MAJDA KNEHTL, predsednica Medgeneracijskega društva JESENSKI CVET

0
4408
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 26.november 2010
»Prostovoljno delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez pričakovanja materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist.« (Etični kodeks organiziranega prostovoljstva)

Gospa Majda Knehtl, po rodu sicer iz Prlekije, se je v domžalsko občino, v Dob, z družino priselila pred dobrimi štirimi leti. Je mlada upokojenka in zadnja, aktualna predsednica Medgeneracijskega društva Jesenski cvet, ki je v oktobru obeležilo 10. obletnico uradne ustanovitve društva in 15. obletnico delovanja prve skupine starih ljudi za samopomoč. Pravi, da tako le nadaljuje svoje dolgoletno prostovoljno delo.
Diplomirana socialna delavka je večji del delovne dobe preživela v eni službi v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, kjer je opravljala delo socialne delavke – svetovalne delavke. Njeno delo je bilo zelo zahtevno, med drugim je skrbela tudi za rejništvo gluhih in naglušnih otrok ter več kot 30 let vodila komisijo za razvrščanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju – po letu 2001 je to komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zaradi narave in organizacije dela je sodelovala v posameznih obdobjih tudi z več kot štiridesetimi Centri za socialno delo in mnogimi različnimi ustanovami po vsej Sloveniji. Kar trinajst let je vodila, sodelovala in organizirala šole za starše gluhih in naglušnih otrok ob vključitvi otrok na usposabljanje. Več let je vodila skupine za samopomoč, pri čemer je bilo njeno delo usmerjeno k pomoči staršem v težavah in stiskah, nudenju podpore, razumevanju, svetovanju in pomoči pri vsakdanjih življenjskih problemih. Naučila se je tudi osnovnega komuniciranja v slovenskem znakovnem jeziku.
Je tudi članica mednarodnega združenja Council of International Fellowship (CIF), v katerem se združujejo in udeležujejo izmenjalnih programov strokovnjaki na področju sociale iz vsega sveta. Hkrati je predsednica CIF Slovenija, ki je bil ustanovljen pred 16. leti, od leta 2000 pa deluje kot sekcija CIF Slovenija pod okriljem Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije ter vsako leto izvaja enotedenski mednarodni program na področju socialnih organizacij in združenj v Sloveniji.
Tako je prišla tudi v stik z Zvezo društev za socialno gerontologijo in Medgeneracijskim društvom Jesenski cvet. To posebno pozornost posveča kakovosti življenja starejših ljudi v Sloveniji, vključno s krepitvijo zdravja in s spodbujanjem zdravega načina življenja v starosti, zmanjševanjem osebnih in socialnih stisk starejših ljudi pa tudi celostni obravnavi aktualnih strokovnih in drugih vprašanj starosti, staranja in varstva starih ljudi.
Po upokojitvi v lanskem letu se je odločila, da bo v Medgeneracijskem društvu Jesenski cvet vodila eno od skupin za samopomoč, potem pa je na prigovarjanje članic in strokovnih kolegic marca na mestu predsednice zamenjala gospo Vlasto Rozman.
Leto 2010 je bilo pomembno za društvo. Jubilejno 10. obletnico ustanovitve društva ter 15. obletnico delovanja skupin so hoteli tudi dostojno obeležiti. Za to je bilo potrebno veliko dobre volje in še dodatnega prostovoljnega dela ter precejšnja finančna sredstva – tako za zbornik, novo zloženko in nenazadnje slavnostno proslavo v Kulturnem domu Franca Bernika. Projektna skupina, ki so jo ustanovili prav za ta namen, se je srečevala vsak teden. Veliko je bilo tudi dela z usklajevanjem in razdelitvijo nalog ter povezovanjem med prostovoljci, člani društva, ki so bili vključeni v samo izvedbo proslave in drugih prireditev. V veliko pomoč društvu so bili tudi strokovni sodelavci zveze in nenazadnje donatorji. Tudi zdaj, ko je slovesnost že uspešno za njimi, skoraj vsak dan pride v prostore društva v Domžalskem domu, saj je vedno kaj za postoriti.
Poleg tega se na Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije izobražuje za pridobitev formalne usposobljenosti za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč. Izobraževanje je kljub njeni dolgoletni strokovni praksi zelo zanimivo. Odpira nove vidike, poglede in razmišljanja na poti staranja ljudi in človeka. Vedno znova se izpostavlja pomen pogovora s starimi ljudmi, ki je temeljna dejavnost v skupini starih ljudi za samopomoč. Pogovor se nanaša na teme, ki člane povezujejo, neguje pa se s kulturo poslušanja, ki je pogoj, da je ta lahko poglobljen in zaupen. V pogovoru sodeluje in posreduje svojo lastno življenjsko izkušnjo vsak član, ki izrazi svoje občutke, stališča in mnenja; se ne moralizira, ne poučuje in ne kritizira.
Voditi tako veliko društvo kot je Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet, je zahtevna naloga, saj deluje v okviru UE Domžale in UE Kamnik kar 24 skupin ter šteje prek 240 društvenih članov. Skupine, ki štejejo do 10 članov, se srečujejo enkrat tedensko. Sestavljajo jih praviloma posamezniki različnih starosti, največ je starih nad 65 let. Voditelji so običajno iz vrst srednje generacije ali mlajši upokojenci.
»Vsi ljudje so radi pohvaljeni,« pravi. »Nikakor ne želim koga spregledati. Če se vsi v društvu trudijo za isti cilj, morajo prejeti tudi enako pozornost. Želijo biti vidni, opaženi, slišani. Pri nas ste še deležni brezplačnega nasmeha. Trudimo se zadovoljiti nematerialne potrebe naših članov.«
Gospa Majda Knehtl pove, da se sprosti na telovadbi, ki jo redno obiskuje. Veliko tudi bere, najraje pustolovske in zgodovinske knjige. Včasih se loti tudi kakšne v angleščini, če le ni preobsežna, doda v smehu. Tako vadi jezik, ki ga je uporabljala na udeležbi v dveh CIF programih (v Nemčiji in na Škotskem). Še vedno se namreč kot predsednica CIF Slovenija redno udeležuje srečanj mednarodnih branž in konferenc CIF-a v tujini. Tudi program, ki ga izvajajo v Sloveniji, poteka v angleškem jeziku.
Rada pa se tudi vrača v Prlekijo, kjer se najbolj razveseli prijateljev iz otroških in gimnazijskih let ter sorodnikov, čeprav bi danes tam težko živela. Po mnogih letih življenja v prestolnici sedaj v Dobu pri Domžalah zopet odkriva na pol podeželsko življenje, ki jo pomirja in napaja z novo močjo.

Vanda Klopčič

Oglasno sporočilo