Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 14/2011): Spomenik v centru Domžal

0
5189
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 26.september 2011

Spomenik v centru Domžal je lepo obnovljen, seveda me zanima cena obnove in kakšen je bil rok izdelave, ker mislim, da za takšen obseg del ni potrebno vse poletje. Zakaj to trdim, ker v večini primerov, ko sem šel mimo spomenika, se tam za oranžnimi ograjami ni dogajalo nič in mislim, da ni bilo nobene potrebe, da smo imeli v centru Domžal ta odra in rumene »planke« toliko časa.

Zahvaljujemo se vam za vaše mnenje, da je spomenik v centru Domžal lepo obnovljen. Stroškov obnove še nismo v celoti poravnali, ker čakamo na strokovno mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj o kvalitetni obnovi.

Obnova spomenika je bila načrtovana že dlje časa. Predračun stroškov za obnovo spomenika so se gibali preko 13.000 EUR. Še v letu 2010 je bilo za tekoče vzdrževanje spominskih obeležij namenjenih skupno 10.000 EUR proračunskih sredstev, pri čemer je potrebno omeniti, da je na območju občine Domžale evidentiranih 78 spomenikov, potrebnih vzdrževanja. Tako je bilo konec leta 2010, glede na obseg prostih sredstev in predračuna, izdano naročilo za prvo fazo obnove – čiščenje in restavriranje petih bronastih plastik mehansko in kemično. Ker so bili pritrdilni jekleni vijaki dveh skulptur in jekleni nosilci močno korodirani in potrebni zamenjave z inox materialom, sta bili skulpturi odstranjeni in restavrirani v restavratorski delavnici.
Po sprejetju proračuna konec aprila 2011 smo izdali naročilo za nadaljevanje del. Ker pa je obnova takšnega spomenika v veliki meri vezana tudi na vremenske pogoje, je bil rok za dokončanje celotne obnove določen za avgust 2011.

Skupen strošek obnove kipov, restavriranja in konserviranja kamnitih kubosov spomenika, restavriranje vklesanih napisov, restavriranje kamnite površine podstavkov, granitne obloge, površin pred spomenikom (tudi restavriranje kamna oz. obnova fug med kamni) idr. znaša 9.333 EUR, pri čemer je bilo do sedaj izvajalcu nakazano 4.424 EUR, upoštevaje predhodni strokovni ogled pristojnega zavoda.

spomenik_center_domzale

Pridružujemo se vašemu mnenju, da bi bil rok obnove lahko krajši, vendar so na izvajanje del vplivali že navedeni dejavniki. Ocenjujemo, da bo izvajanje tudi večjih vzdrževalnih del enostavnejše v smislu določanja realnejših rokov, saj je v proračunu za leti 2011 in 2012 za ohranjanje kulturne dediščine zagotovljenih skupno 40.000 EUR letno.

OBČINA DOMŽALE

Oglasno sporočilo