ODGOVORNO LASTNIŠTVO PSA – odgovornost do sebe in do drugih

0
3298

Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE, 21.avgust 2010
Ob Kamniški Bistrici se vsak dan s svojimi kužki ali pa brez njih sprehaja veliko ljudi. Vendar se nekateri sprehajalci in lastniki psov ne zavedajo, kakšne so njihove obveznosti do psa, do drugih sprehajalcev in do okolja. Zgodi se, da pes, ki ni na vrvici, napade drugega psa ali pa sprehajalca, kar ima lahko tudi hude posledice. Zato bi morali vsi lastniki psov upoštevati, da sprehajalne poti niso namenjene samo njim, temveč tudi sprehajalcem brez psov, družinam z otroki, starejšim, za katere ni prijetna izkušnja, če se srečajo z velikim, renčečim psom, ki prosto teka brez nadzora lastnika.

Da bi bili vsi zadovoljni, bi bilo primerno, da bi se tudi tisti lastniki psov, ki določenih pravil ne poznajo ali pa jih zavestno ali pa nevede kršijo, seznanili s predpisi in pravili. Kot primer publikacije, ki na razumljiv način pojasnjuje, kaj pomeni lastništvo psa, lahko omenimo publikacijo Veterinarske uprave Republike Slovenije z naslovom » O odgovornem lastništvu psa«, ki je dostopna na spletni strani Veterinarske Uprave.
Za lastnike psov bi bilo priporočljivo, da jo preberejo, saj je v njej veliko konkretnih nasvetov. Med drugim zapisano tudi, kaj pomeni javno mesto, kjer veljajo pravila glede vodenja psa na povodcu. Tako je določeno, da je »javno mesto vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur, razen površin, kjer ni, oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.« Z drugimi besedami to pomeni, da mora biti pes v mestnem parku oziroma naselju na povodcu. Podrobneje to ureja Zakon o zaščiti živali, ki v 11. členu določa, da mora lastnik psa zagotoviti, da žival ni nevarna okolici, iz 12. člena zakona pa sledi, da morajo biti psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom.
Lastniki psov bi morali poznati omenjene določbe, pa ne samo zaradi varnosti sebe in drugih, ampak tudi zaradi tega, ker ravnanje v nasprotju z navedenimi določbami zakona pomeni prekršek, za katerega zakon določa tudi kazen, globo, ki znaša od 200 do 400 evrov.
Upoštevanje predpisov in upoštevanje drugih ljudi bo vsem omogočilo prijetne sprehode ob Kamniški Bistrici ter sprostitev v naravi skupaj z našimi domačimi ljubljenčki.

PRILOGA:
11. ČLEN ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALIH
12. ČLEN ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALIH
45. in 46. ČLEN ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALIH
11. člen
Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
12. člen
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih živali.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov:
– da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
– da so zaprti v pesjaku ali objektu,
– da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.

Oglasno sporočilo