Občinski svetniki se vam predstavijo – Uroš Breznik

0
4939
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 14.december 2010
Vas zanima, kdo bo v prihodnjih štirih letih oblikoval novo “lokalno vlado”? Kaj novega nam obljubljajo? Ali že uresničujejo zastavljene cilje?
V novi rubriki bomo Novičkarji podrobneje predstavili domžalske in kamniške občinske svetnike. Za vas bomo poizvedeli kaj več o ljudeh, ki bodo v bodoče vplivali na lokalne odločitve, in preverili, kako se nameravajo lotiti aktualnih problemov mestne politike.

Sem Uroš Breznik, rojen Domžalčan, in imam lastno podjetje, ki se ukvarja s podjetniškim in finančnim svetovanjem. Osem let sem delal v tovarni Induplati, tri leta pa v Heliosu na področju mednarodne trgovine. V mlajših letih sem bil tudi navdušen tabornik in trinajst let košarkarski sodnik. Sem poročen in oče dvanajstletnega sina.

Zakaj ste se odločili za vstop v mestno politiko?
Odločilnih je bilo več dejavnikov vsekakor pa želja, da bi sodeloval pri razvoju naše občine, saj smatram, da imamo veliko neuresničenih potencialov, ki so bili v preteklosti prezrti. Kot drugi razlog bi navedel dejstvo, da je v preteklem letu prišlo do menjave generacij v domžalskih socialnih demokratih in da je srednja generacija, kateri pripadam, bolj aktivno vstopila v ta dogajanja. Upam, da bom s svojim znanjem in z izkušnjami pripomogel k razvoju Domžal na vseh področjih.

Kakšne so po vašem prioritete, ki jih mora mesto Domžale zasledovati v štiriletnem obdobju?
Za konstanten in kakovosten razvoj je potrebna nova razvojna strategija občine do leta 2020, pri katerem bi morale sodelovati vse politične stranke in tudi širša javnost.
Strategija občine, ki bi odgovarjala na vsa ključna gospodarska in družbena vprašanja, bi že morala biti sprejeta v preteklem obdobju, vendar se je očitno zataknilo – tako npr. nimamo občinskega prostorskega načrta.
Za domžalske socialne demokrate je največji problem, da Občina Domžale nima sprejetih no-benih resnih podpornih ukrepov in mehanizmov za pospeševanje gospodarskega razvoja – npr. nobenih pravih olajšav za gospodarske investicije, da nimamo pripravljenih komunalno opremljenih poceni zemljišč za obrtne, industrijske in druge poslovne gradnje, da nimamo odkupljenih poslovnih prostorov nekdanje tovarne Univerzale, kjer je 8.800 m² nezasedenih poslovnih prostorov že 10 let, da nimamo ustanovljenega tehnološkega parka in podjetniškega inkubatorja kot v nekaterih drugih regijah. Zato predlagamo, da vse sile usme-rimo v ustvarjanje pogojev za odpiranje novih delovnih mest ne samo v gospodarstvu temveč tudi v družbenih dejavnostih, kot so izobraževanje, znanost, zdravstvene storitve in podobno.

Katera stvar je za vas prva, ki jo je potrebno v občini urediti?
Teh prvih stvari je kar nekaj. Poleg gospodarskih ukrepov, ki sem jih že opisal, je prednostna naloga skupaj z občinama Trzin in Mengeš zagotoviti dolgoročne vire zdrave pitne vode iz globokih vrtin na mengeškem polju.
Druga prednostna naloga je takoj začeti z nadgradnjo centralne čistilne naprave v Študi z obratom za denitrifikacijo (odstranjevanje dušikovih dodatkov) ter z ukinitvijo dosedanjega načina izpustov iz Farme Ihan. Potrebno je zagotoviti 100-odstotno pokritost potreb otroškega varstva in začeti energetsko sanacijo vseh osnovnih šol in vrtcev. Poleg tega je potreben tudi dogovor o ureditvi centra Domžal s podjetjem TUŠ.

Kako boste sodelovali z drugimi svetniškimi skupinami in županom?
Pričakujem, da bomo dobro sodelovali tako z vsemi političnimi skupinami v občinskem svetu kot tudi z županom. Na lokalni ravni je situacija veliko bolj jasna in vsi si želimo lepo, prijazno, varno in uspešno okolje, v katerem živimo. Za uspešno sodelovanje pa je potrebno veliko komunikacije in socialni demokrati bomo naredili vse, da nam bo uspelo.

Vir: tiskana izdaja Domžalsko-kamniške NOV!CE

Oglasno sporočilo