Po seji občinskega sveta odstopi, izstopi in preklici

0
2559
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 21.januar 2011
V občini Moravče je dejansko nastal zastoj pri delu občinskega sveta, ki ga vodi župan Martin Rebolj. Res je, da je bil z večino izvoljen za župana, njegova lista pa je dobila šest svetnikov. V koalicijo, za podpiranje njegovih brezkompromisnih predlogov, je uspel pridobiti le enega svetnika z liste LDS.
Po zadnji seji občinskega sveta so koalicijski svetniki na ukaz župana najprej odstopili, potem pa je njegova svetnica izjavo preklicala in izstopila iz županove koalicije. Odstopne izjave pa so preklicali tudi ostali svetniki, kot beremo v časopisu Dnevnik. Župan Rebolj je namreč z odstopi hotel izsiliti nadomestne volitve, vendar se je uštel.
Na drugi strani so stranke NSI, SDS in SLS na volitvah skupaj dobile prav tako sedem svetnikov, ki so pri odločanju enakovredni sedmim svetnikom iz županove koalicije in se imajo pravico odločati po svoji presoji za dobrobit občanov. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj županu ne uspe pritegniti svetnikov iz katerekoli druge stranke niti zaveznikov iz prejšnjega mandata.
Svetniki, ki imamo z županom Martinom Reboljem kar nekaj izkušenj, vemo, da ne pozna demokracije in dogovarjanja, pač pa za vsako ceno želi doseči svoj prav, pri tem pa želi nasprotnika čim bolj diskreditirati. To mu uspeva s pomočjo nekaterih medijev, občinskega glasila, še bolj pa s pomočjo lokalne televizije, kjer si je vzel popolni monopol pri odločanju o tem, kateri prispevki bodo uvrščeni v občinska poročila. Na račun občine razpolaga z neomejenim časom v okviru lokalnih poročil, medtem ko je opozicijskim strankam vsaki odmeril nekaj sekund, največji 77 sekund, najmanjši 16. Jasno je, kakšen vpliv ima župan na mnenje občanov prav zaradi medijske neuravnoteženosti, županove cenzure in manipulacij.
Ob dejstvu, da je razmerje sil v občinskem svetu izenačeno, bi si vsak razumen župan prizadeval pridobiti dodatnega svetnika ali pa bi poskušal vsaj ohranjati dialog z opozicijo. Namesto tega se gre župan Martin Rebolj vojno. Dvakrat zaporedoma skliče izredno sejo brez potrebnega gradiva, čeprav so mu svetniki že ob prvem sklicu dali vedeti, da se s tem ne strinjajo. Seveda jo drugič skliče zavestno z namenom, da pripravi šov za medije in občane, ki pljuvajo po opozicijskih svetnikih. Zavestno na sami seji uvrsti na dnevni red pravilnik, ki so ga svetniki enkrat že zavrnili, ne da bi prej zanj iskal soglasje in ga temu primerno spremenil. Ob tem pa znova na sejo povabi prizadete občane, da pljuvajo po opozicijskih svetnikih, ki zavračajo županove predloge. Vzorčen primer je glasovanje glede izgradnje vrtca, ko smo bili svetniki SDS, NSi in SLS za montažni vrtec, temu se je pridružil tudi predsednik KS Moravče, svetniki SD in svetnik LDS pa so bili za modularni vrtec, pa je po glasovanju župan izjavil, da smo proti izgradnji vrtca in da ne skrbimo za najmlajše v občini. Županu, ki ima ves čas tudi figo v žepu, pa pride to zelo prav, saj se občani jezijo na opozicijo, on pa pri tem izpade kot žrtev.
Da je bilo v preteklosti v občini drugače, sta dokazala oba prejšnja župana, ki sta s strpnim dialogom , tudi takrat v težkih časih, v občini izpeljala poleg cest in vodovodov velike projekte, kot je izgradnja prizidka k osnovni šoli in vrtcu. In tudi svetniki v občinskem svetu so bolj sodelovali, ne glede na to, ali so bili z leve ali desne. Pri sedanjem županu pa so krivi vsi drugi, samo on ne. Zato je težko pričakovati, da mu bo v prihodnosti tudi njegova koalicija brezglavo sledila. Uspel je razdeliti vse, tudi nekatere proslave so ponovno za leve in desne.
Ker je opozicijske svetnike župan že velikokrat na vse možne načine izigral, nihče noče stopiti z njim v koalicijo, ker mu nihče več ne zaupa. Tudi zaradi tega je v občinskem svetu nastala situacija, za katero je najbolj odgovoren župan Rebolj, ki vodi občinski svet vse prej kot demokratično.
Svetniki NSi, SDS in SLS
Oglasno sporočilo