Častni poklic v službi človekovega zdravja

0
3601
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 18.maj 2010
Magistra farmacije, ga. Alenka Podgornik, je vodja Lekarne Domžale postala pred več kot desetimi leti. Vodenje takega kolektiva je zanjo predstavljalo izziv, saj si je s svojim delom vedno prizadevala, da bi poklic farmacevta ostal časten in v službi človekovega zdravja. Že takrat je bila lekarna Domžale največja enota v okviru javnega zavoda. S ponosom pove, da je število sodelavk približno enako v vsem času njenega delovanja. Danes je zaposlenih osem magistrov farmacije, štirje farmacevtski tehniki in dve lekarniški delavki. Z zadovoljstvom ugotavlja, da so s sodelavkami, s katerimi se odlično razumejo, uspešno uresničevale zastavljene naloge in za svoje delo prejele številne pohvale in nagrade.

Kot vodja Lekarne Domžale delujete že vrsto let. Vaše pozitivno delo se kaže z zadovoljstvom obiskovalcev. Kako vzdržujete to kvaliteto delovanja?
Odlični medsebojni odnosi, zaupanje med zaposlenimi, usklajevanje službenega in družinskega življenja so temelji za pozitiven odnos do strank in za njihovo zadovoljstvo. Prisluhnemo vsakemu obiskovalcu in želimo najbolj ustreči njegovim željam, potrebam in pričakovanjem. Strokovno svetovanje mora izžarevati pozitiven in iskren namen za rešitev vseh vprašanj vsakega obiskovalca lekarne. To je še posebej dragoceno danes, ko smo z vseh strani bombardirani z različnimi informacijami in je potrebno vedeti, kam se lahko obrnemo po verodostojen nasvet. Vesele smo, ker opažamo, da nam zaupajo pri nasvetih in izbiri.

Ravno zaradi takega načina delovanja imate tudi stalen kader zaposlenih. Kako zaposlene motivirate, da delo opravljajo s takim veseljem?
S svojim delom skrbim, da se zaposleni na de-lovnem mestu dobro počutijo in da med sodelavci vladajo odkriti odnosi. Poudarim lahko, da nas najmlajše sodelavke zapustijo zaradi porodniškega dopusta ali pa pride do menjave ob upokojitvah, sicer pa imamo stalen kolektiv. Negovanje dobrih odnosov je vsekakor osnova uspešnega poslovanja. Pri nas vladajo prijateljski odnosi med zaposlenimi. Svoje delo rade opravljamo.

Že tretje leto zapored poteka akcija Naj lekarna. Z vašim trudom in glasovanjem obiskovalcev ste letos zasedli drugo mesto, leti poprej pa tretje. Boste prihodnje leto zmagovalci?
Akcija dnevnikove priloge Moje zdravje NAJ LEKARNA je letos potekala že tretjič. Prvo in drugo leto smo se uvrstile na tretje, letos pa na odlično drugo mesto. Ker nas naši redni obiskovalci vsako leto nagradijo z večjim številom glasov, imamo še vedno željo, da postanemo zmagovalci akcije.
Pred kratkim ste prejeli tudi posebno priznanje občine Domžale, na katerega pa ste kot vodja lekarne še posebej ponosni. Kaj občutite ob tem prejetju?
Prijetno presenečene, vesele in ponosne smo, da smo letos prejele nagrado občine Domžale, saj te res nismo pričakovale. To priznanje zelo cenimo, saj vidimo, da nas tudi občina podpira pri našem strokovnem poslanstvu. Pomeni nam vzpodbudo in obvezo za še boljše delo, da ohranimo načrtovano smer in se še bolje potrudimo za svoje stranke. Ohraniti moramo vse tisto dobro, kar smo s skupnim delom ustvarile.

Za vsa prejeta priznanja vam tudi jaz iskreno čestitam. Pa vendarle me zanima, zakaj ravno vaša lekarna? Spadate namreč v sklop osmih mestnih lekarn, ki jim je vizija podobna. Kaj menite o tem?
Javni zavod Mestne lekarne sestavlja osem enot, med katerimi je naša lekarna največja. Pred tremi leti smo jo v celoti prenovili, tako da imamo sedaj nove, svetle, sodobno urejene prostore, ki omogočajo, da se pri nas vsi obiskovalci dobro počutijo in tudi radi zadržijo. Mislim, da je to najpomembnejši dejavnik za naš uspeh. Poleg tega se s sodelavci dobro razumemo, kar se vsekakor začuti že takoj pri vstopu v našo lekarno.

Vašo lekarno obiskujejo različni obiskovalci; tako mladina kot starejši ljudje ali pa mladi starši, zdravi ali bolni. Vaš program se najbrž hitro širi z receptur v prodajo. Kako sledite tem novostim?
Kakor se z leti spreminja izgled samih lekarn, tako se z leti spreminja tudi vsebina poslovanja v lekarnah. Obseg izdaje zdravil na zdravniški recept se manjša, na drugi strani pa narašča obseg prodaje izdelkov brez recepta. Ti so namenjeni samozdravljenju in krepitvi oziroma ohranjanju zdravja. Bogato strokovno znanje, izkušnje in nenehno strokovno izobraževanje nam omogočajo, da sledimo številnim novostim in sodobnim smernicam pri zdravljenju.

