Smučali bomo na planini še vedno!

0
2902
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 29.junij 2011
Njene lepote opevajo pesmi, o vzdrževanju le-teh pa polemizirajo predvsem kamniški občinski svetniki. Velika planina kot pomembna turistična atrakcija že kar nekaj časa buri interese kamniške politike in vzbuja zanimanja medijev.

Vprašanja o tem, katere težave danes pestijo planino in na kakšen način se namerava vodstvo spoprijeti z njimi, smo naslovili neposredno na direktorja družbe, Dušana Bombača, ki glede njene prihodnosti ni pesimističen, saj pravi, da se število turistov tam kljub vsemu povečuje iz leta v leto. Prepričan je, da bomo na Veliki planini lahko še vedno smučali, do takrat pa se kratkočasili s številnimi drugimi aktivnostmi, ki jih ponuja družba.

Zdi se, kot da je Velika planina d.o.o. kar naprej v središču zanimanja kamniške politike. Kako to?
Občina Kamnik je sto odstotna lastnica družbe Velika planina. Ker ima družba že nekaj let težave z zastarelimi napravami, bo potrebna temeljita prenova turističnega centra, zato je na potezi kamniška politika.
Ker denarja povsod primanjkuje, je tudi iskanje rešitve za Veliko planino velik zalogaj, ne samo za kamniško politiko in zaposlene v družbi, temveč tudi širše. Zaposleni v družbi tako skupaj z lastnikom poskušamo najti najbolj optimalno dolgoročno rešitev. Dejstvo, da je zanimanje znotraj kamniške politike za družbo veliko, pomeni, da je planina še vedno živa, ima velik razvojni potencial, predvsem pa nam vsem Kam-ničanom pomeni veliko in jo radi obiskujemo ter si želimo boljše bodočnosti.

Kakšna bodočnost pa po vašem mnenju pravzaprav čaka Veliko planino? Smučali tam verjetno ne bomo več…
Velika planina je še vedno izjemno prepoznavna turistična točka, ne le lokalno, temveč tudi v Evropi. Delež tujih turistov se iz leta v leto povečuje. Zaradi izjemnega naravnega bogastva in etnološke dediščine je razvoj naravnan k ohranjanju le-tega.
Razvojna politika, kakršno zagovarja tudi stroka, mora biti naravnana sonaravno, v smislu ohran-janja naravne in etnološke dediščine, predvsem pa mora upoštevati želje vseh partnerjev na planini, tako domačinov, nas turističnih delavcev, lastnikov počitniških hišic, itd.
Smučali bomo na planini še vedno, vendar zaradi zelenih zim in iztrošenosti naprav v Tihi dolini v prihodnjih nekaj letih načrtujemo smučarski del ponudbe le na površinah pod sedežnico, v načrtu je celo izgradnja nove otroške vlečnice, že v letošnjem letu pa smo obnovili dvosedežnico in vlečnico Zeleni rob, ravno tako pa razvijamo sankanje, tek na smučeh, krpljanje… Nočno sankanje, ki ga organiziramo ob zimskih večerih ob vikendih je postalo izredno popularno, naša osvetljena proga pri mnogih velja za najlepšo in najdaljšo v Sloveniji. Vsako leto organiziramo tudi promocijsko tekmo v teku na smučeh, tudi ta proga pa velja za eno najlepših pri nas. Proga je dolga 30 km, poteka pa po vseh planinah-Gojška, Mala, Dol…

Zakaj pa se smučanje ne preseli v Tiho dolino, kjer se sneg najdlje obdrži?
Zaradi zastarelosti naprav, predvsem pa zaradi pomanjkanja ustreznega zavetišča (koče, morda hotela). V Tihi dolini zimske aktivnosti tam žal ustavljamo, kar pa ne pomeni, da ob ustrezni razvojni politiki v Tihi dolini nekoč ne bomo imeli spet tako poletnega kot tudi zimskega turizma. Prenova Tihe doline zaradi nove zakonodaje na obstoječih napravah ni smiselna, zamenjava starih naprav z novimi pa pri trenutnih cenah žičniških naprav (ohranjanje istih kapacitet) presega 700.000 evrov, tega denarja pa trenutno še nimamo. Ocenjujemo, da bi bila vrednost vseh del, ki bi Tiho dolino ponovno oživila v prijeten smučarski center okoli 2 milijona evrov. Sem sodi na primer elektrifikacija, izgradnja hotela…

Kako na nove strategije, ki jih predlagate, gledajo kamniški občinski svetniki?
Glede na to, da so Kamniški svetniki že na dveh sejah enotno, z vsemi glasovi podprli točke, ki so se nanašale na Veliko planino, sklepam, da gledajo na nove strategije pozitivno, sicer pa morate o tem vprašati njih.

