NOV!CE 11 2011: Preverjamo: Domžalski bazen

0
3448
SAMSUNG

Domžale so zaradi pomembnih dosežkov in visokih rezultatov pri športnih dejavnostih mesto, slavno daleč naokoli, a za nekatere rekreativne objekte so še zmeraj zagotovljeni le osnovni pogoji za njihovo obratovanje. Oglejmo si dobro obiskano domžalsko kopališče – srčiko druženja in preživljanja prostega časa otrok ter mladine v vročih, poletnih mesecih, kraj oddiha za starejše generacije. Pomanjkljivosti, ki so že leta trn v peti tamkajšnjih plavalcev, še vedno niso dokončno odpravili, zato slednji radi potarnajo nad neurejenostjo in socialističnem izgledu omenjenega poslopja. Trditve smo preverili pri pristojnih, saj konstruktivna kritika, še posebej če je upravičena, namreč nikoli ni odveč. Informacije o stanju bazena nam je podal direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Janez Zupančič.

Zupančič: »Trenutno stanje res ni najbolj primerno«
Domžale so zaradi pomembnih dosežkov in visokih rezultatov pri športnih dejavnostih mesto, slavno daleč naokoli, a za nekatere rekreativne objekte so še zmeraj zagotovljeni le osnovni pogoji za njihovo obratovanje. Oglejmo si dobro obiskano domžalsko kopališče – srčiko druženja in preživljanja prostega časa otrok ter mladine v vročih, poletnih mesecih, kraj oddiha za starejše generacije. Pomanjkljivosti, ki so že leta trn v peti tamkajšnjih plavalcev, še vedno niso dokončno odpravili, zato slednji radi potarnajo nad neurejenostjo in socialističnem izgledu omenjenega poslopja. Trditve smo preverili pri pristojnih, saj konstruktivna kritika, še posebej če je upravičena, namreč nikoli ni odveč. Informacije o stanju bazena nam je podal direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Janez Zupančič.

Kopališče Domžale: neurejeni in zastareli toaletni prostori ter garderobe, v dezinfekcijskem bazenu ni vode
Sprva nas je seveda zanimalo, kdaj je bilo priljubljeno domžalsko poletno shajališče zadnjič obnovljeno. »Bazen v Domžalah dimenzije 50,00×18,00 m, globine 1,10 do 1,80 m je bil zgrajen v letih 1955-1956, v obsegu bazenskega korita, filtrirnih naprav in lesene lope za shranjevanje rekvizitov. V letih 1984 do 1986 je sledila rekonstrukcija, ko so bile dograjene garderobe s sanitarijami za bazen in športni center ter klubski prostori za športne panoge in gostinsko ponudbo (Dom športnih organizacij). Dograjen je bil tudi servisni del z napravami za pripravo vode ter solarni sistem za ogrevanje (Strojnica za kopališče). V letu 1991 je bil ob kegljišču dograjen objekt z gostinsko ponudbo (Restavracija Repovž – danes Restavracija Športni park).
Ponovna nujnost rekonstrukcije bazenskega kompleksa se je pojavila proti letu 2000.

Glavne značilnosti, ki jih je bilo mogoče pridobiti iz razpoložljive dokumentacije prejšnjih upravljavcev (Zavod je upravljavec od leta 2004 dalje), so bile naslednje :
a/Analiza obstoječega stanja je bila zapisana v naslednji vsebini :
– Plavalni bazen s prelivnimi koriti, v betonski izvedbi, je v slabšem stanju. Dovod vode je stranski, s šobami v steni in talnim izpustom na južni strani bazena,
– V slabem stanju je tudi otroški bazen betonske izvedbe,
– Filtri za čiščenje bazenske vode v strojnici na južni strani kopališča,
– Sistem sončnih kolektorjev za ogrevanje vode je dotrajan – ne deluje,
– Zunanje funkcionalne površine bazena-betonske plošče.
b/Ugotovljene slabosti pa so bile naslednje:
– Pomanjkanje plavalne površine glede na potrebe,
– Dotrajanost površin bazenske školjke in v zvezi s tem veliki vzdrževalni stroški,
– Puščanje bazenske školjke-velika poraba vode,
– Neustrezna priprava bazenske vode s težko dosegljivo neoporečnostjo in nekontrolirano vsebino klora v bazenski vodi,
– Slabo delovanje kroženja vode zaradi manjkajočega izravnalnega bazena in neenakomernega kroženja.

