Pogovor z županom, Tonijem Dragarjem

0
4638

Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 19. september 2010

Kaj je prevladalo, da ste se odločili za ponovno kandidaturo?
Glavni razlog za kandidaturo ostaja enak kot pred štirimi leti: Občini Domžale omogočiti pogoje za bogato in kakovostno življenje za vse generacije in vse kraje. Zato bo tudi moja letošnja kampanja vsebinska in bo temeljila na izoblikovanem programu. Drugi razlog pa je, da je v enem mandatnem obdobju nemogoče uresničiti večje projekte, ki zahtevajo daljši čas. Rad bi nadaljeval že začeto in načrtovano ter tako vse obljubljene projekte zaključil do konca svojega drugega županskega mandatnega obdobja.

Ohraniti želim dobre stvari, ki smo jih udejanjili v zadnjih štirih letih, med njimi pospešiti razvoj podjetništva in gospodarstva, zagotoviti še več prostora v vrtcih, nov dom upokojencev z oskrbovanimi stanovanji, prioritetna naloga pa ostaja ureditev centra Domžal. Nadaljevati želim z vzpodbujanjem športa in rekreacije za vse občane in občanke ter tako vplivati na njihovo zdravje in počutje. Ne nazadnje pa je moj cilj ustvarjalni dialog z različnimi interesnimi skupinami, odprtost do vseh občanov, razumevanje njihovih po-treb ter zagotovitev njihovega sodelovanja pri sooblikovanju prijetnega in varnega bivanja.

Imate občutek, da je bilo v vašem mandatu veliko postorjenega, ali bi lahko naredili kaj več?
Večino projektov smo uresničili, mnogi so bili obsežnejši, kot sem predvideval ob nastopu mandata, zato vsi niso dokončani in jih želim zaključiti v naslednjem mandatu. Temelji zanje so postavljeni in svoj mandat ocenjujem kot uspešen.
Kljub najboljši volji, morda tudi ugodnim finančnim pogojem, nikoli ne bo mogoče ugoditi vsem občanom, saj se je večkrat zgodilo, da so narejeni in dokončani projekti za nekatere občane zelo dobrodošli in pohvaljeni, medtem ko so drugi prepričani, da njihova izvedba ni potrebna, ali v njih ne vidijo smisla. Trudil sem se ugoditi vsem generacijam, obenem pa pokriti vsa področja – od prometne ureditve, komunalne infrastrukture, varnosti in ekologije, do športa, gospodarstva in kulture. Trudil sem se, da bi opravičil čim več aktivnosti za prijetnejše bivanje v naši občini, in vidim, da nam je to v veliki meri uspelo. Neuspehi so največkrat povezani s pridobivanjem različnih soglasij. Na tem področju gre za probleme nakupa določenih zemljišč, namenjenih za gradnjo družbenih objektov, kjer z lastniki ni moč doseči primerne cene za prodajo, ali pa le za soglasja, še posebej, ko gre za gradnjo in obnovo komunalnih objektov. Včasih je problem tudi v nepripravljenosti ali nekooperativnosti posameznih subjektov in pomanjkanju informacij. Zavedam se, da občani za to krivijo župana, saj sem vendar tu zato, da takšne zadeve rešim, a priznam, da to ni vedno mogoče. Naj le omenim svoja pri-zadevanja za ureditev centra Domžal, kjer brez sodelovanja lastnikov Tuša ureditev ni mogoča, in projekta SPB, dokler številni lastniki ne dajo soglasja. Kljub intenzivnemu prizadevanju žal še do danes ne morem točno reči, kdaj se bodo projekti realizirali.

Vam je za kakšno odločitev žal in je danes (ali v bodočem mandatu) ne bi niti slučajno naredili?
Ni mi žal za odločitve, žal mi je, da smo na nekaterih področjih nemočni, da bi projekte realizirali.

Na kaj ste najbolj ponosni? Kateri uspeh vam največ pomeni?
Pomemben je vsak še tako majhen projekt, s katerim izboljšamo življenje. Meni osebno se zdi zelo pomemben projekt Zelena os ob Kamniški Bistrici. Smo namreč ena redkih občin, ki se lahko pohvali s tako dolgo in prometa prosto urejeno traso, kot je pot ob Kamniški Bistrici. Obiskujejo jo pešci, kolesarji in tekači, dva fitnesa pa omogočata še vadbo na prostem. Velik obisk Zelene osi samo potrjuje, kako zelo pomemben je bil ta projekt, ki se bo moral še nadgrajevati. Čeprav so takšni parki s počivališči in z otroškimi igrišči že stalna praksa v tujini, pa v Sloveniji ostajajo redkost, in vesel sem, da so Domžale med njimi.

