Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 7/2010)

0
4233
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 3.maj 2010

OBČINA DOMŽALE

Imam otroka v Srednji šoli Domžale. Ker se otrok profesionalno ukvarja s športom, me zanima, kdaj bo tudi Srednja šole Domžale dočakala športno dvorano, katero bi lahko uporabljali tudi občani v popoldanskem času za rekreacijo?
»Projekt za gradnjo je pripravljen in čaka na Ministrstvu za šolstvo in šport. Glede na zdajšnjo dinamiko v zvezi z menjavo parcel in priprave vseh potrebnih dokumentov, pričakujemo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja se pred poletjem. Če bo vse po sreči, bi z gradnjo lahko pričeli še v tem koledarskem letu, je povedal mag. Primož Škofic, ravnatelj Srednje šole Domžale.

Živim ob glavni cesti Domžale – Šentjakob. Zima mi vsako leto naredi ogromno škode (snežna brozga, sol, kamenje…) na fasadi in oknih. Zanima me ali sem upravičen do kakšnega nadomestila ali odškodnine?
Cesta, za katero sprašuje vaš bralec, je regionalna in v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste, je za morebitno škodo odgovorna omenjena direkcija, na katero lahko vaš bralec naslovi odškodninski zahtevek.

Imam trgovino v Karantanski cesti, ki naj bi bila po prvem maju zaradi obnove ceste zaprta. Sprašujem, ali jo bodo lahko uporabljali vsaj pešci?
Kot ste lahko že večkrat prebrali v medijih, se Občina Domžale loteva celovite ureditve Karantanske ceste v centru Domžale v moderno prometnico, ki naj bi zagotavljala večjo pretočnost in varnost uporabnikov, posebej pa naj bi bila z urejenimi peš in kolesarskimi potmi ter zelenimi površinami prijazna do pešcev in kolesarjev. Prepričani smo, da je urejena Karantanska cesta v Domžalah v interesu vseh.
Kot ste lahko že večkrat prebrali v medijih, se Občina Domžale loteva celovite ureditve Karantanske ceste v centru Domžale v moderno prometnico, ki naj bi zagotavljala večjo pretočnost in varnost uporabnikov, posebej pa naj bi bila z urejenimi peš in kolesarskimi potmi ter zelenimi površinami prijazna do pešcev in kolesarjev. Prepričani smo, da je urejena Karantanska cesta v Domžalah v interesu vseh.
Celovita ureditev Karantanske ceste se začenja po prvomajskih praznikih in zahteva kompletno zaporo ceste, ki bo po načrtovanem terminskem planu trajala do 1. septembra 2010. Skupaj z izvajalci pa se bomo potrudili, da bi dela zaključili že v avgustu, kar bo mogoče le, če bodo vremenski pogoji letošnje poletje ugodni. Zapora bo zahtevala veliko razumevanja vseh uporabnikov ceste, še posebej pa vseh, ki v njej živite ter jo vsakodnevno uporabljate za svojo poslovno dejavnost.
Občina Domžale se bo potrudila, da bo v sodelovanju s stanovalci ter s poslovnimi subjekti na Karantanski cesti ter z izvajalci, zagotovila, da bo celovita zapora Karantanske ceste omogočila najnujnejšo uporabo ceste tudi v času zapore. Ker pa bodo motnje kar precejšnje, vas že sedaj prosimo, da uporabnike vaših poslovnih prostorov in lokalov opozorite na spremembe, ki bodo nastale ob zapori ter jih zaprosite, da koristijo druge možnosti dostopov. V kolikor bi pri iskanju teh možnosti rabili našo pomoč, smo vam na razpolago ter vas prosimo, da pokličete Oddelek za investicije Občine Domžale, tel. štev. 7220 120.
Vsekakor pa se bomo potrudili, da bodo pešci imeli priložnost, da pridejo do posameznih lokalov.

KAMNIK

Kdaj predvidevate odprtje trgovskega centra Qlandia?
Občina Kamnik je v januarju 2010 podpisala pogodbo o opremljanju zemljišča na območju Stol – južni del s podjetjema Hofer trgovina d.o.o. in HTC Ena d.o.o.(Qlandia).
S podpisom pogodbe se je investitor zavezal, da bo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja zgradil vso potrebno komunalno infrastrukturo, ki med drugim vključuje izgradnjo krožišča na regionalni cesti pri Stolu, rekonstrukcijo kraka ceste v smeri vzhod (obvoznica) in zavijalnih pasov, izgradnjo dvosmerne kolesarske steze, hodnika za pešce ter podhoda pod regionalno cesto. Pogodba vključuje tudi postavitev protihrupne ograje, izvedbo meteorne in komunalne kanalizacije, izvedbo rekonstrukcije vodovoda in javne razsvetljave.
Ob tem bo investitor poskrbel za ureditev zunanjih površin, saj bo vzdolž vodotoka Kamniške Bistrice izvedena pešpot in dvosmerna kolesarska steza ter ob tem na novo zasajena vegetacija.
Podjetje Hofer je že pridobilo gradbeno dovoljenje, medtem ko je podjetje HTC Ena (Qlandia) v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Otvoritev obeh, trgovine Hofer in trgovskega centra Qlandia, se načrtuje do konca leta 2010.

OBČINA MENGEŠ

Vprašanja, na katera bralci čakajo odgovore!

– Krvavška voda je bila nekaj dni nepitna. Je to posledica pronicljivosti azbestnega cevovoda, ki bi moral biti že pred 20-imi leti obnovljen?
– Kakšne so resnične težave s pitno vodo v Mengšu oziroma krvavško vodo? Je res tako dobra, kot menijo v civilni iniciativi?
– Bralec sprašuje župana, če je zadovoljen s svojim delom, ki ga je opravili v tem mandatu?
– Kdo bo po vašem mnenju vaš najresnejši konkurent na bližajočih se lokalnih volitvah?
– Kakšno mnenje imate o Civilni iniciativi Mengeš?

Oglasno sporočilo