Vi sprašujete, župani odgovarjajo… NOV!CE 5/2010

0
5516
Vir: Domžalske novice; 26.marec 2010


Občina Domžale


18.3.2010 se je v križišču pred Vele in Mercatorjem zgodila prometna nesreča. Avto je zbil peško. Večkrat je videti kako pešci skačejo pred vozili, ki so pri rumeni luči zapeljali v križišče. Signalizacija je časovno neusklajena v škodo pešcev. Samo eno sekundo zakasnitve pri prižiganju zelene luči na prehodu za pešce in verjetno do današnje nesreče ne bi prišlo!!! Kdo je odgovoren?

Občina iskreno obžaluje tragični dogodek. Takoj po nesreči si je situacijo na terenu ogledala pristojna služba in ugotovila, da trditve o neusklajenosti semaforjev ne držijo in da po naši presoji – dosledno upoštevanje Zakona o varnosti v cestnem prometu zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu.
Prehodu za pešce se mora namreč voznik približevati s potrebno previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko vozilo ustavi, če bi z vožnjo preko prehoda ogrožal pešce. Hkrati zakon določa dosledno upoštevanje rumene luči, ki prepoveduje vožnjo, razen v primeru, ko se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja. Ker je v primeru omenjene nesreče v bližini tudi križišče, pa velja tudi določba, da mora voznik, ki se približuje križišču, voziti posebno previdno. Voziti sme s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi in pusti mimo vozila in druge udeležence cestnega prometa, ki imajo na križišču prednost. Zato so vsa lovljenja rumene luči s pospeševanjem prepovedana in se sankcionirajo enako kot vožnja skozi križišče pri rdeči luči.
Glede na že omenjena določila zakona, pa bi radi izpostavili tudi splošno določbo, da mora udeleženec oziroma udeleženka v prometu ravnati tako, da poteka promet nemoteno, umirjeno in varno. Udeleženci v prometu bi morali biti še posebej previdni, saj vedo, da vozijo skozi center mesta, kjer je koncentracija pešcev zelo velika.
Ob pregledu smo tudi ugotovili, da je vsa ostala prometna signalizacija v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah.
Vsekakor pa bo Občina Domžale vaše navedbe o časovno neusklajeni signalizaciji – na škodo pešcev, posredovala strokovni instituciji in zaprosila za preverjanje navedbe.
Odgovornost za povzročitev prometne nesreče ugotavljajo pristojni državni organi in sodišče, ki so tudi opravili ogled kraja nesreče, niso nam pa znane njihove ugotovitve.

Cesta do podvoza v Domžalah je v obupnem stanju. Kdaj se načrtuje popravilo?
Kot smo povedali že lani – ob ureditvi dela Kamniške ceste, se popravilo načrtuje letos – v juniju oz. juliju.

Toni Dragar, Župan

____________________________________________________________________

Občina Kamnik

Je že znana končna cena karbonskega mostu in kdaj bo otvoritev?
Ob projektu izgradnje Povezovalne ceste treh mostov je potekal tudi raziskovalni projekt na premo-stitvenih objektih, ki je v okviru gradnje mostu predvideval uporabo novih kvalitetnih materialov in tehnologij pri izgradnji enega od mostov. Raziskovalni projekt Future Bridge je dosegel zastavljene cilje, konstrukcija pa zaradi lokalnih vremenskih razmer ni bila tehnično dovolj izpopolnjena, da bi v skladu z zakonodajo o graditvi objektov lahko pridobila ustrezne certifikate za vgraditev v našo cesto. Občina je za izvedbo raziskovalnega projekta kljub vsemu izkoristila in prejela nepovratna evropska sredstva v višini 75.000 evrov, tehnično neizpopolnjeni karbonski konstrukciji pa se je zaradi prevelikega rizika in kasnejših stroškov sanacije in vzdrževanja, odpovedala.
Mostni konstrukciji predstavljata del lokalne Povezovalne ceste B31, ki se ravnokar gradi. Za izgradnjo Povezovalne ceste B31 smo prav tako pridobili nepovratna sredstva iz strukturnih evropskih skladov in naslova zakona, ki ureja financiranje občin, kar nas zavezuje, da projekt zaključimo do jeseni 2010. Ne glede na to, da raziskovalni projekt Future Bridge uradno še ni zaključen, saj pričakujemo še s strani Evropske komisije potrjeno zaključno poročilo, smo na Občini Kamnik nadaljevali z izgradnjo mostov, ki bosta sedaj v navadni – armirano betonski izvedbi.
Pri izgradnji lokalne Povezovalne ceste B 31 smo do danes z naslova nepovratnih sredstev z uspešnim sledenjem dinamiki gradnje v občinski proračun že prejeli približno dobro tretjino predvidenih nepovratnih sredstev, in sicer prvo tranšo 444.097 evrov (iz naslova zakona, ki ureja financiranje občin) in 200.000 evrov iz naslova strukturnih skladov. V skladu s predvideno dinamiko bomo v letošnjem letu dobili še priliv 300.000 evrov iz strukturnih skladov in še eno tranšo 444.097 evrov iz naslova zakona, ki ureja financiranje občin. Ministrstvo za promet pa bo do polovice sofinanciralo objekt krožnega križišča, ki ga bodo v teh dneh začeli graditi.
Pred dnevi smo na pogovoru s predstavniki izvajalcev ugotovili, da gradnja poteka v okviru terminskega plana in bo po predvidenem planu tudi zaključena do jeseni.

Anton Tone Smolnikar, Župan

 

__________________________________________________________________

Občina Mengeš

Kdaj bodo mladi končno dobili svoj klub ali center?
Namreč to, kar se sedaj “prodaja” kot študentski klub, ni ničemur podobno.
Tudi sam sem mnenja, da sedanje stanje ni najbolj primerno in zadovoljivo v smislu delovanja oziroma organiziranosti študentskega kluba. V mesecu aprilu bo v občinskem glasilu vabilo na sestanek z mladimi na to temo. Upam, da se je udeležite in se o tej zadevi konkretno pogovorimo.

 

Ali podpirate nov družinski zakonik?
Kakšno je moje osebo stališče do družinskega zakonika pa nisem dolžan pojasnjevati nekomu, ki ga ne poznam oziroma lahko manipulira z mojim odgovorom.

 


Kdaj bomo dobili v občini Mengeš optično omrežje?
Očina Mengeš pripravlja razpis za izgradnjo optičnega omrežja. Objavjlen bo v začetku aprila. Žal pa vsi pogovori z operaterji kažejo na slabo finančno situacijo, kar je posledica nezainteresiranost oziroma nezmožnosti graditi to omrežje. Naša želja je,da bomo dobili operaterja in pričeli z gradnjo. Izgradnja široko-pasovnega omrežja ni oblika javno gospodarske službe za katere je zadolžena lokalna skupnost, zato smo zelo odvisni od gospodarskih razmer na trgu.

Franc Jerič, Župan

Oglasno sporočilo