Tiskovna konferenca Tonija Dragarja

0
2942
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 20.oktober 2010
V Gostilni Keber v Domžalah je potekala tiskovna konferenca Tonija Dragarja, kandidata za župana Občine Domžale. Tiskovne konference so se udeležili predstavniki list, ki podpirajo njegovo župansko kandidaturo v drugem krogu, to so Andreja Pogačnik Jarc (LTD), Vera Vojska (LDS), Uroš Breznik (SD), Cvetka Zalokar Oražem (Zares) in Marija Pukl (Desus). Tonija Dragarja tako kot v prvem krogu tudi v drugem podpira tudi stranka SMS, katere predstavnik Robert Rutar pa se tiskovne konference zaradi odsotnosti, žal, ni mogel udeležiti.

Dragar je izrazil željo, da se volitev udeleži čim več občanov in občank, saj je to ne le njihova pravica, temveč dejanje, s katerim izkažejo odgovornost za razvoj svojega mesta. V uvodu je povedal še, da bi v primeru zmage nadaljeval z deli, ki so že v teku, predvsem tiste ključne stvari: od priprave do končne izvedbe strategije, občinskega prostorskega načrta, do zaključka predloga proračuna za leti 2011 in 2012 in pa vse operativne naloge, ki spremljajo,dve ključni investiciji: industrijska cona Želodnik in Medgeneracijski center.

Besedo je nato predal predstavnikom list, da povedo nekaj o razlogih za podporo njemu in pričakovanjih. Marija Pukl je za podporo navedla že znane razloge, to je njegov posluh za starejše in ustanovitve odbora za starejše, ki sedaj deluje že dobri dve leti. »Projekt Medgeneracijskega centra Toni Dragar ves čas podpira, tvorno sodeluje z investitorjem, občina kot celota in njeni organi delujejo v to smer, Občinski svet pa je že sprejel predlog in vsebinsko zasnovo,« je povedala Puklova.

Naslednja govornica je bila Cveta Zalokar Oražem, ki je vesela, da je Tonija podprlo kar pet strank, kar je pomembno sporočilo za javnost, predvsem pa za vse občane in občanke. »Kot poslanka želim naslednji dve leti, ki mi še ostajajta, izkoristi tako, da poskušam vzpostaviti stike in povezave na tistih področjih, kjer jih z državo še bolj potrebujemo.«

Uroš Breznik iz SD-ja je povedal, da so bili v preteklosti zadovoljni s sodelovanjem s Tonijem Dragarjem. »Uspelo nam je realizirati kar nekaj projektov, za katere smo se zavzemali, ugotovili smo, da lahko skupaj dobro sodelujemo, saj imamo na razvoj Občine Domžale zelo podobne poglede. To je tudi razlog za podporo, ki mu jo dajemo v drugem krogu županskih volitev,« je povedal Breznik.

Vera Vojska iz LDS, ki je bila izvoljena v Občinski svet je povedala, da njihova stranka vidi določene stične točke pri vsebini njihovih prizadevanj za Občino Domžale in tako so se odločili za podporo Dragarju. »Imamo kar nekaj skupnih projektov in prepričana sem, da se bomo zlasti na skupnih projetkih našli in se skušali ne glede na oblikovano koalicijo najti v stičnih točkah, ki bodo dobre za razvoj Občine Domžale. Ni najbolj pomembno v kateri stranki oz. na kateri strani si, pomembno je, da najdemo skupne točke, da bo Občina Domžale šla naprej,« je povedala Vojska.

Andreja Jarc Pogačnik, sedanja podžupanja Občine Domžale je izrazila zadovoljstvo nad rezultatom, ki ga je dosegla lista LTD, kot najštevilčnejša lista levice v Občinskem svetu. Že dosedaj je imel Občinski svet velik posluh za družbene dejavnosti, poskrbljeno pa je bilo za precej dodatnih prostorov za otroško varstvo. Postoriti bo potrebno še nekaj stvari v zvezi s prostori v šolah, dograditi parke in sprehajalne poti, kolesarske poti, skrbeti za varnost občanov in v že obstoječe prostore vnesti pravo vsebino,« je dejala Pogačnik Jarčeva.

Dragar je za konec povedal še, da v drugem krogu pričakuje zmago. Ne glede na rezultate je že imel pogovore s potencialnimi investitorji, kar kaže na njihovo zaupanje v njegovo delo. »Vsi tisti, ki preveč obljubljajo, v bistvu ne vedo, kako to udejaniti v praksi. Ekipa, s katero želim še vnaprej sodelovati, to ve in v bodoče bomo še naprej delali v dobro naših občanov in občank. Želim si, da bi z delom na kolegiju lahko nadaljevali že v ponedeljek,« je za konec še povedal Dragar.

T.L.

Oglasno sporočilo