Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 5/2011)

0
2232
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 13.april 2011
Lepo bi pa bilo, da bi župan Občine Domžal odgovoril vsaj na vsako drugo vprašanje, saj ga je izvolilo več kot polovico volivcev….
Če pa mu je odgovarjanje na vprašanja volivcev bralcev odveč pa naj “zadolži” podžupana, podžupanjo ali pa kakšnega svetovalca! Menimo, da je to najmanj, kar si volivci in bralci želijo in zaslužijo – odgovor na zastavljeno javno vprašanje!

Kdaj bo občinska uprava pripravila Občinski prostorski načrt (OPN) in kakšne bodo njegove prioritete?
Občinski prostorski načrt občine Kamnik je trenutno v najbolj obsežni fazi izdelave naloge, pripravi izvedbenega dela, ki vsebuje izvedbena merila in pogoje za posege v prostor in gradnjo objektov na celotnem območju občine. V tej fazi je v največji možni meri določiti nova pravila za urejanje prostora, ki bodo omogočila začrtan trajnostni razvoj občine, hkrati pa je potrebno tudi uskladiti ta pravila z nosilci urejanja prostora ter preveriti okoljsko sprejemljivost načrtovanih posegov v prostor oziroma sprememb namenske rabe prostora.
Občina želi akt izvedbeni del občinskega prostorskega načrta dokončati še v pomladanskem času, saj je pred javno razgrnitvijo potrebno pridobiti še pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor k ustreznosti okoljskega poročila oziroma okoljske sprejemljivosti načrtovanih posegov v prostor. Takoj ko bo mnenje ministrstva pridobljeno bo občina akt nemudoma poslala v javno obravnavo.
Marjan Šarec, župan

Zakaj se mengeška občina ni pridružila projektu DORA, ki se trenutno izvaja v Kamniku? (mamografija). Ali mengeška dekleta in žene ne zaslužijo pozornost občine (beri: subvencijo) s tem, da jim nekako omogočijo preglede, ki so preventivni in niso samo uokvirjeni na zdravstveni dom?
Tudi Občina Mengeš sodeluje v projektu DORA, ki se trenutno izvaja v Kamniku. V projekt so vključene občine: Kamnik, Komenda, Vodice, Mengeš, Trzin, Domžale in Lu-kovica. Do 21. junija 2011 je presejalni center stacioniran na Glavnem trgu v Kamniku, potem pa bo prestavljen za tri mesece še predvidoma v Domžale. Ta projekt bi naj dal možnost vsem občankam zgoraj omenjenih občin, ki so stare od 50 do 69 let, da se brezplačno vključijo v državni presejalni program za raka na dojki, kar pomeni, da opravijo brezplačno mamografijo.
Vse občanke, ki so stare od 50 do 69 let in imajo stalno prebivališče v zgoraj omenjenih občinah, se lahko naročijo na brezplačen pregled v okviru programa DORA in sicer na dva načina:
– da pokličejo na telefonsko številko: 01 5879 561, vsak dan od 9.00 do 11.00 ure ali
– da pokličejo v sprejemno pisarno presejalno-diagnostičnega centra Onkološkega inštituta Ljubljana na telefonsko številko: 01 5879 875.
Za sodelovanje v programu DORA občanke ne potrebujejo napotnice, ampak bodo po prijavi prejele z Onkološkega inštituta Ljubljana pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda.
Vabim vse občanke, ki se želijo vključiti v program DORA, da pokličejo na eno od zgornjih številk in opravijo brezplačno mamografijo.
Občina Mengeš pa bo še vedno omogočala preglede svojim občankam v Zdravstvenem domu Domžale tako kot do sedaj in ima za to storitev predvidena sredstva v sprejetem Proračunu Občine Mengeš za leto 2011.
Franc Jerič, župan

Občana zanima, zakaj občinski redarji v večernih urah kaznujejo voznike, ki nepravilno parkirajo pred šolo in športnim objektom Taubi?
Je ta ukrep, glede nato, da zvečer parkirani avtomobili nikogar ne ovirajo, predvsem polnjenje občinskega proračuna in, če redarji delajo nadure?
Skupina občanov

Oglasno sporočilo