Mali delničarji Heliosa želijo transparentni prodajni postopek in odgovore od uprave in NS

0
3191
Vir: Društvo MDS 14.oktober; 2011

Pisni poziv Uprave Heliosa na čelu z g. Urošem Slavincem o odlogu prodaje družbe Heliosa, d.d. Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), ni presenetil.

MALI DELNIČARJI HELIOSA ŽELIJO TRANSPARETNI PRODAJNI POSTOPEK IN ODGOVORE OD UPRAVE IN NS

V Društvu MDS podpiramo tudi vse zahteve sindikata delavcev Heliosa, ki so jih v preteklih dneh objavili številni mediji, saj tudi sami želimo transparetno prodajo, ki dolgoročno omogoča ohranitev večine delovnih mest in hkrati si želimo maksimirati morebitno ceno delnice, po kateri lahko izstopijo mali in manjšinski delničarji. Pri tem tudi ni nepomembno, da je to ena redkih naložb, ki bo upnikom Zvona Ena Holding lahko povrnil znatna sredstva, ki so jih posodili le temu.

Ljubljana, 14.10.2011

MALI DELNIČARJI SO SE ZAČELI ORGANIZIRATI

Rajko Stanković – predsednik Društva MDS je v pismu, ki so ga v začetku tedna prejeli delničarji Heliosa pojasnil, da je namen združevanja malih in manjšinskih delničarjev v delničarski sporazum namenjen priključitvi morebitnemu transparetnemu postopku prodaje in posledično maksimiranju cene delnice. Kot najnižje izhodišče je Društvo MDS določilo ceno 600,00 EUR. Ob tem upamo, da je lahko cena za delnico tudi bistveno višja, med 700,00 in morda 800,00 EUR. Seveda pa je osnovni predpogoj korektna izvedba postopka, ne pa brezglavo hitenje, kot je bilo to v primeru vstopa nemškega kupca SORTOBEN BÜROBEDARF GmbH (ki je, mimogrede, postal 3,264 % lastnik in je ta delež kupil na »ponovljenem javnemu pozivu?!« Abanke Vipa, d.d., ki se je iztekel 1.7.2011 in je trajal vsega 8 dni – poznavalcem seveda ni potrebno posebej razlagati, zakaj je do tega prišlo). Čeprav cene paketa ne poznamo, menimo, da je bistveno nižja, kot bi jo Abanka Vipa, d.d. dosegla v postopku transparetne prodaje, ki jo sedaj organizira NLB, d.d..

ALI SO RAZLOGI ZA ODLOG PRODAJE MORDA NA TRHLIH STROKOVNIH TEMELJIH?

So pa nas v Društvu MDS negativno presenetili razlogi, ki jih je v pismu navedel predsednik Uprave Heliosa, kot argumente za odložitev prodaje.

Na prvi pogled so le-ti logični: gospodarska kriza, rast cen surovin… Strokovni sodelavci Društva MDS so ob pripravi na letošnjo zanimivo skupščino, ki je potekala 23. junija 2011, pripravili in izdelali zelo zanimivo primerjalno tabelo, na kateri so bili nazorno predstavljeni poslovni rezultati Heliosa in drugih svetovnih velikanov na področju barv, lakov in premazov, kamor se Skupina Helios, d.d., po besedah g. Uroša Slavinca uvršča. Ob pregledu podatkov iz razpredelnice se hitro izkaže, da to povsem ne drži.

Vir podatkov: Bloomberg, na dan 22.06.2011

Obrazložitev podatkov skoraj ni potrebna. Skupina Helios, d.d., je žal zelo daleč od primerljivih podatkov konkurence po vseh kazalnikih.

Heliosov kazalnik donosa na sredstva 12 manjši od povprečja, kazalnik donosa na delnico pa kar 18 x manjši, EBITDA pa kar za 42 % manjši od povprečja konkurence

 

Začnimo z EBITDA, ki ga navaja predsednik Uprave, le ta je v Skupini Helios le 7,7 %, kar je za 42 % manj od povprečja konkurence.