Kakšen pa se vam zdi odnos kamniškega župana do Velike planine?
Po razgovorih, ki sva jih imela z županom, se mi zdi, da župan popolnoma razume našo situacijo in podpira naprezanja za ohranitev in razvoj planine, sicer pa vprašajte njega…

Kako komentirate revizijsko poročilo?
Revizijsko poročilo je napisano korektno in natančno, odraža finančno stanje družbe.

Kaj pa konkretne nepravilnosti, ki jih je v zvezi s poslovanjem družbe v obdobju 2000-2008 izpostavil Nadzorni odbor Občine Kamnik?
V kolikor obstajajo možnosti, da rešimo katerega od problemov, ki jih poročilo navaja, bomo vse moči usmerili v to, da jih čim uspešneje odpravimo. Poročilo predvsem navaja poslovne dogodke izpred leta 2008, v tem trenutku pa ti dogodki žal nimajo nobenega vpliva na po-slovanje družbe. Če je bila katera od nepremičnin odtujena na neustrezen ali pravno sporen način, bomo zadeve reševali z ustreznimi organi, kljub temu pa našo energijo za zdaj usmerjamo predvsem v bodoče projekte.

Pred kratkim ste podpisali pogodbo za sanacijo strojnice nihalne žičnice Velika planina z izvajalcem Elcon d.o.o. Domžale. Se je delo že začelo?
Delo se je pravzaprav začelo že s potrditvijo občinskega sveta, da gremo v sanacijo nihalne žičnice na VP. Družbi to pomeni nemoteno obratovanje za vsaj nadaljnja štiri leta, sicer pa se bodo gradbena in tehnična dela začela 22. 9. 2011, do takrat pa bosta nihalna žičnica in sedežnica obratovali vsak dan, vsako polno uro, po veljavnem voznem redu. Sanacija strojnice bo predvidoma trajala od 22. septembra do 23. decembra 2011.

Kaj pa se dogaja s hotelom Šimnovec?
Hotel Šimnovec je v zasebni lasti. Zaradi varnosti pa bomo od lastnika zahtevali, da okoli objekta zagotovi varovalno gradbeno ograjo, kot to zahtevajo predpisi.
Ker je družba na področju gostinstva v zadnjih letih naredila nekaj bistvenih premikov skušamo tudi na območju Šimnovca vzpostaviti podobno gostinsko ponudbo, kot je bila pred leti, ob primerni ceni pa je za družbo vendarle zanimiv tudi odkup objekta obstoječega hotela Šimnovec.

Se morda obetajo še kakšne spremembe na področju gostinstva?
Že v letošnjem letu smo na zgornji postaji zgradili nov objekt (Okrepčevalnica Skodla), ki ga bomo v bodoče skušajo razširiti tudi na streho zgornje postaje. Govorim o razgledni ploščadi z resta-vracijo, obstajajo pa tudi resne možnosti za odkup in prenovo hotela Šimnovec. Izboljšujemo gostinsko ponudbo v Gostišču Zeleni Rob, kjer smo v letošnjem letu uredili vrt, v nekaj letih pa na-črtujemo tudi prenovo celotnega objekta, s povečanjem kapacitet. Na Spodnji postaji nihalke imamo urejen gostinski lokal, parkirišče za avtodome in kamp ter urejen prostor za zabave in piknike.

Na kakšen način boste privabljali obiskovalce v poletni sezoni?
V poletnih mesecih gostov na planini ne primanjkuje. Nihalka je pogosto ozko grlo, kajti turisti poznajo planino in jo z veseljem obiskujejo. Večji problem je privabljanje gostov v obdobjih, ko je planina prav tako lepa; predvsem v zgodnji pomladi in pozni jeseni, ko je tam ravno tako čudovito.
Tu poskušamo privabiti obiskovalce z Alpskim vrtom, dobro gostinsko ponudbo, naravoslovnimi dnevi, pohodništvom… Prepoznavnost turističnega centra gradimo tudi s tem, da sta nihalka in gostišče Zeleni rob odprti vse dni v letu. Sicer pa planino tržimo po tržnih poteh, kot so spletna stran www.velikaplanina.si, Facebook Velike planine in raznih medijih.

Kako pa vam pri tem pomaga Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik?
Z agencijo sodelujemo dobro. V letošnjem poletju organiziramo skupni projekt, to je avtobus na relaciji Kamnik-Arboretum-Terme Snovik-Velika planina. Avtobus bo za turiste še posebej zanimiv, ker je dvonadstropen in z odprto streho. Agencija nas trži na sejmih, kongresih in ostalih prireditvah.

Tjaša Banko

Oglasno sporočilo