Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 20/2011)

0
2783
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 25.december 2011

Po mestnih središčih se  prižigajo »lučke«. Vprašali smo okoliške župane, ali jih bo letošnje leto kaj manj, bodo gorele manj časa, se bo morda kaj prihranilo iz te »postavke«. 

Na primer v Velenju bodo prihranili 25.000 evrov, v Celju 42.000 evrov. Zanima nas tudi, koliko se porabi za nočno razsvetljavo sakralnih in drugih kulturnozgodovinskih objektov. Se bo čas osvetljevanja kaj zmanjšal ali celo ukinil na račun varčevanja, kot so to storili v Nemčiji! Tukaj bi lahko govorili ne samo o varčevanju, ampak tudi o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja!

UREDNIŠTVO NOV!C

 

OBČINA KAMNIK

Tudi Občina Kamnik sledi gospodarski krizi, zato se je v letošnjem letu namenilo 40 odstotkov manj sredstev za okraševanje mestnega jedra in okolice. Krasitev mesta se je začela 25.11.2011 z postavljanjem novoletne smreke ob drsališču na Glavnem trgu, v celoti je bilo okraševanje zaključeno 02. 12. 2011.
Marjan Šarec, župan


OBČINA DOMŽALE

Svetlobna okrasitev mesta, katera se je prižgala pred praznovanjem Miklavža, bo do 15. decembra manj intenzivna. Kasneje bodo poleg centra Domžal okrašeni še Češminov park, središča krajev naše občine ter Športni park Domžale. Pričakujemo, da bomo zaradi krajšega časa gorenja okrasitve in namestitve varčnejših svetil, letos prihranili okoli 10%.
Za sakralne in kulturnozgodovinske spomenike skrbijo lastniki ali uporabniki le-teh, zato s temi podatki ne razpolagamo.
Prihodnje leto načrtujemo dodatne ukrepe na javni razsvetljavi (v smislu zmanjšanja svetlobnega onesnaženja), pričakujemo pa tudi prejem že odobrenih državnih sredstev v ta namen.
URAD ŽUPANA

 

OBČINA MENGEŠ

Občina Mengeš je tudi v letu 2011 poskrbela za praznično okrasitev Mengša tako kot v letu 2010, le da smo del te osvetljave zamenjali za varčnejšo.
Novoletna okrasitev je vezana na javno razsvetljavo, tako da tehnično ni mogoče regulirati stopnjo osvetlitve, saj ni vgrajena dodatna regulacija, s katero bi zmanjšali moč osvetlitve.
S postopno zamenjavo starih svetil bomo v prihodnjih letih zmanjšali porabo električne energije. Natančnih podatkov za razsvetljavo sakralnih in drugih kulturnozgodovinskih objek-tov nimamo, saj za te objekte niso bili posebej nameščeni električni števci.
Praznično osvetlitev smo prižgali na Miklavžev večer, ugasnili pa jo bomo na prvi delovni dan v letu 2012. Sredstva za pokritje stroškov so namenjena v proračunu v višini 10.000,00 evrov.
Franc Jerič, župan

 

OBČINA TRZIN

Za novoletno okrasitev Občina Trzin namenja letno okrog 4.500 EUR, kar zajema predvsem postavitev in okrasitev dveh smrek (prej treh), namestitev snežink na drogove javne razsvetljave (JR) v treh vstopnih točkah v naselje Trzin (OIC, Mlake in Ljubljanska cesta) in osvetlitev občinske stavbe in kulturnega doma. Smreke že več let praviloma dobimo od občanov, ki so te smreke v preteklosti posadili, sedaj pa so postale prevelike in jih želijo odstraniti, tako, da tudi z nabavo smrek praviloma nimamo dodatnih stroškov, razen kot že rečeno s postavljanjem in podiranjem.
Del sredstev se namenjena tudi za obnovo novoletne okrasitve (menjava klasičnih lučk snežink za LED diode). Sama okrasitev, ki je vezana na JR predstavlja pri porabi el. toka zanemarljiv delež v skupni mesečni tokovini, saj se novoletna okrasitev občine začne šele po 15. 12. in se zaključi že okrog 6. 1. Novoletna okrasitev občine časovno traja le okrog 14 dni.
Sicer pa je Občina Trzin od leta 2007 vložila sredstva obnovo in posodobitev JR, samo v lanskem letu prek 30.000 EUR. Poraba tokovine je iz rekordnih 89.000 EUR v štirih letih padla na 72.000 EUR in jo nameravamo še zmanjšati.
Kar se tiče osvetlitve sakralnih objektov je v Trzinu osvetljena samo župnijska cerkev sv. Florijana, ki pa zaradi svoje lege, nahaja se tik pod hribom Onger in ne na hribu kot je večinoma v praksi drugod, ne povzroča ekstremna dodatnega svetlobnega onesnaževanja neba. Drugih sakralnih ali kulturnozgodovinskih objektov v občini neosvetljujemo.
Tone Peršak, Trzin

Oglasno sporočilo