V grobem so bili posegi naslednji (izvleček iz investicijskega programa):

1.0. Prenova VELIKEGA BAZENA
Obstoječ plavalni bazen dimenzije 50x18m, globine 1,10 do 1,80 m z vzdolžnimi prelivnimi koriti je betonske izvedbe. Dovod vode poteka s šobami v steni. Betonska školjka je slabo ohranjena.
Predvidena prenova obsega zmanjšanje globine, s tem da bo nova globina vode od 80 do 135 cm. S tem bo poleg rekreacije omogočal tudi možnost izvajanja učnih programov šolskih in predšolskih otrok.
Zmanjšanje globine bo izvedeno z zapolnitvijo dna bazena s pustim betonom. V tem nivoju bo izveden dovod vode v bazen preko talnih šob v rastru, ki zagotavljanje enakomerno menjavo vode po celi površini. Preko podložnega betona bo izdelana armirani cementni estrih debeline 8 cm kot podlaga DLW finalni notranji oblogi bazena.
Zaradi omejenih sredstev investitorja je odločeno, da se ohrani obstoječ sistem prelivov, ki potekajo po obeh vzdolžnih stranicah bazena. Poleg obstoječih dostopnih stopnic b vazen na SZ strani bazena bodo zgrajene tudi nove stopnice za dostop v bazen na JV delu. Finalna obloga stopnic bo DLW obloga v nedrseči izvedbi. Stopnišče bo opremljeno z obojestranskimi držalom.

2.0. Prenova OTROŠKEGA BAZENA
Obstoječ otroški bazen dimenzij betonske izvedbe. Dovod bode poteka s šobami v steni. Odvod je izveden z enostranskim prelivom na južni strani. Betonska školjka je slabo ohranjena.
Predvidena prenova obsega zmanjšanje globine, s tem da bo nova globina vode max 35 cm. Zmanjšanje globine bo izvedeno z zapolnitvijo dna bazena s pustim betonom.
V tem nivoju bo izveden dovod vode v bazen preko talnih šob v rastru, ki zagotavlja enakomerno menjavo bode po celi površini. Preko podložnega betona bo izdelan armirani cementni estrih debeline 8 cm kot podlaga DLW finalni notranji oblogi bazena. Obstoječi rob bazena bo odstranjen. Nad obodnimi stenami bo izdelan AB venec s poglobljeno koritnico za izdelavo preliva.
Za dovod vode bo izdelano nov odprt preliv obložen s keramiko in talnimi odtoki v rastru.

3.0. KOMPENZACIJSKI BAZEN
Za ustrezno pripravo bazenske vode bo potrebno zgraditi kompenzacijski bazen. Lociran bo v zelenici med rekreativnim bazenom in strojnico. Višinsko se navezuje na gravitacijski odvod vode iz obeh bazenov.
Kompenzacijski bazen je podzemni objekt dimenzije 10,75×6,50m. Pri koristni višini vode 175 cm ustvarja 80,75 m3 volumna, ki kompenzira nihanje vode glede na število kopalcev. Obodne stene, talna in stropna plošča bodo izdelani iz vodotesnega armiranega betona. Dostop za vzdrževanje bo omogočen po vstopnem jašku 80×80 cm pokritim z LŽ pokrovom.
Odvod vode iz preliva bo speljan v obstoječo kanalizacijo.

4.0. PRENOVA OBJEKTA STROJNICA
Prenova objekta obsega:
a. Namestitev jeklenk s klorom,
b. Zamenjava opreme v strojnici
Obstoječ prostor za nudenje prve pomoči je urejen v objektu strojnica.
Prostor površine 8,60 m2 z vinflex talno oblogo je opremljen z umivalnikom, ostalo opremo pa je treba dopolniti v skladu s pravilnikom.
V neposredni bližini so obstoječe sanitarije opremljene z WC školjko, umivalnikom in tušem.
V shrambi poleg strojnice projekt strojih instalacij predvideva skladiščenje polnih in praznih jeklenk s klorom. Prostor bo od skupnega hodnika ločen s požarnimi vrati, ter imel poseben dostop z manipulativne površine na južni stani objekta.

