Zlati jubilej Turističnega društva Radomlje – prvih 50 uspešnih let

0
5374
Vir: domzale.si; 30.november 2011

Turistično društvo Radomlje je 25. novembra 2011 s svečano akademijo proslavilo prvih 50 let uspešnega dela, ki je bilo začeto 10. marca 1961 v okviru tedanjega Turistično olepševalnega društva Radomlje, katerega prvi predsednik je bil Slavko Jelovšek.

Tedaj si je društvo zastavilo tri glavne cilje: olepšati kraj, urediti park ob kulturnem domu ter skrbeti za čist in lep kraj. Prvotno skrb, predvsem za lepe in čiste Radomlje, so skozi desetletja dopolnjevali s številnimi drugimi aktivnostmi, ki so vse po vrsti prispevale k prijetnejšemu življenju, hkrati pa ponudile ne le članom in članicam sedanjega Turističnega društva Radomlje, temveč vsem krajanom in krajankam, pa tudi številnim gostom, veliko možnosti in priložnosti za sodelovanje pri razvoju kraja.

Pogled v zgodovino

Leto 1974 so si posebej zapomnili zaradi sodelovanja pri organizaciji in izvedbi prireditev v okviru Kmečke ohceti, med številnimi prireditvami je tudi rally starih avtomobilov ter sodelovanje pri prireditvi ob 100 letnici pošte, sodelovali pa so tudi pri prireditvi ob obnovi in razširitvi mostu čez Kamniško Bistrico ter ureditvi krožišča sredi Radomelj. Vsa ta leta so posebno skrb namenjali urejenosti okolja od tod ureditev betonskih korit, postavitvi manjših kozolcev, mlinskih kamnov, lesenih kažipotov, lepo urejena avtobusna postaja, pa vsakoletne čistilne akcije, ki so vedno dobro obiskane. Še posebej ponosni pa so tudi, da se je prav po njihovi zaslugi že pred leti začelo urejati obrežje Kamniške Bistrice. To je postalo eno izmed najbolj znanih rekreativnih okolij, ki ga ne koristijo le sprehajalci, kolesarji in rekreativci naše občine, temveč je Kamniška Bistrica povezala vse občine ob svojem teku.

Razstave, zloženke, izleti…

Turistično društvo Radomlje je v svoji zgodovini organiziralo vrsto razstav domačih in tujih ustvarjalcev, med njimi Ladine Korbar, Matjaža Brojana, domačih slikarjev ter drugih, skrbeli za ohranjanje zgodovinske, kulturne in naravne dediščine s tem, da zanjo niso le skrbeli, temveč so jo ohranili tudi v številnih zloženkah, po katerih je društvo znano daleč naokoli. Tako so med drugim izdali naslednje zloženke: Naravna dediščina v Radomljah. Kaj so jedli naši dedje, Blata in mlake, Turistična ponudba Radomelj z okolico, Radomeljska mlinščica in njeni mlini… Znani so tudi po organizaciji strokovnih predavanj in vsakoletnih pravih strokovnih ekskurzij – po domovini in tujini, kjer so spoznavali primere dobre prakse – predvsem s področja turizma.

Tudi priznanj ni manjkalo

Tudi priznanj ni bilo malo, posebej so si zapomnili leto 1987, ko so prejeli priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepši kraj v Sloveniji,v vitrinah imajo tudi priznanje za tretje mesto v tej kategoriji, ponosni pa so tudi na priznanje za najbolj izviren turistični spominek. Turistična zveza Slovenije jim je srebrno priznanje podelila tudi ob 40-letnici uspešnega dela, Občina Domžale pa za uspešno delo nagrado. Društvo je leta 1997 izdalo prvo barvno razglednico, naslednja je bila izdana ob 650 letnici Radomelj, že od leta 1996 pa skrbijo tudi za boljšo informiranost na tem območju, saj izdajajo lokalno glasilo Ogledalo, imajo pa tudi svoj društveni znak. Ponosni so tudi na sodelovanje v okviru krajevne skupnosti, z roko v roki z Arboretumom Volčji Potok skrbijo za ocvetličenje kraja, uspešno pa že dolga leta ocenjujejo najlepše urejene domačije, kar poteka v okviru akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in gostoljubna.

Vedno se bom rad vračal v prelepe Radomlje

Številni prisotni na osrednji prireditvi ob zlatem jubileju Turističnega društva Radomlje so najprej prisluhnili pozdravnemu nagovoru predsednika TD Radomlje, Petra Zvonca, ki se je zahvalil prav vsem, ki so v teh letih kakorkoli prispevali, da so kraji, ki jih društvo pokriva, lepši in prijetnejši za bivanje tako domačinov kot turistov, hkrati pa zaželel, da vsak pomete pred svojim pragom, da bodo Radomlje še lepše. Posebej je poudaril, da je pripravljenost za sodelovanje vse, da se v društvu dobro počutijo, bodo tudi v prihodnje skrbeli za kakovostno življenje ter tudi z iskrenim gostoljubjem in prijaznim pozdravom poskrbeli za še več turistov v domačem kraju. Pohvalil je tudi mlade, ki se vključujejo v društvo, katerih temelj tudi v prihodnje ostaja prostovoljno delo.

