Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 11/2010)

0
3543
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 4.julij 2010

OBČINA MENGEŠ

Do leta 2011 naj bi občinski svet sprejel prostorski plan za celotno občino. Nekatere ga že imajo, kako pa je v naši občini?

Priprava novega občinskega prostorskega načrta (OPN) je trenutno v fazi pridobivanja zadnjih smernic. Postopek se res vleče dolgo, vendar je to posledica novega Zakona o prostorskem načrtovanju, ki zahteva, da je osnutek prostorskega akta pripravljen že pred smernicami nosilcev urejanja prostora in da je potrebno vse vsebine prostorskega akta s smernicami nosilcev urejanja prostora uskladiti še pred javno razgrnitvijo. V skladu z novo prostorsko zakonodajo osnutek OPN obsega celotni strateški del akta, konceptualni del urbanističnega načrta in celotno namensko rabo prostora na parcelo natančno.
Za sprejem prostorskega akta je potrebno pridobiti pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora za prav vse, tudi najmanjše spremembe prostorskega akta, kar dejansko pomeni, da bo potrebno uskladiti prav vsako spremembo in da bo vsako negativno mnenje zadrževalo celoten postopek in ostale investicije. Poleg tega je potrebno še posebej opozoriti na pričakovani postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki ga je potrebno voditi vzporedno s postopkom sprejemanja OPN v skladu z Zakonom o varstvu okolja in se je v dosedanjih postopkih izkazal kot ključni omejitveni faktor pri zagotavljanju sprejemljivih rokov za sprejem prostorskega akta.
Žal občina na ta zapleten postopek ne more vplivati drugače, kakor da nenehno, preko skupnosti občin in posamično, opozarja na nepremostljive težave pri sprejemanju novega temeljnega prostorskega akta občine. Težava je sicer Ministrstvu za okolje in prostor že nekaj časa znana, saj veliko slovenskih občin postopka ni privedlo niti do priprave osnutka prostorskega akta. Ministrstvo za okolje in prostor je tudi zato v zakonodajno proceduro poslalo predlog sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju, objavljeno v Uradni list RS, št., 108/2009 z dne 28. 12. 2009, ki je rok za javno razgrnitev novih prostorskih aktov prestavil na 1.1.2011. Občina Mengeš bo nadaljevala s pripravo prostorskega akta, pri čemer pa menimo, da je ključno in najbolj pomembno zagotoviti pravilno in usklajeno vsebino novega pro-storskega akta, ki bo zagotavljala kvaliteten dolgoročni trajnostni razvoj občine.

Franc Jerič, župan

 

OBČINA KAMNIK

Kamnik pred kratkim pridobil naziv Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto, s čimer se lahko pohvali le 9 slovenskih občin. Kako komentirate protest staršev zavrnjenih otrok v vrtcih, ki menijo, da temu ni tako in zakaj mislite, da si Kamnik, kljub stalnim problemom z otroškim varstvom, ta laskavi naziv sploh zasluži?

Starši, ki so se organizirali v okviru civilne iniciative zavrnjenih otrok v vrtcih, imajo pred seboj samo eno misel, kako Občina Kamnik ni ničesar storila za najmlajše. Povsem enostavno si predstavljajo, kako lahko župan s čarovniškim trikom postavlja nove oddelke, kako bi moral že leta 2007 načrtovati takoimenovani »baby boom«. Ne vedo pa, da predvsem težave pri sprejemanju Občinskega prostorskega načrta ter pri pridobivanju soglasij gradbenim dovoljenjem pomenijo ogromno naporov za celotno občinsko upravo. Še posebej pa so njihovi enostranski pogledi aktualni v predvolilnem letu, ko ni nobenih težav pritegniti tudi opozicijske svetnike in pozabiti na vse, kar je Občina Kamnik postorila za najmlajše, in ne zato, da bi si pridobila naslov Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto.
Od leta 2007 pa do 2009 smo zagotovili 19 novih oddelkov v vrtcih, letos pa bomo do pozne jeseni zagotovili še najmanj 17 oddelkov, kar pomeni skupaj okoli 650 novih mest v kamniških vrtcih v zadnjih štirih let. Jeseni bomo tako v vrtce skupno sprejeli okoli 1300 otrok, kar je kar za polovico več v primerjavi z letom 2006, ko je bilo v vrtcih prostora za 665 otrok.
Naj poudarim, da smo ena izmed redkih občin, ki sofinancira varstvo pri varuhih otrok v višini 103 evre na mesec na otroka. Smo tudi ena izmed redkih občin, ki vsakemu otroku od 1. do 3. let starosti, ki ne obiskuje organizirane predšolske vzgoje in varstva (zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih ali zaradi osebne odločitve staršev), namenja 103 evre na mesec. 180 evrov namenjamo za vsakega novorojenčka v občini. Za otroke, ki niso vpisani v vrtec, organiziramo brezplačne Cicibanove urice in Montessori program. Priznavamo 10% popust na ekonomsko ceno vrtca za kamniške otroke.
Lahko rečem, da smo na občini v zadnji letih postorili velike korake v smeri, da občina postane prijazna otrokom. Poleg varnih poti, za katere smo namenili v dveh leti okoli 1,5 milijona evrov, in urejanja zunanjih rekreativnih, športnih ter otroških igrišč, sofinanciramo tudi zimsko šolo v naravi v višini 110 evrov na otroka ter dnevne dejav-nosti v sklopu šolskega izobraževanja, kot so kulturni, tehniški, športni in naravoslovni dnevi, ker želimo, da imajo vsi otroci možnosti, da se udeležujejo takšnih aktivnosti. Organiziramo počitniško varstvo ter sofinanciramo letovanja za otroke iz socialno ogroženih družin. Finančno spodbujamo tudi prostovoljstvo otrok in njihovo humanitarno dejavnost.
Smo mesto oz. občina, ki se trudi, da najmlajšim zagotavlja uveljavljanje njihovih pravic. Vesel sem, da smo mlado mesto, kar kažejo tudi podatki o povečanju števila novorojenčkov v zadnjih nekaj letih. Trudimo se, da se najmlajši v naši občini dobro počutijo, hkrati pa se zavedamo, da lahko svoje dejavnosti za otroke sistemsko še bolje uredimo, nadgradimo ali izboljšamo, k čemer bomo zagotovo strmeli tudi v prihodnje.
Kot župan občine Kamnik sem vesel in ponosen, da si je Kamnik prislužil naziv Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Zagotovo pa to za nas predstavlja tudi obvezo, da bomo še naprej delovali v korist otrok, si prizadevali za razširitev aktivnosti zanje, da bomo spodbujali njihovo participacijo v odločitvah, ki jih zadevajo, prisluhnili njihovim predlogom in jih poskušal uresničiti ter si prizadevali ustvarjati mesto prijazno otrokom.
Anton Tone Smolnikar, župan

Oglasno sporočilo