Kaj pa izobraževanja zaposlenih? Podatkov o novih zdravilih ni malo, kajne?
V naši lekarni ima strokovno delo absolutno prednost. Kot sem že omenila, vsem novostim v farmaciji lahko sledimo le z rednim in s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in izobra-ževanjem. Udeležujemo se predavanj, ki jih organizirajo Lekarniška zbornica, Far-macevtsko društvo, Fakulteta za farmacijo in druge strokovne organizacije. Prav tako pa nas o novostih informirajo strokovni predstavniki farmacevtskih tovarn. V zadnjih letih se udeležujemo tudi izobraževanj o homeopatiji in homeopatskih zdravilih.

Kaj pa izdelki, ki niso na recept, ki so plačljivi, a vseeno potrebujejo natančno svetovanje farmacevta? Imate zaposlene farmacevte razdeljene ali morate prav vsi vedeti vse, kar lekarna ponuja?
Posebej moram poudariti pomembnost strokovne usposobljenosti vseh zaposlenih v lekarni, saj le tako lahko varno in pravilno svetujemo strankam, ki vse pogosteje povprašujejo o možnostih samozdravljenja. Večkrat se zgodi, da se stranke na nas obrnejo samo za nasvet.

Veliko vam pomeni mnenje in zadovoljstvo obiskovalca lekarne. Ponujate vedno več strokovnih pregledov, promocij, analiz. Povejte nam kaj več o tem.
Skrbimo, da so naši obiskovalci čim bolj zadovoljni z vsemi dodatnimi ponudbami, ki jih imamo v naši lekarni. V sodelovanju s patronažno službo Zdravstvenega doma Domžale imamo vsako sredo zjutraj meritve krvnega sladkorja in holesterola. Strankam, ki imajo težave s krvnim tlakom je na voljo aparat za merjenje krvnega tlaka, obenem pa lahko preverijo tudi svojo telesno težo.
Da pa bi bile naše stranke čim bolj seznanjene z izdelki različnih proizvajalcev, le-tem omogočamo, da svoje kakovostne proizvode tudi predstavijo, tako da jih stranke bolje spoznajo in jih tudi preizkusijo. Ponudbo nadgrajujemo glede na potrebe naših obiskovalcev. Omenila bi še, da imamo v naši lekarni poseben prostor, ki je namenjen svetovanju oz. farmacevtski skrbi, kjer se lahko posvetimo posameznemu bolniku. To je dobrodošlo predvsem za bolnike, ki imajo dolgotrajno terapijo z več zdravili, ko smo še posebej pozorni, da je izid zdravljenja res najboljši. Želim si, da bi bila naša lekarna nekakšen center zdravja.

Pa so ljudje za take stvari dovzetni. V preteklosti več ali manj?
Mislim da so naši obiskovalci z dodatnimi ponudbami zelo zadovoljni. Dobro sprejeta so tudi individualna svetovanja ter druge aktivnosti, ki se odvijajo v lekarni.
Bližata se pomladni in poletni čas in ljudje bodo potrebovali razne zaščite, bodisi za v gozd ali pa za na sonce. Kaj jim v takih primerih lahko ponudite?
Za brezskrbno telesno aktivnost in gibanje na svežem zraku, ki predstavljata osnovo za dobro počutje, imamo pri nas več različnih izdelkov. Za zaščito pred klopi in piki drugih insektov so na voljo naravni in sintetični repelentin v obliki pršil, gelov, losjonov in robčkov. Da pa se izognemo nevarnostim pri izpostavljanju sončnim žarkom opozarjamo na pomen zaščite pred soncem. Izbira pripravkov je odvisna od starosti, tipa kože, pa tudi individualnih posebnosti osebe.
Lekarniška dejavnost iz dneva v dan izgublja podobo iz preteklosti. Še naši dedki in babice so včasih v lekarnah prejemali le zdravila. Danes je ta slika precej drugačna. V lekarni dobiš že skorajda »vse«. Kaj menite?
Vloga lekarne v družbi se v zadnjem času hitro spreminja. Nekoč je bila osnovna naloga lekarn preskrba prebivalcev z zdravili. Spremembe na področju zdravstva in odnosa ljudi do lastnega zdravja pa so tudi pri nas vodile do sprememb klasične lekarne. Danes je najpomembnejša svetovalna vloga in farmacevtova usmerjenost k bolniku. Strokovni nasvet omogoča izbiro izdelka, ki je posamezniku najbolj ustrezen in ki ga potrebuje, kajti izbira izdelkov za samozdravljenje ali pa za nego kože je res vsak dan večja.

Nagrada občine Domžale se nanaša na kakovostno delo lekarne ter pomoč uporabnikom lekarniških storitev. Glede na izraženo zaupanje boste le to kakovost še naprej ohranjali. Kako in kakšne prioritete so vam pri tem pomembne?
Brez dvoma stranke v lekarni najbolj cenijo strokovni nasvet in prijazen odnos. Še naprej si bom prizadevala za ohranitev lekarniške farmacije, ki temelji na delovanju lekarne na osnovi strokovnih smernic in v javno dobro v okviru javne zdravstvene dejavnosti.

In kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Še naprej si želimo uresničevati svoje farmacevtsko poslanstvo, to je strokovno svetovanje, kajti le individualni pristop nedvomno dviga kakovost, varnost in pravilnost uporabe zdravil, k čemur vsi stremimo. Vsekakor bomo naše dobro delo nadaljevali ter ohranjali zaupanje in podporo naših obiskovalcev.

Urša Raspet

Oglasno sporočilo