Če pogledamo kazalnik donosa na celotna sredstva (ROA TTM), je v primeru Skupine Helios 0,5 %, kar je 12 x manj od povprečja v panogi. Če pa pogledamo kazalnik donosa na celotni kapital (ROE TTM), je ta kazalnik pri Skupini Helios 1,1 % in skoraj 18 x manjši od povprečja v panogi. Torej, če sklepamo samo po teh dveh kazalnikih je več kot očitno, da je kriza prizadela samo skupino Helios, pri vseh drugih pa so ti kazalniki nekajkrat boljši.

In kje je potemtakem vzrok tako šibkega poslovanja ?

To bo morda morala pokazati kakšna posebna revizija, ki bo ugotavljala kje v Heliosu pušča, da po vseh kazalcih zaostaja za primerljivi podjetji v panogi.

Društvo MDS bo od Uprave in NS zahtevalo komentar primerjave s konkurenco

Se pa Društvo MDS z g. Slavincem strinja glede količine rezerv, saj le-te izhajajo iz zgornje tabele. Zato bomo NS in Upravo pozvali, da v roku 14 dni objavita izčrpni odgovor, kje so vzroki za takšne kazalnike, ki so daleč od povprečja in kakšne ukrepe bodo predlagali, če so jih morda že izvedli za poboljšanje le-teh. Površnemu poznavalcu se nehote zastavi vprašanje, ali obstoječa Uprava in NS tega ne znata ali nočeta? Vsekakor bomo po prejetem odgovoru, ki ga naj Uprava obvezno objavi tudi na SEONETU zaradi enakomerne obveščenosti delničarjev, razmišljali, ali ji še zaupamo, ali morda potrebujemo posebne revizije ali pa je morda čas za menjavo le te.

Društvo MDS zahteva jasno dividendno politiko

V preteklosti so bili mali in manjšinski delničarji večkrat prikrajšani za dividende, Uprave pa so si nagrade delile. Tako smo do dividende letos prišli šele po nasprotnem predlogu na skupščini sami. Zato mali in manjšinski delničarji upravičeno pričakujemo, da bo NS določil dividendno politiko, ki bi dividendni donos v prihodnje vsaj približal povprečju panoge, kar bi pomenilo, da bi namesto 3 EUR delničarji prejeli vsaj med 10 in 15 EUR dividende na delnico.

Poročanje Uprave in NS naj bo sprotno in transparetno

Spomnimo tudi, da je bilo poročanje Uprave in NS v preteklosti izredno skopo. Zato delničarji zahtevamo in upravičeno pričakujemo, da bo komuniciranje z nami na mnogo višjem nivoju in predvsem verodostojno in brez kakršnih koli zatajitev, katerim smo žal bili priča v preteklosti (npr. kreditni posli med lastnikom in družbo samo, ki so bili zatajeni in bi sedaj lahko pomenili tudi morebitno ugotavljanje kazenske odgovornosti predsednika Uprave po 244. členu Kazenskega zakonika).

 

 

Uprava naj omogoči skrbi pregled

 

V primeru izvedbe odprtega razpisa, ki bo upošteval vse mednarodne standarde in sugestije sindikata zaposlenih, Društvo MDS poziva Upravo in NS naj omogočijo izvedbo skrbnega pregleda morebitnim ponudnikom. Društvo MDS želi, da bi Skupina Helios tudi v bodoče bila ponos naše industrije, vendar bo novi lastnik po vsej verjetnosti opravil racionalizacije, ki jih do sedaj nista opravili ta Uprava in NS.

 

Dodatne informacije:

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS)

Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana

 

Tel: 01 433 40 00 ali 01 433 50 00

Mobitel: 041 633 330

Fax: 059 923 165

E-mail: info@skupaj.si

www.skupaj.si

Oglasno sporočilo