Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 8/2010)

0
4345
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 24.maj 2010

OBČINA DOMŽALE

Glede na prihajajoč referendum me zanima, zakaj se člani volilne komisije iz leta v leto ponavljajo? Veseli bi bili kakih novih, mlajših obrazov in sprememb. Zakaj vedno znova povabljate iste ljudi?
Mateja iz okolice Domžal

Odgovor na tokratno vprašanje je pripravil mag. Branko HEFERLE, univ. dipl. pravnik, tajnik okrajne volilne komisije:
Vaše vprašanje, zakaj se člani volilne komisije iz leta v leto ponavljajo, je nekoliko nejasno, saj ni razvidno, na sestavo katerega volilnega organa se nanaša, ali na okrajno volilno komisijo ali na člane volilnih odborov, vam podajam nekoliko daljši odgovor.
Zakon o volitvah v državni zbor, (Ur. list RS, št. 109/06, 54/07 – odl. US), v VI. poglavju VOLILNI ORGANI ureja sestavo, imenovanje, mandat in naloge posameznih volilnih organov.
Okrajna volilna komisija določa volišča, območja volišč, imenuje volilne odbore, ugotavlja izid glasovanja za okraj, vodi tehnično delo v zvezi z volitvami. Člane okrajne volilne komisije imenuje državna volilna komisija za dobo štirih let. Predsednik mora biti sodnik, namestnik predsednika pa diplomiran pravnik. Ostale člane komisije in njihove namestnike se imenuje po predlogih političnih strank.
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje okrajna volilna komisija za vsake volitve oziroma referendum posebej. Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilnih odborov se imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju volilnega okraja. Pri imenovanju članov volilnih odborov se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, katerih kandidati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v državni zbor, sledijo predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov, tako da je zagotovljena politično pluralna sestava volilnih odborov. Če teh predlogov ni dovolj, se za manjkajoče člane predlagajo uradniki, zaposleni v organih državne uprave in uprave lokalnih skupnosti. Na koncu pa okrajna volilna komisija manjkajoče člane izbere glede na dosedanje sodelovanje. Izvedba glasovanja na voliščih je izredno odgovorno delo, ki zahteva od članov korekten in profesionalen odnos, zato je imenovanje tistih, ki so se doslej izkazali za vestne in odgovorne, več kot utemeljeno.

V nedeljo 9.5.2010 je bilo tekmovanje z gorskimi kolesi na šumberški trim stezi. Ob tej priliki je celotna razmočena steza postala zelo blatna. Zaradi tega je postala nevarna za hojo, še bolj pa za nas tekače, najbolj pa na spustih. Sprašujem kdaj bo organizator prireditve ali pa lastnik/upravljalec v kolikor je dal stezo v brezplačno uporabo uredil/nasul stezo, da bo ponovno primerna za varno hojo in tek?
Tekmovanje z gorskimi kolesi je organiziralo Športno društvo Energija. Na dan tekmovanja je bilo vreme resnično slabo, deževno, zaradi česar je tudi prišlo do opisane situacije. Predstavnik ŠD Energija in predstavnik Zavoda za šport in rekreacijo Domžale sta si po tekmovanju skupaj ogledala lokacijo tekme na Šumberku, naredila zapisnik in poslikala situacijo.
Najnujnejša opravila so člani društva deloma že opravili, več pa se bo lahko storilo te dni, ko se bo steza osušila in bodo možna posutje in ostala sanacija steze.
Zanima me zakaj se ne najde toliko denarja, da bi se uredila cesta od Radomelj proti Jaršam v smeri trgovskega centra Sam Jarše. Kot slišimo, se tam sedaj gradi še vrtec, pa je cesta kljub temu katastrofalna. Prosim vas, peljite se kdaj po njej, sploh če dežuje in videli boste, da je več kot potrebna obnova.
Res je, ob omenjeni cesti se gradi Vrtec Gaj, ki bo predvidoma odprt v začetku septembra 2010, zato smo se tudi dogovorili, da se do 1. septembra 2010 uredi (začasno asfaltira) Igriška cesta od območja Lokacijskega načrta N do križišče s Pelechovo cesto. Sicer pa je na delu tega območja predvidena gradnja obvoznice (Želodnik – Vodice), ob gradnji katere naj bi to območje uredili celovito.

Zanima me, zakaj sprehajalne poti zgornjega dela Bistrice niso tako urejene kot ob spodnjem delu. Nameravajo kaj ukreniti v smeri ureditve, zdaj ko bo vreme toplejše in lepše?
Občina Domžale se trudi, da bi sprehajalne in kolesarske poti ob Kamniški Bistrici urejala celovito. Letošnje deževno vreme resnično zelo vpliva na poti, vendar se bomo, tako kot ugotavlja vaš bralec oz. bralka potrudili, da bodo poti, ko bo vreme toplejše , lepše urejene.

Toni Dragar, župan Občine Domžale

 

Oglasno sporočilo