UREDITEV FUNKCIONALNIH POVRŠIN OKOLICE BAZENOV
Funkcionalne površine okoli bazenov so tlakovane z betonskimi tlakovci ter ločene od ostalih površin z ograjami, živo mejo in grmovnicami. Površine so odvodnjavane obstoječo kineto, ki potka okoli velikega bazena ter zelenice.
Dostop do bazenov s travnatih površin je urejen preko dostopnih blokov s tuši in bazenčki za pranje nog.
Ostale površine v kopališkem kompleksu so zatravljene ter namenjene sončenju in športnim aktivnostim.
Obstoječe garderobe in sanitarije v upravno-servisnem objektu ostanejo nespremenjene.
Opomba : Dela so bila tudi večinsko izvedena,« je poudaril direktor Zavoda za šport in rekreacijo v občini Domžale, Zupančič.

 Z obnovo se trudijo
Obiskovalce kopališča motijo zastarele sanitarije in garderobe ter dotrajana oprema, zato smo povprašali, ali je v bližnji prihodnosti predvidena večja obnova celotnega področja. »Potrebno je omeniti, da smo pred začetkom letošnje sezone načrtovali poleg priprave obeh bazenov še obnovitvena dela predvsem v ženski garderobi in sanitarijah. Pri podrobnem pregledu potrebnih del pa smo žal lahko ugotovili, da bo potreben večji poseg, ki zajema tudi obnovo vodovodnih instalacij in vseh odtokov. Ker bi izvedba del lahko preprečila uporabo teh garderob, bodo ta dela začeta takoj po zaključku kopalne sezone.
Trenutno stanje res ni najbolj primerno, vendar pa moram direktno napisati, da je v veliki meri odraz kulture obnašanja in odnosa uporabnikov teh prostorov. Namreč dogajajo se tudi naslednje zadeve, nekatere celo dnevno :
Zamašitev odtokov s papirnatimi brisačami,
Metanje papirnatih po tleh namesto v koše za smeti (mokre in umazane tudi v steno),
Zavese v prostorih za tuširanje so skoraj dnevno razrezane, ali potrgane,
Občasno uničevanje (trganje s stene) pričvrščenih nosilcev za papirne brisače,
Uničevanje pip,
Namerno puščanje vode (tople in hladne),
Vstop v garderobe, sanitarije, brez predhodnega umivanja nog, ali obutve,
Razbijanje ogledal,
Uničevanje garderobnih omaric,
Uničevanje desk WC,
Uničevanje lesenih vrat (notranje in vhodne),
Ob tem pa je potrebno opomniti, da je kljub zastarelosti celotnega objekta, instalacij in samih prostorov, s strani Zavoda zagotovljeno, da so prostori z začetkom dnevnega obratovanja čisti, pa tudi vmes imajo naši delavci in dijaki ter študentje na praksi nalogo, da kontrolirajo urejenost teh prostorov. Če tega dela ne izvršijo, potem lahko samo vljudno prosim, da se slabo stanje takoj zapiše v knjigo pripomb, pritožb in pohval, ki se nahaja v blagajniški uti. Le z odprtim sodelovanjem bomo lahko poskrbeli za boljše dnevno stanje, zapis v knjigi pa omogoča sprejem ustreznih ukrepov.

Garderobne in sanitarne prostore bomo zanesljivo ustrezno uredili takoj po koncu kopalne sezone in zato se moram vsem obiskovalcem opravičiti, ker bodo še eno sezono koristili stare prostore. Seveda pa bodo tudi prenovljeni prostori hitro postali neustrezni in neurejeni, če se bo vandalizem in neprimeren odnos do uporabe teh prostorov nadaljeval. Zato morda ni nesmiselno razmišljati tudi o povečanju nadomestil za dnevne in letne karte ter tudi zaračunavanje uporabe sanitarij v višini, ki bo zagotavljala pokrivanje stroškov stalne prisotne in kontrole enega naših delavcev, neposredno v prostorih. To je sicer v današnjih časih neprijeten ukrep, vendar pa enostavno ni mogoče več tolerirati nastanek tako visokih stroškov,« meni Zupančič.

