Gasilski dom v Stobu je dograjen

0
4835
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 16.november 2011

Miha Sršen – duša Gasilskega društva STOB

Nedavno tega sem si ogledal dograjen gasilski dom v Stobu. Miha Sršen, poveljnik, strojnik ter šofer in še tekmovalec povrhu, mi ga je z navdušenostjo razkazal in lahko za sedaj rečem samo to, da sem naravnost strmel nad vsemi nemajhnimi dosežki, ki so bili potrebni za dograditev in vsestransko izpolnitev. Gasilec Miha ima vse v malem mezincu.

20. maja 1906 je bilo ustanovljeno Gasilsko društvo STOB, leta 2006 pa so položili kamen za nov gasilski dom in z veliki težavami končujejo z gradbenimi deli. Veliko število članov in zunanjih sodelavcev, prijateljev gasilcev, je sodelovalo pri gradnji, je posebej poudaril gasilec Miha. Posebej se zahvaljujejo Občini Domžale, Krajevnim skupnostim, dalje obrtnikom; nekateri so delali udarniško, drugi spet ceneje…, skratka: zahvala velja prav vsem.

Kakor vemo, so danes vsa gasilska društva vtkana v celotni sistem družbene samozaščite, ki naj zagotavlja predvsem preventivno delovanje, skrbi za strokovno usposabljanje in za hitro reševanje takrat, ko je ogrožena osebna in družbena lastnina. In tako tudi danes gasilci vabijo mladino in tudi starejše, ki so se voljni izobraževati v gasilstvu, imajo tudi mentorje za izobraževanje. V ta namen imajo tudi lepe prostore, vendar o vsem tem in opremljenosti ter načrtih za prihodnost več ob uradnem odprtju doma. Torej vabljeni vsi, ki so pripravljeni oz. voljni delati na prostovoljni bazi.
Prepričani smo, da se bodo stobljanski gasilci tudi v prihodnje uspešno odzivali takrat, ko bodo sirene klicale NA POMOČ. 

Iskrene čestitke.
Ivan Kepic

Oglasno sporočilo