Spoštovane občanke in občani občine Kamnik!

0
3417
Vir: Kamnik.si; 16.september 2011
V zadnjem času lahko beremo mnoge kritične članke na račun delovanja občinske uprave in mene kot župana. Doslej se nisem veliko oglašal na to temo, ker imamo skupaj z občinsko upravo veliko dela in se nimamo časa ukvarjati z anonimnimi izjavami in natolcevanji. Glede na to, da se me zadeva dotika, bom napisal nekaj besed, saj so drugi povedali že skoraj vse na to temo.

Novinarsko delo je zagotovo težko in zahtevno, sploh če hočeš prikazati obe strani enako in objektivno. Žal pa se kamniški informativni portal Kamničan.si od teh norm odmika. Portal deluje pod okriljem podjetja Vizija, agencija za komuniciranje. Lastnik omenjene agencije je mag. Matej Tonin, občinski svetnik, predsednik kamniškega odbora Nove Slovenije in vodja kamniške opozicije. Odgovorni urednik portala, dr. Damjan Hančič pa je tudi vidnejši član Nove Slovenije. Tu se postavlja vprašanje, kako lahko tak informativni portal objektivno poroča o dogodkih, povezanih z delovanjem Občine, saj moje delovanje in delovanje občinske uprave napada že od prvih mesecev dalje, ko praktično še ničesar nisem naredil. Ali natančneje, od takrat, ko sem imenoval oba podžupana. Strankarsko delovanje in objektivno poročanje žal ne gresta skupaj. Če pogledamo še dejstvo, da je Nova Slovenija v opoziciji skupaj z Listo Toneta Smolnikarja in LDS, je slika še jasnejša. Župana bi si vsi krojili po svoje. Dokler dela tako, kot si nekateri predstavljajo, da bi moral, je v redu, ko pa naredi kakšno stvar drugače, je že ogenj v strehi.

Veliko se govori o šikaniranju in t.i. mobingu (nadlegovanju zaposlenih) na Občini Kamnik. Žal je poročanje o tej problematiki enostransko in namenjeno prikazovanju župana kot nekakšnega »zmaja«, ki nadleguje zaposlene in se nad njimi izživlja. Dejstvo pa je, da nihče ni bil zamenjan zaradi politične usmeritve, prijateljskih zvez ali še česa, ampak zgolj zaradi strokovnosti in odnosa do dela. Zato sem si tudi vzel nekaj mesecev časa, da sem zaposlene in njih delo spoznal, nisem jih kar zamenjal prvi dan. Ugotovil sem vrsto nepravilnosti pri raznih projektih (nestrokovni razpisi, neustrezne pogodbe, ki niso ščitile Občine Kamnik ampak izvajalca…). V dobro Občine Kamnik sem te ljudi razrešil. Pri vseh ukrepih sem deloval po črki zakona, vsi premeščeni so se strinjali s premestitvami. Dal sem priložnost tistim, ki radi opravljajo svoje delo, ki ne gredo domov, ko je ura tri popoldne ampak takrat, ko je delo opravljeno. Tistim, ki so do strank prijazni, ki dvignejo tudi telefon sodelavca, če je odsoten. Tistim, ki mamici, ki je ostala brez vrtca za svojega malčka, to prijazno obrazloži in z njo sočustvuje, ne pa da ji poda birokratsko suhoparen odgovor. Potem pa jo srečam na hodniku v solzah in mi pove, da so jo grobo odpravili. Človeku v stiski veliko pomeni že to, da ga nekdo posluša, če mu že pomagati ne more. Razumem, da tisti, ki so bili zamenjani, s tem niso zadovoljni, tega od njih ne pričakujem, nihče pa ni ostal brez službe, le manjše odgovornosti imajo. Zanimivo je, da je g. Tonin pred volitvami govoril, da »Šarca ne volit«, ker se z njim ne bo nič spremenilo, danes obrača ploščo in je do sprememb kritičen. Politika je res zanimiva reč!

Precej se tudi piše o delovanju NK (Nogometni klub) Kamnik in kako naj bi občinska uprava spet šikanirala gospoda Švajgerja, predsednika kluba. Bili smo obveščeni (podpisana peticija), da so se dogajale nepravilnosti, zato smo bili dolžni zadeve preveriti. Te peticije, ne glede na svojo ažurnost, spletni portal Kamničan.si ni želel objaviti. Boris Švajger v medijih trdi, da ga ne maram zato, ker je podpiral mojega protikandidata, g. Braneta Goluboviča. Volitve so že zdavnaj mimo in take razlage brezpredmetne. Opravljena bo revizija, ki bo pokazala, ali so res bile nepravilnosti. Če je bilo vse v redu, potem ne razumem g. Švajgerja, zakaj se toliko razburja, saj bi moralo biti glavno vodilo vseh transparentnost poslovanja.

Veliko se piše tudi o Agenciji za razvoj turizma in podjetništva, kjer poteka postopek imenovanja novega direktorja. Občina Kamnik, kot ustanovitelj javnega zavoda (ki ga izdatno financira), je bila dolžna zagotoviti pravilnost postopkov pri izbiri. Govorim o postopku, ne o imenih. Svet Agencije je predlagal Komisiji za mandatna vprašanja in imenovanja dr. Andrejo Eržen, ki je dobila večinsko podporo. O imenovanju bo odločal še Občinski svet na seji, 28. septembra.

