se je župan Smolnikar, v mandatu prejšnjega obrambnega ministra Erjavca, zavzemal za takšno interpretacijo zakona, ki bi omogočala, da bi se izognili gradnji zaklonišč. Ministrstvo za obrambo je nedavno povedalo, da to ne bo šlo, župan pa je potožil, da bo zaklonišče zgolj povečalo investicijo.

Ker smo dobili izrazito pomanjkljive arhitekturne rešitve, ki niso izpolnjevale niti zahtev natečaja, bo moral nekdo prevzeti odgovornost, da se je negospodarno zapravilo 100.000 evrov davkoplačevalskega denarja. Ob enem pa bi bilo modro, če bi ta trenutek, ko je jasno, da bo potrebno arhitekturne rešitve dodelati, izkoristili in se odločili za koncept dveh šol, na dveh različnih mestih. OŠ Frana Albrehta bi tako preselili bližje njenemu šolskemu okolišu v Mekinje, OŠ Toma Brejca ne bi zgolj adaptirali, ampak bi jo ob sedanji OŠ Frana Albrehta zgradili na novo, izpraznjene prostore sedanje OŠ Toma Brejca pa bi lahko adaptirali in jih namenili glasbeni šoli. S tem bi rešili prostorsko stisko vseh treh šol, prav tako pa bi zmanjšali prometno obremenjenost sedanjega območja šol.

MATEJ TONIN

Oglasno sporočilo