Po petdesetletni zgodovini društva se je sprehodil dolgoletni predsednik društva Igor Kuzmič, ki je ob naštevanju aktivnosti posebej poudaril pomen prostovoljnega dela, pomoči in sodelovanja, tudi mladih, ki prinašajo svežino in včasih tudi bolj smele načrte. Zahvalil se je vsem, posebej častnim članom za vse, kar so vložili v zgodovino društva, ki vseh pet desetletij še kako upošteva slogan, da smo turizem ljudje. Ob koncu je poudaril, da bo treba poiskati poti, po katerih bo društvo še uspešnejše in okolje, v katerem delajo še lepše in gostoljubnejše ter zaželel Turističnemu društvu Radomlje še lepšo sedanjost, predvsem pa prihodnost.

Veliko uspešnega dela – veliko nagrajencev

Turistična zveza Slovenije je na slovesnosti podelila priznanje z zlatim znakom Turističnemu društvu Radomlje, enako priznanje je dobil za sodelovanje z društvom Arboretum Volčji Potok; srebni znak je prejel prvi predsednik Slavko Jelovšek, častni srebrni znak pa Igor Kuzmič, dolgoletni predsednik društva. Bronasti častni znak je prejela Zlatka Levstek. Turistično društvo Radomlje se je s posebnimi zahvalami za uspešno opravljeno delo oddolžilo Občini Domžale, Krajevni skupnosti Radomlje, Foto kino video klubu Mavrica, Janki Jerman in Meliti Miš Strgar, posebna priznanja pa so prejeli Danica Šraj, Veronika Pogačar, Ivanka Brodar, Majda Škrjanc, Franci Aco Rojc, Franja Jurjovec in Ivan Kralj. Pohvale so prejeli tudi številni sponzorji, ki so finančno in materialno pomagali društvu pri njegovem delu.

Najlepše domačije

Kot vsa leta so tudi letos v okviru Turističnega društva Radomlje ocenjevali urejenost domačij ter posebno skrb namenili okenskim in balkonskim cvetlicam. Ogromno delo je na tem področju opravil Marjan Levstek, ki je tudi v fotografiji predstavil najlepše balkone in okna. Priznanja in praktična darila Arboretum Volčji Potok so prejeli Ivi in Jernej Cerar, Ana in Dušan Pirš ter Lidija in Rudi Pirš, pohvale pa tudi prebivalci Triglavske ulice štev. 2 in Škrjančeva štev. 15.

Čestitke za uspešnih prvih 50 let dela

Posebej so ob obletnici uspešnega dela gostiteljem čestitali mag. Lovro Lončar, podžupan Občine Domžale, ki je pohvalil dobro in pridno, Igor Jeretina, predsednik Sveta KS Radomlje, predstavnica Turističnega društva Mengeš ter predstavnica Turistične zveze Slovenije, ki so vsi čestitali društvu za uspešno delo ter mu zaželeli tudi v prihodnje veliko uspehov.

Lep kulturni program

V kulturnem programu so nastopili Moški pevski zbor Radomlje, ansambel Marjana Urbanija, Folklorna skupina Kulturnega društva Groblje s koroškimi in gorenjskimi plesi, ki pod vodstvom Nevenke Hribovšek Unk dokazuje, da svoj program stalno izpopolnjuje, z Avsenikovima skladbama je navdušilo Društvo ljubiteljev harmonik iz Godiča, zaploskali smo radomeljskih navijaško razpoloženim sovicam in malce starejšim sovicam iz Domžal, ki uspešno nastopajo tudi v tujini, iz Miki kluba pa so nam zaplesali Andraž in Neža ter Žiga in Niko, ter nam pokazali, zakaj so že prejeli številna priznanja. Prisluhnili smo tudi duu Unikat – Maticu Pogačarju in Gregorju Krenu, ki sta obudila spomin na Radomlje ponoči – nekoč.

Turistično društvo Radomlje je ustvarilo pet desetletij zgodovine, v kateri je bistveno prispeva k prijetnejši in lepši sedanjosti Radomelj, hkrati pa zgradilo temelje, ki so dovolj trdni za gradnjo lepe in prijetne prihodnosti – tako za domačine, kot za vse tiste, ki bodo to območje obiskali kadarkoli v prihodnosti ter spoznali ljudi, ki imajo svoj kraj radi in so zanj pripravljeni tudi marsikaj storiti

Ob praznovanju je v Turistično društvo Radomlje v Galeriji Dom v Kulturnem domu Radomlje pripravilo tudi slikarsko razstavo Janeza Gorška.

Oglasno sporočilo