Nekateri kopalci so potožili tudi, da na prostorih, namenjenih umivanju nog ni več vode. Direktor Zavoda je razložil: »Na zunanjem kopališču smo povsem na južni strani, pri kopališki strojnici, res zaprli 1 dezinfekcijski bazen, kajti iz mnogih tudi varnostnih razlogov je bilo potrebno preprečiti eventuelni in nepooblaščeni dostop določenim obiskovalcem, do strojnice, do sobe za prvo pomoč, z dragimi aparaturami ter do klor postaje, saj bi lahko prišlo do raznih dejanj, predvsem pa velike škode. Nasprotno pa smo zato v letošnji sezoni zagotovili dovod tople vode do še obeh preostalih dezinfekcijskih bazenov, zaradi potrebnega tuširanja pred vstopom v bazen (dva sta bila priključena že v lanskem letu).
Zaradi dosedanjega odprtja je celoten prostor na južni strani (v območju strojnice) postajal v določeni meri tudi zbirališče posebnih skupin in zato je bila uvedba tega ukrepa logična in nujna ter z vidika varnosti upravičena.«

Novosti in načrti
»Vsaka zima pusti določene posledice na samih bazenih in v neposredni okolici, zato smo se lotili predvsem teh del, med katerimi je potrebno izpostaviti :
– Sanacijo plastične bazenske prevleke,
– Zamenjava velikega bojlerja za toplo vodo,
– Napeljava tople vode do preostalih dveh dezinfekcijskih bazenov,
– Popolno zamenjavo lesenih stopnic na toboganu ter nabava in montaža protizdrsnih trakov
– Zamenjava nosilca tobogana,
– Sanacija poškodovanih betonskih plošč in tlakovcev, zunaj in znotraj bazenskega kompleksa,
– Zamenjavo dela keramike pri otroškem bazenu, vključno s sanacijo temeljev,
– Dodatne rekonstrukcije in posegi na čistilnih filtrih, zaradi doseganja boljše kvalitete bazenske vode,
– Ureditev sobe za prvo pomoč in druge manjše posege,« nam je najnovejše pridobitve naštel direktor Zavoda za šport in rekreacijo.

O načrtih za obnovo je Zupančič dodal: »Vse bolj pa se zavedamo že precejšnje dotrajanosti opreme celotnega bazenskega območja in pomožnih prostorov, zato bo ustrezen učinek in boljše stanje tega kompleksa mogoče doseči le s celovitim posegom, kar pa bo zahtevalo precejšnja finančna sredstva. Vsekakor bo to nujno v naslednjih letih, kajti z obstoječim stanjem verjetno komaj še zadovoljujemo zahteve za obratovanje tega objekta. Ta zahteva je že v teku, saj je z njo podrobno seznanjen tudi župan g.Toni Dragar, ki v celoti soglaša s celovitim posegom.«

Kopalna sezona je kljub občasnemu slabemu vremenu na vrhuncu, zato smo se odločili preveriti tudi stanje ostalih okoliških bazenov na domžalsko-kamniškem območju.

V prihodnji številki preberite več o razmerah v Termah Snovik in projektu izgradnje po-kritega bazena v Kamniku.