Takšna je moja plat nekaterih zgodb, ki polnijo spletne in časopisne strani, verjamem pa, da bodo kakšna pojasnila še potrebna.

Vaš župan, Marjan Šarec

»V občini Kamnik se dogaja mobing«

16.09.2011
Kljub prošnji po objavi celotnega odgovora na vprašanja o izvajanju mobinga v občini Kamnik, le-tega novinarka Dnevnika, Anita Vošnjak v današnjem članku z naslovom »V občini Kamnik se dogaja mobing« ni objavila. S povzemanjem le dela odgovora so napisane besede izgubile realno sliko dogajanja, zato ga objavljamo v celoti.

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Anita Vošnjak
Dnevnik, Kopitarjeva 2-4
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na zastavljena vprašanja z dne 14.09.2011

Spoštovani!

Premestitve zaposlenih v organih lokalne ali državne javne uprave, so možne na podlagi zakonodaje (15., 26., 80., 149.,158. člen ZJU in 45. člen ZDR,), ki ministru ali županu omogoča, da na ključna delovna mesta, predvsem z namenom najvišjega zaupanja in strokovnosti, potrebnega za nemoteno izvajanje dela.
Omeniti je potrebno, da so tudi ostali kandidati za župana Občine Kamnik (med njimi Matej Tonin in Brane Golubovič) v času predvolilnega boja vseskozi poudarjali, da bo potrebno zaradi dolgoletne vladavine enega župana, prevetriti tudi občinsko upravo, nekateri izmed njih so že imeli pripravljene sezname, koga zamenjati. Zanimivo je, da je bilo na njem tudi nekaj teh, ki so bili dejansko zamenjani. Predvsem v času pred drugim krogom se je na nekatere zaposlene že izvajal pritisk (,,mobing?,,). V preteklosti so to izvedli tudi župani nekaterih (večjih) slovenskih občin.
Od petih podsekretarjev so bili zamenjani trije, od tega je eden zunanji, z razpisom izbrana sodelavka, ostalo so notranje prerazporeditve, kar pomeni, da so lahko takoj začeli ali nadaljevali z delom, ki drugače ni bilo ali ne bi bilo izvedeno, npr. zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti v preteklosti in tudi sedaj, zaradi česar je potrebno zaposlovati za določen čas, da delo nemoteno poteka. Ena izmed zamenjanih vodij je ostala na delovnem mestu pomočnice vodje oddelka. Bivši direktor se je odločil za odhod v pokoj, ker je izpolnil vse pogoje, o njegovi takojšnji zamenjavi pa je govoril eden izmed kandidatov za župana, ne mi!
Kontrola bolniških izostankov je bila izvedena zato, ker so bili zaposleni videni na različnih lokacijah, nepovezanih z morebitnim izvajanjem zdravljenja. Razen enega, smo od vas izvedeli, za kaj je bolniško odsoten, za kar se Vam zahvaljujemo.
Vodja financ je zasedla delovno mesto že v letu 2010, ko je njen predhodnik odšel v pokoj, vodja pravne službe ni bila zamenjana. Zamenjani so bili vodje oddelkov za družbene dejavnosti, gospodarske službe in urejanje prostora. Kar nekaj zaposlenih je lahko po dolgem času vsaj minimalno napredovalo, npr. ga. Makovec te priložnosti ni imela v času prejšnjega župana, oz. podžupana, ki je njen partner. Napredovala je tudi v plačilnem razredu. Tudi ostalim se plačilni faktor ni bistveno znižal. Interni pravilnik o rabi mobilnih telefonov točno določa, katerim delovnim mestom le-ta pripada.
Sistemizacija je akt, s katerim se določi število zaposlenih, oz. kadrovski načrt. Zamenjave (upokojevanje, opustitve delovnih mest, vladine uredbe, prerazporeditve) terjajo takojšnje spremembe akta. Za odhod določenega števila delavcev na CSD, so na Občini Kamnik vedeli že v letu 2010, ko je pristojno ministrstvo začelo združevati službe.
Glede delovnega mesta svetovalec za kulturo, le-to ne bo več potrebno s prenosom kulture na skupni zavod, s čimer se strinja tako pozicija, kot tudi opozicija. Ustanovitev zavoda, oz. zavodov je zakonska obveza preteklih let, ki še ni bila izvedena.
Tudi sedanja uprava je uspešna pri izvajanju novih projektov, predvsem pa se veliko energije vlaga v zaključevanje in reševanje starih. Uspešni smo tudi pri pridobivanju sredstev.
Menimo, da podelitev delovnih nalog in njihova realizacija ni ,,mobing,,. Sodelavci, ki jih omenjate, da se nanje izvaja pritisk, so z ustreznimi dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah pridobili ustrezno zaposlitev, zato so ustrezno nagrajevani in služijo občanom,ne vodstvu občinske uprave. Vprašanje je zastavljeno zelo pavšalno, oz. navedite, kaj se od njih zahteva tako nemogočega. Vsakdo ima možnost poročati o morebitnih zastojih in težavah, zato so že dolgoletna praksa tudi oddelčni in županov kolegij.
Morda še niste opazili, da se s strani nekdanjih političnih združb in elit na novo vodstvo občinske uprave vrši pritisk že od prvega dneva nastopa župana, oz. po vaše ,,mobing”.

mag. Ivan Kenda                                       Marjan Šarec
direktor                                                         župan

Oglasno sporočilo