Kaj je bilo v tem mandatu narejenega?
Svoja vrata sta tako odprla dva nova vrtca, Češmin in Gaj, dodatne oddelke smo pridobili v OŠ Dragomelj in vrtcu Racman. Najmlajšim so namenjena otroška igrišča, katera smo načrtno gradili ne le v novih stanovanjskih soseskah, ampak tudi v krajih, kjer jih še ni bilo. Odprli smo novo telovadnico v Ihanu, obnavljali stare, vse pa je pripravljeno za začetek gradnje dolgo pričakovane telovadnice ob Srednji šoli Domžale. Pred nami je položitev temeljnega kamna za Medgeneracijski center Bistrica, ki ne bo namenjen le varstvu in negi starostnikov. Domžale so v tem odbdobju postale otrokom še bolj naklonjene, kar potrjuje tudi naziv Unicefovo otrokom prijazno mesto. Izpolnjujemo tudi pogoje za vstop med mesta, prijazna starostnikom. Socialno ogroženim in mladim družinam smo dodelili 30 stanovanj. Obnavljali smo vodovod, širili kanalizacijski sistem, s podpisom pogodbe o Regijskem centru za ravnjanje z odpadki pa rešili problem odlaganja odpadkov. Zaživela je rekreacijska Zelena os Kamniška Bistrica z več počivališči, otroškimi igrišči in s fitnesom. V Češminovem parku je zgrajena hrbtenica – betonsko ogrodje, ki bo v naslednjih letih dobila dokončno zeleno podobo in postala prostor srečevanj, druženja, kulturnih in športnih dogodkov. Načrtno smo obnavljali cestišča, dograjevali pločnike, urejali parkirišča, izvedli prvo fazo obnove mestnega pokopališča in zgradili poslovilne objekte v Krtini in na Pšati. V Krtini so sicer gradbena dela dokončana, urediti pa je potrebno še notranjost in okolico, kar pričakujemo do konca oktobra ali novembra.

Za kaj ste se v tem mandatu najbolj zavzemali?
Po porabi finančnih sredstev v tem mandatu smo največ denarja namenili predšolski vzgoji in varstvu. Kot že povedano, sta bila na novo zgra-jena kar dva vrtca, ob tem pa več otroških igrišč.

Mislite, da so drugi kandidati v prednosti, ker imajo “za seboj” stranke?
Lahko rečem, da sem na tiskovni konferenci predstavil nosilce list, kandidatov za volitve v Občinski svet, ki podpirajo mojo župansko kandidaturo – Marijo Pukl, predsednico stranke DeSUS v Občini Domžale in nosilko njihove kandidatne liste; Cveto Zalokar Oražem, vodjo poslanske skupine Zares v Državnem zboru in nosilko liste kandidatov stranke Zares; Andrejo Pogačnik Jarc, aktualno podžupanjo in nosilko liste LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije in Roberta Rutarja, predsednika SMS Stranka mladih – zeleni Evrope v Občini Domžale.

Ali imate že formirano listo in kdaj jo boste obelodanili?
Lista kandidatov za Občinski svet je že narejena, več o listi in programu pa bom povedal na na-slednji novinarski konferenci, ki bo konec septembra.

Kako se prijaviti, registrirati na vašo listo? Imate za to kakšna merila, ali se lahko vpiše vsak občan?
Član oziroma članica liste lahko postane vsak polnoleten državljan ali državljanka (v nadaljevanju: državljan) Republike Slovenije, ki sprejema program in statut liste. Članica/član liste je lahko tudi oseba, ki je dopolnila 15 let starosti in predloži pisno privolitev svojega zakonitega zastopnika. Pristopna izjava je pisna izjava o pristopu k članstvu liste, ki jo mora pristopnik lastnoročno podpisati in izročiti sekretarju liste. Član liste ne more biti hkrati član druge politične stranke ali organizacije, katere cilji niso v skladu s programom liste.

Se vam zdi “okusno”, da se med volilno kampanjo sredi Domžal pečejo voli, prašiči, kure?
Napovedujem skromno volilno kampanjo z osnovnim informativnim gradivom in nekaj promocijskega materiala. Mislim, da to odgovori na vaše vprašanje.

Kaj je tisto več, katera prednost, obljuba, ki bo prepričala volivce, da bodo oddali glas za vas?
Zaupanje.

Bojan Bešter

Oglasno sporočilo