Češminov park v Domžalah

0
4960

Češminovo igrišče počasi dobiva končno podobo (pustimo ob strani estetiko in funkcionalnost). Zanima me, koliko sredstev je za ta projekt občina že porabila in koliko jih bo še potrebno za dokončanje in kdaj bo to?

Zavedamo se, da vsebina parka v tem trenutku še ne omogoča prave uporabe in druženja, vendar se v skladu z našimi možnostmi trudimo, da celotno ureditev čim prej zaključimo. Verjamemo, da bo park postal oaza sredi mesta, kjer bodo občanke in občani lahko kvalitetno preživljali svoj prosti čas.

Občina Domžale je za ureditev Češminovega parka od leta 2006 do leta 2011 namenila sredstva za naslednje namene:

Leto 2006
– izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v vrednosti 35.500 EUR,
– aneks, sklenjen za oblikovanje predstavitvenega materiala (zgibanka in table na obeh vstopih v park) v vrednosti 4.173 EUR,
– postavitev litopunkturnega objekta v vrednosti 6.677 EUR,
– čiščenje površin in ureditev obstoječih dreves v vrednost 5.842 EUR,
– ureditev trate, zasaditev dreves, grmovnic in pokrovnic, vrednost pogodbe 25.038 EUR,
– postavitev tabel na vhodih v park, vrednost naročila 4.173 EUR,
– tisk zloženk, vrednost naročila 543 EUR,
– niveliranje terena, gradnja sankališča in utrditev ploščadi, vrednost pogodbe 89.718 EUR.

Leto 2007
– gradnja zidka ob Ljubljanski cesti, vrednost pogodbe 89.000 EUR,

cesmin_zid
– izvedba obrobe ob zidku, vrednost pogodbe 7.000 EUR.

Leto 2008 – 2009
– gradnja fekalne kanalizacije, priključitev paviljona in stanovanjskih hiš na Bistriški ulici na fekalni kanal na Plečnikovi ulici, vrednost naročila 6.300 EUR,
– gradnja ploščadi, kotalkališča in tribun, podzemnih instalacij, vključno s temelji oziroma podzemnim delom nadstreška, paviljona in vodnega motiva (povezovalna kineta), vrednost pogodbe 410.247 EUR, aneks 1, v vrednosti 7.356,48 EUR, aneks 2, podaljšanje roka, aneks 3, uveljavitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 41.024,7 EUR.

Leto 2011
– gradnja jeklene nadstrešnice, vrednost pogodbe 114.645 EUR,
– elektro instalacije in montaža luči, vrednost pogodbe 24.000 EUR.
V naslednjih letih bodo v skladu s proračunskimi sredstvi zgrajeni še naslednji deli parka: paviljonski objekt (sanitarije, servisni prostori in dokončanje kleti) v vrednosti 100.000 EUR, strojne instalacije 85.000 EUR in elektro instalacije v vrednosti 45.000 EUR.
Dobavljene in postavljene bodo dodatne parkovne klopi, vrednost 15.000 EUR, lesene obloge na tribunah, južnem delu ploščadi in okoli kotalkališča, vrednost 50.000 EUR ter preostali del zasaditve, vrednost 20.000 EUR. Gradnja vodnega motiva, vrednost 108.000 EUR, ureditev Plečnikove ulice in ureditev kolesarske in peš povezave z Rojsko cesto, vrednost 66.000 EUR, se bo predvidoma nadaljevala v letu 2013, 2014 in 2015, ko naj bi bil projekt mestnega parka zaključen.

Občina Domžale

Oglasno sporočilo