Avtocesta ali obvoznica

0
3086
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 7.oktober 2011

Vprašanje občinskim svetnikom Občine Domžale
Najbrž ste se že udeležili (ali pa se še boste) javne obravnave o odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za lokalno cesto JC 1. Naj bralcem obrazložimo, ker jim ta oznaka najbrž ne pove nič, da gre za povezovalno cesto med Savsko in Kopališko cesto, ki bi jo lahko imenovali vzhodna obvoznica Savske ceste.

Sprašujemo vas, ali mislite, da je načrtovana cesta v širini kar 14,5 metra simiselna in »normalna« za samo mesto in takšne ceste, kot jih imamo zdaj. Ali ne bo ta »bulvar« s svojo »veličino« prej presekal mesta, kot pa ga povezoval! Ali pešci in kolesarji z juga, ki jih lahko preštejemo na prste dveh rok, res potrebujejo 2 metra širok hodnik in 1,75 metra široko kolesarsko stezo!!! To je za 0,75 metra več, kot je širina voznega pasu! Da ne bo pomote – te širini sta v obe smeri. Na tej kilometrski trasi so načrtovana tudi tri krožišča, ki so po našem mnenju tudi predimenzionirana, saj merijo v premeru od 80 do 85 metrov!!! Se vam ne zdi, da je tako načrtovan »prostorski« načrt prevelika potrata prostora in sredstev!

Mimogrede, ali drži, da Kopališka cesta, na katero se navezuje ta obvoznica, teoretično ne obstaja, ampak samo fizično, ker naj bi bila zgrajena brez dovoljenj!!!

UREDNIŠTVO

—————————————–

Podobne teme kot v vašem dopisu me skozi morijo in jih tudi javno izpostavljam na odboru za prostor, občinskem svetu ob obravnavi osnutka OPPN in zadnjič na javni obravnavi, ko sem bil praktično na obravnavi edini od 31 občinskih svetnikov!? Glede na pomen športnega parka Domžale za občino in občane (beri in predvsem otroke) je res nesmiselno peljati »obvozno cesto« jug-sever po sredi športnega parka. Glavni interes po tej obvozni »lokalni« cesti je želja komercialnih investitorjev po pozidavi zelenega zemljišča med Mačkovci in Mlinščico, ki potrebujejo za svoje velike novogradnje.
Pozdrav.

Anton Preskar, LDS

——————————————————————————

Spoštovani urednik!
Ker je problem te ceste širši od njene širine, presekala bi namreč športni park, ga uničila, tako glede povezanosti, varnosti in seveda funkcionalne celote, sem kot svetnica na občinskem svetu glasovala »proti« in obenem napisala članek v zvezi s tem.
JC 1, predvidena povezovalna cesta, ki bi po tem predlogu posegla v Športni park. Že Odbor za prostor je ugotovil, da obstajajo tudi druge možnosti, brez posega v življenje v parku, celovitost in varnost v njem. Problematična je že obstoječa cesta – križišče in prehod za pešce proti Ten Tenu, kjer se nesreče vrstijo – v zadnjih dneh smrtna. Ni dorečeno, kakšnemu namenu in kakšna frekvenca prometa bi bila na tej cesti, zlasti, če se bo spremenila namembnost zemljišča, prvotno predvidenega za kliniko. Bo morda cesta vodila v prihodnjo komercialno cono? Temu uničenju prostora, katerega del se je že odselil iz lastnine športnikov in se želje nadaljujejo, se je potrebno upreti z vso silo. Če bo prostor uničen, bo uničen za vedno in ta poteza bo prav gotovo del zgodovine mesta Domžal in občine.

Majda Zevnik, občinska svetnica

———————————————————-
Gradivo smo sicer enkrat že obravnavali na seji občinskega sveta, prepričan pa sem, da je kvalitetna javna obravnava pred dokončnim oblikovanjem zelo potrebna. Vsekakor je potrebno podpreti rešitve, ki prometno razbremenjujejo sam center Domžal, morajo pa biti v okviru razumnega in finančno vzdržnega.
V našem gradivu je bil sicer naveden premer krožišč 40 metrov, za vprašanja o (ne)obstoju dovoljenj za izgradnjo ceste, ki jo izpostavljate, pa svetniki verjetno nismo pravi naslov.
Lep pozdrav!

Rok Ravnikar, SLS

———————————————————————–
Spoštovani g. svetnik Rok Ravnikar!

Redno prebiram Novice, še posebej odgovore in ne odgovore županov ter seveda »vroče« teme, za katere ste za mnenje zaprošeni tudi vi svetniki. Prvo, kar opažam, je, da je odziv svetnikov zelo slab. Ne bi se sekiral, češ da se jim ne dá odgovarjati v časopisu, ampak situacija je žal enaka tudi, če prebiram poročila z občinskih sej, kjer je tako rekoč ena sama praznina pod rubriko Pobude svetnikov … Videti je, kot da imamo v Domžalah v svetu občine samo pet svetnikov, ne pa dejansko 31! Med svetlimi izjemami ste vi, g. Ravnikar, ki se redno odzovete na vprašanja časopisa in podate svoje mnenje, ki ga z zanimanjem preberem in se tudi v skoraj vseh primerih strinjam z vami.
Zadnji del vašega odgovora v zadnji številki pa me je žal popolnoma razočaral in videti je, kot da ga niste pisali vi. Pravite, da svetniki niste pravi naslov, če je kje kašna stvar narejena na črno, da je na papirjih ni, v praksi pa že funkcionira. Na koga naj se obrnemo, če ne v prvi vrsti na svetnika, saj je naš izvoljeni predstavnik, od katerega se pričakuje odgovor, ki nam ga morate posredovati, ter tudi po pravnih poteh ukrepati, če ugotovite kakršnokoli nepravilnost. Vsaj mislim, da je tako. Tudi glede vaših odgovorov sem bil prepričan, da tako tudi delujete. Mislim, da se vprašanja, ki se tičejo nas krajanov, občanov, najbrž tičejo tudi svetnikov!
Če ste bolj pozorno pogledali projekt te obvoznice, ste lahko ugotovili, da se ta cesta enostavno konča z nekim krožiščem na začetku parka!!! Kaj je s tem mislil projektant, res ne vem, mogoče ni mogel navezati nove ceste na obstoječo, ker ni nikjer vrisana ali pa se je izognil kritiki, da načrtovana cesta seka športni park in jo je enostavno »pripeljal« samo do parka??? Če bi načrtovalci uporabili samo malo zdrave kmečke pameti, bi cesto potisnili na skrajni zahod parka in jo pri Mercatorju priključili na krožišče, seveda, če bi tam krožišče bilo, vendar ga ni, ker morajo biti stroka in lobiji vedno pametnejši od zdrave kmečke pameti, ki razmišlja vedno le zastonj. Ob samo skupno širino te ceste se ne bom obregnil, ker je videti, da nisem samo jaz ugotovil, da je neobičajna za mestece in ceste, kakršne že imamo.
G. Ravnikar, mislim, da ste vi in vsi svetniki pravi naslov za kakršnakoli vprašanja volivcev, katerih posledice se tičejo vseh nas, in upam, da ne boste šli po stopinjah nekaterih županov, ki mislijo, da jim ni potrebno javno odgovarjati na vprašanja volivcev, četudi so anonimni. Ko jih volimo, jih anonimnost nič ne moti.

V pričakovanju vaših odgovorov na vsa vprašanja vas pozdravlja bralec iz Stoba.

Oglasno sporočilo