Špela Suhadolc

NOV!CE 11 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garderobne in sanitarne prostore bomo zanesljivo ustrezno uredili takoj po koncu kopalne sezone in zato se moram vsem obiskovalcem opravičiti, ker bodo še eno sezono koristili stare prostore. Seveda pa bodo tudi prenovljeni prostori hitro postali neustrezni in neurejeni, če se bo vandalizem in neprimeren odnos do uporabe teh prostorov nadaljeval. Zato morda ni nesmiselno razmišljati tudi o povečanju nadomestil za dnevne in letne karte ter tudi zaračunavanje uporabe sanitarij v višini, ki bo zagotavljala pokrivanje stroškov stalne prisotne in kontrole enega naših delavcev, neposredno v prostorih. To je sicer v današnjih časih neprijeten ukrep, vendar pa enostavno ni mogoče več tolerirati nastanek tako visokih stroškov,« meni Zupančič.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekateri kopalci so potožili tudi, da na prostorih, namenjenih umivanju nog ni več vode. Direktor Zavoda je razložil: »Na zunanjem kopališču smo povsem na južni strani, pri kopališki strojnici, res zaprli 1 dezinfekcijski bazen, kajti iz mnogih tudi varnostnih razlogov je bilo potrebno preprečiti eventuelni in nepooblaščeni dostop določenim obiskovalcem, do strojnice, do sobe za prvo pomoč, z dragimi aparaturami ter do klor postaje, saj bi lahko prišlo do raznih dejanj, predvsem pa velike škode. Nasprotno pa smo zato v letošnji sezoni zagotovili dovod tople vode do še obeh preostalih dezinfekcijskih bazenov, zaradi potrebnega tuširanja pred vstopom v bazen (dva sta bila priključena že v lanskem letu).
Zaradi dosedanjega odprtja je celoten prostor na južni strani (v območju strojnice) postajal v določeni meri tudi zbirališče posebnih skupin in zato je bila uvedba tega ukrepa logična in nujna ter z vidika varnosti upravičena.«

Novosti in načrti
»Vsaka zima pusti določene posledice na samih bazenih in v neposredni okolici, zato smo se lotili predvsem teh del, med katerimi je potrebno izpostaviti :
– Sanacijo plastične bazenske prevleke,
– Zamenjava velikega bojlerja za toplo vodo,
– Napeljava tople vode do preostalih dveh dezinfekcijskih bazenov,
– Popolno zamenjavo lesenih stopnic na tobo-ganu ter nabava in montaža protizdrsnih trakov
– Zamenjava nosilca tobogana,
– Sanacija poškodovanih betonskih plošč in tla-kovcev, zunaj in znotraj bazenskega kompleksa,
– Zamenjavo dela keramike pri otroškem bazenu, vključno s sanacijo temeljev,
– Dodatne rekonstrukcije in posegi na čistilnih fil-trih, zaradi doseganja boljše kvalitete bazenske vode,
– Ureditev sobe za prvo pomoč in druge manjše posege,« nam je najnovejše pridobitve naštel direktor Zavoda za šport in rekreacijo.

O načrtih za obnovo je Zupančič dodal:»Vse bolj pa se zavedamo že precejšnje dotrajanosti opreme celotnega bazenskega območja in pomožnih pro-storov, zato bo ustrezen učinek in boljše stanje te-ga kompleksa mogoče doseči le s celovitim pose-gom, kar pa bo zahtevalo precejšnja finančna sredstva. Vsekakor bo to nujno v naslednjih letih, kajti z obstoječim stanjem verjetno komaj še za-dovoljujemo zahteve za obratovanje tega objekta. Ta zahteva je že v teku, saj je z njo podrobno se-znanjen tudi župan g.Toni Dragar, ki v celoti so-glaša s celovitim posegom.«

Kopalna sezona je kljub občasnemu slabemu vre-menu na vrhuncu, zato smo se odločili preveriti tudi stanje ostalih okoliških bazenov na dom-žalsko-kamniškem območju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prihodnji številki preberite več o razmerah v Termah Snovik in projektu izgradnje po-kritega bazena v Kamniku.

Špela Suhadolc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopališče Domžale: neurejeni in zastareli toaletni prostori ter garderobe, v dezinfekcijskem bazenu ni vode

