Komenda: Nadzorni odbor podal kazensko ovadbo

0
3221
Vir: Komenda.si; 25.julij 2011
Po dveh mesecih zatišja okoli zasedanj občinskega sveta, so se 22.julija svetniki sestali na svoji 6. seji. Na tokratni je presenetil Nadzorni odbor Občine Komenda, ki je svetnike seznanil, da je na NPU posredoval prijavo o sumu koruptivnega dejanja, hkrati pa je tudi zaznal nekajmilijonske nepravilnosti v zaključnem računu Občine za leto 2009.

Sicer dnevni red julijske seje ni obetal kakšnih udarnih razprav, zato se je del svetnikov, predvsem ob namigovanjih o sklicu izredne seje, sklicane mimo vseh pravilnikov v času parlamentarnih počitnic, t.j. že čez dva tedna, odločila na dnevni red uvrstiti še točko o Medgeneracijskem centru (MGC).

Kljub temu je vse kazalo na lahkotno poletno sejo. Da bi že tako poznojulijsko (ne)zbranost prisotnih še dodatno zamotil pred seznanjanjem o sklepih Nadzornega odbora, je župan iz točke v točko preskakoval 1. točko dnevnega reda in se kar poldrugo uro zamudil pri obrazložiti vsebin okoli, za svetnike popolnoma nepomembne teme o ograji na Gmajnici. A pričakujoča točka ugotovitev Nadzornega odbora (NO) je le bila vredna potrpljenja večine.

Sklepi Nadzornega odbora
Predstavnik Nadzornega odbora, najvišjega organa v Občini, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine ter nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, je predstavil zadnje sklepe tega organa. Če se je župan pri aprilskih ugotovitvah svetniške komisije o poslovanju Poslovne cone Komenda (PCK) še skliceval na stališče, da naj svoje raje pove NO, ki je edino pravo strokovno telo v občini, se zdaj nima na nikogar več. Sklepi NO o zaključnem računu Občine Komenda za leto 2009 so jasni. Občina, v tem ni prikazala za 4,3 mio eur najema posojila v PCK (ki bi ga zdaj želela prikazati kot prihodek iz naslova dobička PCK, čeprav ga ta takrat ni imela), hkrati pa PCK v svojih knjigah vodi znesek kot posojilo Občini. Upoštevajoč to stanje, številke zdaj nakazujejo bistveno večjo zadolženost Občine, kot jo predstavlja vodstvo te. NO je vsled ugotovitev naložil Občini, da do vzpostavitve ustreznega stanja v zaključnem računu, ne sme najemati novih posojil!

Še udarnejša je bila informacija NO, da je ta organ na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podal ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja negospodarnega ravnanja z občinskim premoženjem v podjetju PC Komenda, koruptivnega dejanja in ponarejanja listin. Zanimivo bo spremljati, kateri botri in kako uspešni bodo tokrat pri poseganju v delo preiskovalnih organov in jih odvračali od preiskovanja poslovanja PC Komenda.

Center Komende
Zanimiva razprava se je razvila tudi glede Centra Komende. Da je gradnja tega trenutno zaustavljena, bi župan najraje obtožil kar svetnike in njihova poizvedovanja o spornem dajanju občinskega poroštva banki v višini 1,5 mio eur (pri podobni zgodbi v Kopru je bila odgovorna oseba ovadena za cca 150.000,00 eur). Pri tem, kljub obljubam na junijskem sestanku, da bo julija predstavil dokumente o “ničnosti” prej omenjenega poroštva in hipoteke v grajenem objektu v višini cca 500.000 eur, župan tega svetnikom, pričakovano, ni predočil. Je pa povedal, da je Center medtem dobil že tretjega lastnika. Zaradi neprijetnih vprašanj občinskih svetnikov, naj bi lastnik podjetja Hades, g. Plešinac, tega prodal SGP Tehniku. A izpiski iz Ajpesa dokazujejo, da se je to zgodilo že pred poizvedovanjem svetnikov glede poroštev. In glede na to, da se v novi lastniško-upravljaski strukturi pojavlja tudi Barbara Podjed, tesna Plešinčeva sodelavka, ter upoštevajoč županovo preusmerjanje pozornosti, je verjeti, da gre pri vsem tem za dvigovanje megle, ki skuša prikrivati.

Pred najemom 8,3 mio evrov posojila
Na predlog svetnikov je bila zaradi pereče vsebine na dnevni red vključena tudi točka o Medgeneracijskem centru (MGC), glede katere je župan podal informacijo o najemu posojila občinskega podjetja MCKOM. Kljub sklepom NO o prepovedi najema novih posojil in številkam, ki po optimistični viaranti obetajo negativno tekoče poslovanje v višini 200.000 eur letno, zna pa ta biti še enkrat višja, župan (ki je tokrat ob vprašanju svetnika SDS Pavla Šmida le priznal nedobičkonosnost projekta) še naprej trmasto vztraja, kot sam pravi, pri “življenskem projektu”. S tem namenom namerava za 4. avgust sklicati izredno sejo občinskega sveta, na kateri naj bi svetniki dali soglasje za najem novih kar 8,3 mio eur posojila, s tem pa bi zaobšli sklepe NO in tako sodelovali pri nezakonitostih odločitvah. Da bi na izredni seji pridobil večino, župan na “pranje možganov” kliče posamezne svetnike, kjer jih, po besedah vpletenih, v stilu “milom ili silom” nagovarja za podporo najema kredita.

Glede na to, da so med lastniki MCKOM na strani občine tudi nekatera občinska društva, bi bilo zanimivo vedeti, ali so predsedniki teh seznanjeni, da v primeru nezakonitosti poslovanja, za finančne posledice teh odgovarjajo s svojim lastnim premoženjem…
Zadrževalniki
Izgradnja MGC se pred novo šolsko sezono rada povezuje tudi z varstvom otrok, ki bi v štirih oddelkih našli svoje mesto v bodočem centru. Da bi čimprej zgradili že več let obljubljeni centralni vrtec, trenutno ni v modi govoriti, saj je po slabo pripravljenem projektu potrebno predhodno poskrbeti še za zadrževalnike. A zanje se očitno ne mudi, zato je bila točka o njihovi izgradnji presenetljivo umaknjena iz dnevnega reda. A o tem kdaj drugič.
Pobuda OO SDS o komisiji za vrtec
Vodja svetniške skupine SDS, Aleš Marinko, je podal pobudo o ustanovitvi komisije za ugotavljanje upravičenosti znižanega plačila vrtca. Občina Komenda trenutno sofinancira vzgojnovarstvene programe v višini skoraj 1 mio evrov! Podobna problematika je pereča tudi v ostalih občinah v Sloveniji, trenutno pa si je, kakor nam je znano, v to “kislo jabolko” upala ugrizniti občina Škofja loka in pri tem odkrila ogromno nepravilnih vlog, ki vplivajo na višino plačila. Menimo, da bi tudi v naši občini prišli do podobnih rezultatov ter s tem tako prihranili prepotrebna proračunska sredstva.

Pa še to. Po odločbi ustavnega sodišča je sodelovanje županov in podžupanov v organih upravljanja, zastopanja in nadzorovanja pravnih oseb, ki jih je ustanovila občina, neskladno z zakonom, kar bo potrebno upoštevati in urediti tudi v občini Komenda. Vire za nagrajevanje pa bodo že našli kje drugje.

BoŠ & Al.Ma

Oglasno sporočilo