Kolumna: Poti, ki povezujejo

0
4473
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 10.maj 2010

Konec aprila, ko nas je vreme nagradilo s soncem, je oživela tudi rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici in še dodatno potrdila prepričanja vseh nas, ki verjamemo, da je potrebno ob toku Bistrice, kjer je to le mogoče, zgraditi rekreacijsko pot.

V letu 2008 je Občina v okviru Oddelka za urejanje prostora začela s projektom vzpostavitve rekreacijske osi ob reki Kamniški Bistrici, ki bo potekala od meje z občino Domžale v Šmarci pa do izvira Kamniške Bistrice. Do sedaj smo označili odseke v dolini Kamniške Bistrice in postavili štiri urejena počivališča. Celotna dolina Kamniške Bistrice je en velik biser in vse štiri točke so na zelo zanimivih lokacijah od izvira Kamniške Bistrice, preko Plečnikovega dvorca pa do Kampa Alpe ter seveda Predaslja. Naj omenim samo Predaselj, kjer je postavljena tirolska žičnica. Po dolgi jekleni vrvi se tako lahko pod vodstvom spustite v kotanjo med Malim in Velikim Predasljem.

Zanimivo, varno in adrenalinsko.
Največje počivališče smo postavili v Kršmačevem parku, ki leži ob Kamniški Bistrici in je zasnovano kot otroško igrišče. Postavljeno je v lep centralni mestni park, ki počasi dobiva svojo podobo. V naslednjih letih pa bo park dobil tudi mestno plažo.

Kolesarske poti in pešpoti
Lani smo zgradili kolesarsko pot in pešpot od spomenika na Perovem pri brvi čez Kamniško Bistrico pa do trgovske cone na obvoznici, kjer se bo rekreacijska pot nadaljevala vse do Povezovalne ceste. Tam bo zgrajena tudi prečna kolesarska pot in pešpot do Duplice. Prečna pot iz Zikove ulice na rekreacijsko pot je že dokončana (letos bo dodatno rekonstruirana) in se preko brvi čez reko povezuje z novo rekreacijsko potjo do obvoznice ali z asfaltirano peš in kolesarsko potjo, ki je bila prenovljena leta 2008 čez Perovo do Šolskega centra in naprej do samega mestnega jedra.
V letu 2011 se bo rekreacijska pot od povezovalne ceste nadaljevala vse do območja na Duplici, kjer bo zgrajena Qlandia (nekdanji Stol) in v naslednjih letih nadaljevala v krajevno skupnost Šmarca. Iz centra mesta pa se bo pot nadaljevala preko Kršmačevega parka, proti Mekinjam in naprej do doline Kamniške Bistrice.
Ob celotni trasi rekreacijske poti bodo postavljena rekreacijska območja, opremljena s klopmi, mizami, koši za smeti, stojali za kolesa, otroškimi in športnimi igrišči, fitnesom na prostem, informacijskimi tablami ipd.
Na rekreacijsko pot se bodo navezovale prečne in krožne kolesarske in pešpoti, tako da se bo do rekreacijske poti lahko s kolesom ali peš prišlo iz različnih koncev Kamnika, saj je pot namenjena ljudem kot prostor za počitek in druženje ter kot izhodišče za ogled in predstavitev kamniške dediščine, tako da bodo te poti zanimive tudi za šole kot učne šolske poti. Z gradnjo rekreacijske poti dobivamo velik rekreacijski objekt v naravi, ki bo imel tudi pomemben turistični potencial. Pridobili pa bomo tudi drug drugega.

Poti, ki nas povezujejo
Glavni cilj celotne rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici je ustvariti okolje, kjer se povezujejo poti, da bi se povezali ljudje. Mi vsi namreč ustvarjamo, živimo, čutimo, gradimo, … skupnost – Kamnik za vse nas. Zato je pogled na vse generacije, ki se sprehajajo, kolesarijo ali se družijo na rekreacijski osi, ki bo v naslednjih letih povezala izvir Kamniške Bistrice s Šmarco, nam vsem v ponos, navdih in upanje. Upanje, da prihaja čas, ko bomo skupaj ustvarjali poti, ki bodo našo občino in ljudi povezovale.

Brane GOLUBOVIČ

Oglasno sporočilo