Aleksandru Jerebu za 1 URO dela na dan kar 1.500 EUR

0
6395

Vir: skupaj.si; 2.september 2010

Kompas MTS – Aleksandru Jerebu za 1 URO dela na dan kar 1.500 EUR na mesec in 1.719 EUR za izobraževanje na zaposlenega !?
26. skupščine družbe Kompas MTS sta se udeležila predstavnika Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, ki sta zastopala preko 2.300 glasov, kar je skupaj predstavljalo skoraj 8 % vseh delničarjev družbe. Nasprotni predlog za delitev dividend v višini vsaj 2 EUR na delnico, žal ni bi potrjen.

Ljubljana, 31. avgusta 2010 ob 14. uri

PRELOMNO LETO IN PREVZEM DRUŽBE
Po uvodni proceduri so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2009, ki je v marsičem bilo prelomno za to družbo, saj je ukinila kar nekaj poslovnih enot zaradi slabega finančnega stanja (Kompas potovanja, Kompas Jelšane vstop), ter odprodala objekta Kompas Škofije in GTO Lipica.

AVTO PHONE, d.o.o. ALEKSANDRA JEREBA ODPRODALA KOMPAS MTS S 75 % IZGUBO, SAJ JE DELNICE KUPOVALA PO 31,00 EUR IN ODPRODALA PO 7,50 EUR
Decembra 2009 je podjetje Proaltia d.o.o. najavila prevzem po ceni 7,50 EUR za delnico, kar je le 9,35 % knjigovodske vrednosti, ki je na dan 31. 12. 2009 znašala 80,20 EUR.

Proaltia d.o.o. je tako pridobila 85,70 % delež, KAD ima v lasti 11,35 %, 205 malih delničarjev pa 2,4 % (ostale pravne osebe imajo skupaj 0,52 % družbe Kompas MTS).

DAVČNA UTAJA ALI SAMO PRAVNI MANEVER ALEKSANDA JEREBA, KI JE ZA 20 UR MESEČNO PREJEMAL KAR 1.500 BRUTO PLAČILA?!
Mali delničarji se žal ne moremo znebiti občutka, da gre v tem primeru za pravno – davčni manever g. Aleksandra Jereba, ki se je verjetno s tem izognil plačilu davka zaradi dobička pri podjetju STOL, d.d., Kamnik, kjer je odprodal pomembna zemljišča, med drugim tudi nemškemu trgovcu HOFER.
Enako šokanten podatek je tudi, da je g. Aleksander Jereb za 20 delovnih ur na mesec prejemal kar 1.500 EUR bruto plačila, kar pomeni da je na dan delal zgolj 1 samo delovno uro, ob tem pa prejel skoraj 3 povprečne delavske plače.

ZA IZOBRAŽEVANJE POSAMEZNEGA DELAVCA KAR NEVERJETNIH 1.719,00 EUR ?!
Predstavnike Društva MDS so zanimali tekoči poslovni rezultati in zadolženost podjetja. Podrobneje so nas zanimale posamezne, zelo visoke postavke, kot npr.: stroški izobraževanja na zaposlenega v višini 1.719,00 EUR, sprememba dolgoročnih virov v kratkoročne, kdo je podal soglasje za odsvajanje in nakupe nepremičnin, ter kako so bili ti postopki izvedeni.
Iz Letnega poročila namreč ni razvidno, da bi te posle obravnaval in odobril nadzorni svet družbe. Hkrati so nas zanimali tudi razvojni plani podjetja in plan za leti 2010 in 2011, ter projekcije poslovnega izida na dan 31. 8. 2010 ter konec 2010.

IMENOVAN REVIZOR, SPREJETE DOPOLNITVE DEJAVNOSTI IN SPREMEMBE STATUTA
Imenovanju revizorja nismo nasprotovali, potrdili pa smo tudi predlagane dopolnitve dejavnosti družbe in spremembe statuta.

BILANČNEGA DOBIČKA TUDI NOVI LASTNIK NE ŽELI DELITI, ZATO JE BILA NAPOVEDANA IZPODBOJNA TOŽBA
Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 1.496.230,17 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. Zato smo z nasprotnim predlogom zahtevali delitev vsaj 2,00 EUR dividende na delnico, saj ima družba skupaj z letošnjim dobičkom kar 3,8 mio EUR bilančnega dobička. Društvo MDS je skupaj s KAD-om napovedalo izpodbijanje tega sklepa in hkrati izrazilo zaskrbljenost nad izigravanjem veljavne zakonodaje in samih delničarjev družbe.

Oglasno sporočilo