7. seja OS Občine Domžale – nadaljevanje

0
2733
SAMSUNG
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 26.september 2011
V nadaljevanju 7. seje smo svetniki obravnavali »le tri preostale« točke dnevnega reda prekinjene redne seje. Seja je bila sorazmerno hitro končana, z dobro dvotretjinsko udeležbo, a po njej še nikdar nisem občutila take teže kot tokrat.

Obravnavani in na koncu tudi z večino svetniških glasov sprejeti predlogi odlokov o občinskih prostorskih načrtih v fazi prve obravnave za območja Goričica – vzhod, Opekarna Radomlje 1 in JC1 lahko, če bo nadaljevanje šlo po zastavljeni poti, vsak na svoj način oslabijo kakovost in varnost življenja občanov. Tudi zato ne razumem glasovanja nekaterih svetnikov.

Goričica – vzhod: Največji problem je, da je predvideno naselje z 29 novimi stanovanjskimi enotami na lokaciji, ki nima urejene dovozne poti, pločnikov in rešenega vprašanja kanalizacije. Vprašljivo je plazenje. In kar je za življenje občanov, staroselcev Ihana, najpomembnejše, je cesta, ki je »ožina«, skozi katero naj bi potekal ves težki promet v času graditve komunalne opreme (vsaj dve leti), graditve samega naselja in nato še stalni pretočni promet novega naselja. Zanemarljivi niso niti pričakovani stroški občine zaradi oddaljenosti predvidenega naselja od šole. Odbor za prostor je sicer te probleme izpostavil, vendar je menil, da je gradivo dozorelo za javno obravnavo. Krajani imajo čas, da se v obdobju od 5. septembra do 5. oktobra odločijo o projektu z »da« ali »ne« in pod kakšnimi pogoji.
Na seji občinskega sveta je bilo mnogo energije vložene v predvidene ravne strehe v naselju kot moteče glede na obstoječe okolje. Ravne strehe – lahko so tudi zelene – prav gotovo niso najbolj moteči element v okolju, če vidimo prave probleme, zlasti glede na vse tiste »podeželske dvorce« in hiše s slogom »Janko in Metka«, ki so v zadnjih dvajsetih letih zrasli vsepovsod okoli nas.

Opekarna Radomlje 1: Naravni zadrževalnik vode, katerega pozidava in urbanizacija s »tako zvanimi« rešitvami, ki nekako izpolnjujejo trenutne zakonske določbe na dolgi rok, pa glede trenda klimatskih sprememb, ki smo jim že priča in konca ne poznamo, lahko povzroči poplave in to ne samo v ožji okolici, da drugih posledic ne naštevam. Ob poseganju v mokrišča in zaščitena območja se je dobro poglobiti v uvodni citat k romanu Komu zvoni pisatelja Ernesta Hemingwaya.
Kako bi bilo ob realizaciji projekta, če vemo, da Radomlje že zdaj nimajo urejenih varnih cest, pločnikov in je varnost na zelo nizki ravni. Javna razprava, od 5. septembra do 5. oktobra, bi morala potekati širše, ne samo v Krajevni skupnosti Radomlje.

JC1: predvidena povezovalna cesta, ki bi po tem predlogu posegla v Športni park. Že Odbor za prostor je ugotovil, da obstajajo tudi druge možnosti, brez posega v življenje v parku, celovitost in varnost v njem. Problematična je že obstoječa cesta – križišče in prehod za pešce, proti Ten Tenu, tu se nesreče vrstijo – v zadnjih dneh smrtna. Ni dorečeno, kakšnemu namenu in kakšna frekvenca prometa naj bi na tej cesti bila, zlasti, če se bo spremenila namembnost zemljišča, prvotno predvidenega za kliniko. Kaj če bo cesta vodila v prihodnjo komercialno cono? Temu uničenju prostora, katerega del se je že odselil iz lastnine športnikov, in se želje nadaljujejo, se je potrebno upreti z vso silo. Če bo prostor uničen, bo uničen za vedno in ta poteza bo prav gotovo del zgodovine mesta Domžal in občine.
Moreč občutek ob misli »Kaj pa če bo vse res?« in bodo vsi trije programi realizirani več ali manj po zastavljeni poti, ne mine kljub tolažbi ob svojem »NE« za prestop v naslednjo fazo. Praksa in tudi delno poznavanje terena in poslov me je naučila, kaj je zdravo investicijsko vlaganje in zaznati špekulativne nakupe zemljišč, ki si po tem utirajo pot, ne glede kakšne posledice pusti realizacija po zaprtju denarnice za seboj.

Majda Zevnik, svetnica SD

 

Oglasno sporočilo