Sprva nas je seveda zanimalo, kdaj je bilo pri-ljubljeno domžalsko poletno shajališče zadnjič obnovljeno. »Bazen v Domžalah dimenzije 50,00×18,00 m, globine 1,10 do 1,80 m je bil zgrajen v letih 1955-1956, v obsegu bazenskega korita, filtrirnih naprav in lesene lope za shran-jevanje rekvizitov. V letih 1984 do 1986 je sledila rekonstrukcija, ko so bile dograjene garderobe s sanitarijami za bazen in športni center ter klubski prostori za športne panoge in gostinsko ponudbo (Dom športnih organizacij). Dograjen je bil tudi servisni del z napravami za pripravo vode ter so-larni sistem za ogrevanje (Strojnica za kopališče). V letu 1991 je bil ob kegljišču dograjen objekt z gostinsko ponudbo (Restavracija Repovž- danes Restavracija Športni park).
Ponovna nujnost rekonstrukcije bazenskega kom-pleksa se je pojavila proti letu 2000. Glavne zna-čilnosti, ki jih je bilo mogoče pridobiti iz razpolo-žljive dokumentacije prejšnjih upravljavcev (Zavod je upravljavec od leta 2004 dalje), so bile naslednje :
a/Analiza obstoječega stanja je bila zapisana v naslednji vsebini :
– Plavalni bazen s prelivnimi koriti, v betonski izvedbi, je v slabšem stanju. Dovod vode je stranski, s šobami v steni in talnim izpustom na južni strani bazena,
– V slabem stanju je tudi otroški bazen betonske izvedbe,
– Filtri za čiščenje bazenske vode v strojnici na južni strani kopališča,
– Sistem sončnih kolektorjev za ogrevanje vode je dotrajan – ne deluje,
– Zunanje funkcionalne površine bazena-betonske plošče.
b/Ugotovljene slabosti pa so bile naslednje:
– Pomanjkanje plavalne površine glede na potrebe,
– Dotrajanost površin bazenske školjke in v zvezi s tem veliki vzdrževalni stroški,
– Puščanje bazenske školjke-velika poraba vode,
– Neustrezna priprava bazenske vode s težko do-segljivo neoporečnostjo in nekontrolirano vsebino klora v bazenski vodi,
– Slabo delovanje kroženja vode zaradi manj-kajočega izravnalnega bazena in neenako-mernega kroženja.
V grobem so bili posegi naslednji (izvleček iz investicijskega programa):

1.0. Prenova VELIKEGA BAZENA
Obstoječ plavalni bazen dimenzije 50x18m, globine 1,10 do 1,80 m z vzdolžnimi prelivnimi koriti je betonske izvedbe. Dovod vode poteka s šobami v steni. Betonska školjka je slabo ohranjena.
Predvidena prenova obsega zmanjšanje globine, s tem da bo nova globina vode od 80 do 135 cm. S tem bo poleg rekreacije omogočal tudi možnost izvajanja učnih programov šolskih in predšolskih otrok.
Zmanjšanje globine bo izvedeno z zapolnitvijo dna bazena s pustim betonom. V tem nivoju bo izveden dovod vode v bazen preko talnih šob v rastru, ki zagotavljanje enakomerno menjavo vode po celi površini. Preko podložnega betona bo izdelana armirani cementni estrih debeline 8 cm kot podlaga DLW finalni notranji oblogi bazena.
Zaradi omejenih sredstev investitorja je odločeno, da se ohrani obstoječ sistem prelivov, ki potekajo po obeh vzdolžnih stranicah bazena. Poleg obstoječih dostopnih stopnic b vazen na SZ strani bazena bodo zgrajene tudi nove stopnice za dostop v bazen na JV delu. Finalna obloga stopnic bo DLW obloga v nedrseči izvedbi. Stopnišče bo opremljeno z obojestranskimi držalom.

2.0. Prenova OTROŠKEGA BAZENA
Obstoječ otroški bazen dimenzij betonske izved-be. Dovod bode poteka s šobami v steni. Odvod je izveden z enostranskim prelivom na južni strani. Betonska školjka je slabo ohranjena.
Predvidena prenova obsega zmanjšanje globine, s tem da bo nova globina vode max 35 cm. Zmanjšanje globine bo izvedeno z zapolnitvijo dna bazena s pustim betonom.
V tem nivoju bo izveden dovod vode v bazen preko talnih šob v rastru, ki zagotavlja enakomerno menjavo bode po celi površini. Preko podložnega betona bo izdelan armirani cementni estrih debeline 8 cm kot podlaga DLW finalni notranji oblogi bazena. Obstoječi rob bazena bo odstranjen. Nad obodnimi stenami bo izdelan AB venec s poglobljeno koritnico za izdelavo preliva.
Za dovod vode bo izdelano nov odprt preliv obložen s keramiko in talnimi odtoki v rastru.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here