Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 1/2012)

0
2527

Kot začudeni občan in ponosni lastnik novega asfalta pred svojo hišo sprašujem župana, ZAKAJ in KDO se je odločil za preplastitev 150 metrov Vodovodne ceste v Domžalah, glede na to, da se tamkajšnji stanovalci začudeno sprašujejo, zakaj so PREPLASTILI CESTO, KI NI BILA V SLABEM STANJU, le 10 metrov stran pa je povezovalna cesta med Obrtniško in Vodovodno cesto, ki je popolnoma razpokana, ob dežju nastajajo luže, bila je trikrat prekopana (kanalizacijski vod, vodovod in plin), nihče je ne obnavlja, asfalt pa dobesedno razpada in tudi na stiku s cesto, ki so jo na novo preplastili. Enako velja za konec preplastitve, saj niso preplastili ceste do izvoza na regionalno cesto, ampak so končali 50 metrov prej, ta cesta pa je pri priključku na regionalko v slabšem stanju, kot je bila tista, kjer je NOV asfalt.
In drugič, če so že preplastili cesto na Vodovodni ulici, zakaj ob tem niso uredili PLOČNIKA!!!!, saj je zanj prostor (meji na travnik, ni nobenih ograj, stavb …). Po tej cesti BREZ PLOČNIKA še vedno hodijo šolarji v šolo (na Vodovodni živi kar nekaj šoloobveznih otrok), po cesti se sprehajajo mamice z vozički, ker ni pločnika …
R.G.

Občina Domžale je izvedla samo preplastitev zgornjega ustroja Vodovodne ceste v Domžalah po vgradnji komunalnih vodov. Del Masarykove in Obrtniške ulice ni bil preplaščen, ker je potrebno na tem delu opraviti večje investicije (zamenjati še vodovod in urediti spodnji ustroj, ki je na teh ulicah uničen oziroma neustrezen).
Za izgradnjo pločnika bi bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo, preveriti lastništvo zemljišč in po potrebi odkupiti potrebna zemljišča. Navedeno presega obnovo asfaltnih površin po vgradnji komunalnih vodov in redna vzdrževalna oziroma investicijska vzdrževalna dela.

Kdaj bodo popravili (»zaflikali« ali zakrpali) cesto od Trzina proti Domžalam, in sicer tam, kjer se zavije mimo bencinske črpalke v Domžale (Stob), kjer so same luknje?
Pri tem odseku gre za priključek občinske ceste na državno. Popravilo asfaltne prevleke na priključku bo potrebno izvesti v naslednjem letu. Predhodno se bo potrebno dogovoriti z Direkcijo RS za ceste o financiranju teh del.

URAD ŽUPANA

___________________________________________________________________

OBČINA KOMENDA

Spoštovani gospod župan. Zanima me, kako kaže reševanje problematike vrtca v občini Komenda. Kako boste pomagali nam, ki že plačujemo vrtec za starejšega otroka in ki si težko privoščimo zasebno varstvo? Subvencije v višini 125 evrov, ki bi jih dobili, so le kaplja v morje pri tako visokih cenah zasebnih varstvih. Kako boste pomagali nam, ki bomo očitno prisiljeni pustiti službo, da bi ostali doma z otrokom? Mogoče bi pa na občini odprli oddelek ali dva in bi vi čuvali naše otroke. Saj veste, kako pravijo »če ne zmoreš pomagati z denarjem, pomagaj z rokami«.
Upam, da boste čim prej rešili to problematiko, ker je res pereča in katastrofalna za mlade družine, ki komaj shajajo z ostankom denarja, potem ko poravnajo račun za vrtec.

Jezna prebivalka Komende

Oglasno sporočilo