Je predsednik Uprave Heliosa samega sebe kazensko ovadil?!

0
3759
Vir: Društvo – Mali delničarji – skupaj smo močnejši; 23.junij 2011
Uprava je delničarjem lagala in jih zavajala pri pomembnem vprašanju; komu je Skupina Helios posojala denar izven same Skupine. Delničarjem je bilo na lanski skupščini rečeno, da so sredstva namenjena nepremičninskemu projektu v Srbiji, danes pa se je izkazalo, da je del teh sredstev (dobrih 5,2 milijona EUR) v obliki posojil prejel največji delničar Heliosa, ZVON ENA HOLDING d.d.

Na današnji skupščini družbe Helios, d.d., so pooblaščenci zastopali 1.707 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini pomenilo malenkost manj kot 1 odstotek prisotnega kapitala družbe. Že v uvodnem delu je pooblaščenec Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS predsedujočega skupščini, Marka Vreska in notarko Majdo Lokošek seznanil z zakonskimi pomanjkljivostmi pooblastil, ki jih družba Helios zbirala v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, vendar pa je notarka kljub jasnimi nepravilnostim sprejela pooblastila kot veljavna in pooblaščencema celo omogočila glasovanje o nasprotnih predlogih, čeprav za to sploh nista imela pooblastila.

Je predsednik Uprave Heliosa samega sebe kazensko ovadil?!

Uprava je delničarjem lagala in jih zavajala pri pomembnem vprašanju; komu je Skupina Helios posojala denar izven same Skupine. Delničarjem je bilo na lanski skupščini rečeno, da so sredstva namenjena nepremičninskemu projektu v Srbiji, danes pa se je izkazalo, da je del teh sredstev (dobrih 5,2 milijona EUR) v obliki posojil prejel največji delničar Heliosa, ZVON ENA HOLDING d.d. Društvo MDS bo na osnovi 244. člena Kazenskega Zakonika proučilo možnost vložitve kazenske ovadbe zoper Upravo družbe Heliosa, saj je več kot očitno, da je le ta zavestno lagala delničarjem.

Zaradi insolventnih postopkov ZVON ENA HOLDING d.d., Skupina Helios ne bo nikoli dobila v celoti povrnjeno posojilo in jih je tako že delno odpisala. Na vprašanje delničarja Upravi zakaj so delničarjem lansko leto lagali in investitorjem s tem pošiljali napačne informacije, Uprava ni podala odgovora. V Društvu MDS smo zato zahtevali, da se odgovore pismo objavi, ter se z njimi seznani delničarje preko borznega sistema SEONET.

Delničarjem 3 EUR dividende

Na skupščini sta bila poleg prvotnega nasprotnega predloga podana še dva nasprotna predloga v zvezi z delitvijo bilančnega dobička; enega sta podala KAD in SOD, drugega pa Društvo MDS. Vsebinsko sta si med seboj bila podobna, vendar pa smo v Društvu MDS predlagali, da naj dividenda znaša 3,1 EUR, pri čemer smo upoštevali, da do delitve niso upravičene lastne delnice. Čeprav je bil sprejet nasprotni predlog KAD-a in SOD-a, torej da se delničarjem razdeli dividenda v višini 3 EUR, je le ta v osnovi zelo podoben zaradi česar so ga pooblaščenci Društva MDS seveda podprli.

Uprava uspela s svojim predlogom za nakup lastnih delnic

Pri četrti točki dnevnega reda sta delničarja KAD in SOD prav tako podala nasprotni predlog, ki se je od prvotnega nasprotnega predloga razlikoval le v tem, da se vse, tudi zdajšnje delnice, nemudoma umakne. Nasprotni predlog KAD-a in SOD-a žal ni bil sprejet, saj je zanj glasovala 48,50 %; je pa zato bil sprejet predlog Uprave in sicer z 51,44 %, kljub temu, da je uprava lansko leto na skupščini delničarjem lagala.

Uprava bo torej še naprej kupovala lastne delnice z namenom udeležbe na dobičku – kar v prevodu pomeni za namen nagrajevanja.

Društvo MDS napovedalo izpodbojne tožbe zoper vse sprejete sklepe

Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec je zoper vse sklepe skupščine napovedal izpodbojne tožbe. Naj izpostavimo še, da Uprava družbe skupščine ni seznanila s prejemki Uprave in NS, kar je tudi v nasprotju z ZGD.

Dodatne informacije:
Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS)
Dalmatinova 10
1000 Ljubljana

Tel: 01 433 40 00 ali 01 433 50 00
Mobitel: 041 633 330
Fax: 059 923 165
E-mail: info@skupaj.si
www.skupaj.si

Oglasno sporočilo