Sporočilo za javnost

0
2526
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 16.september 2011
Pojasnilo k navedbam občine Kamnik v dveh njenih izjavah:
https://www.kamnik.si/novice/V-obcini-Kamnik-se-dogaja-mobing-16-09-2011
https://www.kamnik.si/novice/Izjava-za-javnost-16-09-2011
V dveh preteklih sporočilih iz Občine Kamnik »Izjava za javnost« in »V občini Kamnik se dogaja mobing« sem v besedilu izpostavljen tudi jaz in moja partnerica. Če še razumem, zakaj se je izpostavilo moje ime, saj sva bila z g. Šarcem protikandidata na lokalnih volitvah za župana, pa mi ni jasno, zakaj izpostavljajo javno uslužbenko, ki je tudi moja življenjska partnerica, ki je na Občini Kamnik zaposlena že več kot deset let. V sporočilu je zapisano: »Kar nekaj zaposlenih je lahko po dolgem času vsaj minimalno napredovalo, na primer ga. Makovec te priložnosti ni imela v času prejšnjega župana oziroma podžupana, ki je njen partner. Napredovala je tudi v plačilnem razredu«. Se pravi, da je napredovalo več oseb, a odločili so se, da bodo objavili samo njeno ime. Je mogoče to politični pritisk name, na njo, da se jo tako javno izpostavlja. Upam, da ne in da je prišlo samo do lapsusa na strani Občine Kamnik. Če že konkretno navajajo, kdo je napredoval, bi bilo pošteno – seveda če zakonodaja s tega področja to dovoljuje –, da navedejo še vse druge osebe s priimki, ki so od decembra 2010 dalje napredovali.

Drugače pa so napredovanja v domeni direktorja občinske uprave in vodje posameznih oddelkov ali služb na občini in ne župana ali podžupana, zato se sam v kadrovske zadeve občinske uprave nisem vtikal, še posebej ne pri mojih najbližjih. Zame bi bilo narobe, če je napredovala samo zato, ker je tako ukazal župan in ne bi imela pogojev za napredovanje. Zato si lahko stavek iz sporočila (glej prejšnji odstavek) razlaga vsak po svoje.

Glede zadev okoli NK Kamnik sta občina in njen direktor glede na dobljeno prijavo pravilno reagirala in zdaj je pomembno samo to, da se navedbe v prijavi strokovno preiščejo, zapiše ugotovitve ter o njih obvesti javnost. V primeru nepravilnosti pa ustrezno ukrepa zoper odgovorne osebe. Kdo je koga v času volitev podpiral, ne sme imeti nobene veze pri nobeni zadevi, ki je povezana z občino Kamnik in njenimi postopki ali odločitvami. V drugem krogu sva imela oba mnogo podpornikov, saj je volilo okoli 12.000 oseb.

Glede zamenjav po volitvah in spiskih, ki se jih omenja v izjavi, odgovorno trdim, da o spiskih za menjavo, ki naj bi jih imel eden od protikandidatov na volitvah za župana, ne vem nič. Vem pa, da je štab mojega protikandidata v drugem krogu razlagal naokoli, koga vse naj bi zamenjal od svojih sodelavcev. Sam sem na soočenju z g. Šarcem jasno povedal, da bi zamenjal samo direktorja občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje aktualni župan, saj gre za drugega človeka občine in mora biti kompatibilen z županom. Predlagam vsem, da se ozremo v prihodnost in volitve pustimo za nami. Ljudje so odločili in to je potrebno spoštovati.

Na koncu naj zapišem, da sem se po drugem krogu volitev za župana umaknil iz lokalne politike ter tako pustil za seboj tudi zgodbe iz volilne kampanje, ki za mene in mojo družino niso bile prijetne zaradi različnih podtikanj, ki so se vsa izkazala kot neresnična. Moj pogled je danes pogled občana, ki z zanimanjem spremlja lokalno politiko s stališča, kaj se bo naredilo na največjih projektih v občini, pri katerih sem v prejšnjem mandatu sodeloval tudi sam. Iz medijev je razvidno, da občina uspešno zaključuje posamezne projekte kot na primer: POŠ Sela, zamenjava ograje na otroškem igrišču na Klavčičevi ulici, sanacija obrežnega zidu ob delu Kamniške Bistrice, rekonstrukcija nekaterih odsekov cest ipd. Bolj me skrbi pomanjkanje informacij, kaj se resnično dogaja z večjimi projekti, ki so bistvenega pomena za občino. Gre za gradnjo mestnih šol. Projekt se bo glede na razpoložljive podatke v javnih občilih in na uradni spletni strani občine z gradnjo prve šole pričel šele v času poletnih počitnic 2012, torej, kar dobro leto in pol po volitvah kljub drugačnim zagotovilom odgovornih. Podobno je tudi pri občinskem prostorskem načrtu in nekaterih manjših prostorskih aktih.

Kot občan bom še vedno redno spremljal vse, kar se dogaja, saj mi ni vseeno za občino Kamnik in njen razvoj. Vedno bom tudi na voljo za pomoč, nasvet, pogovor … vsakemu, ki si bo to želel. In če se mi bo zdela kakšna zadeva zelo pomembna, bom o njej tudi pisal, jo pohvalil ali pokritiziral. Seveda se bom prej posvetoval s stroko, z ljudmi, ki mislijo drugače ali podobno kot jaz, z domačimi, s prijatelji in napisal svoje mnenje, ki bo lahko nekaterim všeč, drugim spet ne. Tako kot do zdaj. Moji letošnji objavljeni članki v lokalnih medijih so zelo konstruktivni in argumentirani glede tem, ki jih obravnavajo, in čisto nič nesramni do aktualne oblasti, nekateri celo predlagajo rešitve za določene težave.

V tako majhni skupnosti, kot je naša občina, se lahko marsikaj doseže že z odkritim pogovorom in iskrenostjo med ljudmi, s sodelovanjem. Tudi s tistimi, ki se v vsem ne strinjajo. To je poanta skupnosti.

Brane Golubovič

Oglasno sporočilo