Analiza požara cerkvenega zvonika v Domžalah

0
5705
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vir: CPV Domžale 20.februar 2012

Analiza poteka dogodkov ob požaru zvonika cerkve Marijinega vnebovzetja v Domžalah

Datum: 14.2.2012

Lokacija:
Cerkev marijinega vnebovzetja v Domžalah se nahaja na naslovu Tabor 10. Cerkev stoji na manjši vzpetini, na meji med krajem Domžale in Stob. Cerkev je obdana z obzidjem, ki je na vzhodni in zahodni strani prekinjeno. Na teh mestih je narejen dostop, do cerkve in pokopališča za pešce in tudi vozila. Dostop je sicer ozek, vendar asfaltiran, prav tako površina neposredno pri cerkvi, prehoda pa sta med seboj povezana tako, da je možnost dostopa z ene in izstopa na drugi strani. Zvonik je zgrajen na zahodni strani cerkve. Objekt župnišča se nahaja na severnem delu cerkve izven cerkvenega obzidja. Na južni in JZ strani cerkve, se nahaja prvotni del pokopališča. Prevozna površina je na tem delu od pokopališča ločena z obzidjem.

Prijava dogodka in prvi poziv:
Enota Centra požarne varnosti je bila o dogodku obveščena 01.02.2012 ob 04:23 zjutraj.
Prve znane informacije ob prijavi so bile, da gori zvonik cerkve v Domžalah. Enota je takoj naredila izvoz z GVC in ALK, isto časno pa je bilo zahtevano aktiviranje domačega društva PGD Domžale mesto in dodatnih gasilcev enote CPV. Izvoz prve enote je bil ob 4:25 .

CPV DOMŽALE – PGE
1.2.2012 4:23
1.2.2012 4:25
1.2.2012 4:29
1.2.2012 15:30
11
4

DOMŽALE-MESTO – PGD
1.2.2012 4:24
1.2.2012 4:28
1.2.2012 4:29
1.2.2012 15:30
22
1

Stanje ob prihodu na kraj:
Enota CPV je na kraj prispela ob 4:29. Ob prihodu se je iz malih lin na zvoniku opazil dim in ogorki, ki jih je razpihoval veter. Vrata v zvonik so bila zaklenjena. Odločili smo se za takojšno postavitev ALK na južni strani objekta in pregled stanja iz košare ALK.
Med postavitvijo je prispela enota PGD Domžale Mesto z GVC 24/50 in GVC 16/25. Enota PGD Domžale, je takoj dobila nalogo oskrbe ALK z vodo in odpiranja vrat v zvonik. Po odprtju pa ogled in možnost posredovanja po stopnišču zvonika.
Skupina na ALK je ugotovila, da vstop skozi line ni mogoč, prav tako pa bo možno gašenje samo po predhodnem odstranjevanju pločevine, s katero je pokrita lesena konstrukcija ostrešja zvonika.
V tem času je enota v zvoniku ugotovila, da bo gašenje z notranje strani skoraj nemogoče, saj dostop do ostrešja zapira opečnat obok, vendar pa je nekaj manjših odprtin nad zvonovi, skozi katere bi bilo vredno poskusiti omejevati požar.
Takoj po tej informaciji, je bilo izdano povelje za izvedbo notranjega napada do višine podesta zvonov, po notranjem stopnišču zvonika. Napadalci so se opremili z IDA. Vodja te skupine je izklopil električno napajanje pogona zvonov in razsvetljave na omarici, katera se nahaja en podest pod zvonovi. Gasilci, ki so ostali pri vozilih so poskrbeli za napajanje vozila GVC 24/50 in 16/25, iz nadtalnega hidranta na severozahodnem delu objekta.
Zaradi kompleksnosti objekta, smo tehtali možnost aktiviranja dodatne lestve, vendar zaradi majhne postavitvene površine nebi bilo možno varno delovanje, odločili pa smo se za dodatno pomoč moštva.
Drugi poziv:
STOB – DEPALA VAS – PGD
1.2.2012 4:46
1.2.2012 4:53
1.2.2012 4:54
1.2.2012 15:30
7
0

4:46 Zahteva za aktiviranje PGD Stob Depala vas in poveljnika POS Domžale.
Med tem časom je skupina v ALK začela z odstranjevanjem pločevine in izdelavo odprtin v pločevino za gašenje lesene konstrukcije. Delo te skupine je oteževal močan veter in zelo nizka temperatura. Dodatna težava pa je bila pomanjkanje stojnih površin za posredovanje.
Skupina v notranjosti zvonika, je začela z omejevanjem in gašenjem požara skozi majhne odprtine v oboku, istočasno pa je iskala večjo odprtino, po kateri bi lahko prišli na zgornji obok, do mehanizma ure od koder bi bilo posredovanje lažje. Odprtina je bila kmalu najdena za zvonom v skrajnem kotu zvonika. Zaradi teme in nepoznavanja objekta nismo našli manjše lestve, ki bi omogočila dostop do te odprtine v velikosti cca 40×40 cm, kljub vsemu pa je gasilcem uspelo splezati na konstrukcijo vpetja zvonov in pregledati možnost za celoten vstop v višji del nad zvonove. Zaradi padanja ogorkov in že močno pregorelih delov lesene konstrukcije, vstopa nismo dovolili, smo pa gasili z mesta kjer se je opravil ogled.
Skupina na ALK je imela velike težave pri odstranjevanju pločevine in sprotnim gašenjem. Močan veter je ogenj močno podpihoval, zato je bilo izdelovanje odprtin počasnejše, kot je bilo pregorevanje konstrukcije.

4:50 prihod Domžale 102
4:54 prihod enote Stob- Depala vas in dodatne ekipe gasilcev CPV
Razdelili smo naloge prispelim enotam. Stob je zadolžen za pomoč pri servisiranju gašenja z ALK.

Ob prihodu Poveljnika POS Domžale, smo sestavili štab vodenja skupaj z poveljnikom domače enote. Zaradi predvidevanja, da bo posredovanje dolgotrajno in naporno, smo se odločili za aktiviranje POS Domžale, razen enote PGD Trzin.

5:38 Tretji poziv

JARŠE – RODICA – PGD
1.2.2012 5:38
1.2.2012 5:45
1.2.2012 5:49
1.2.2012 15:30
8
3

ŠTUDA – PGD
1.2.2012 5:39
1.2.2012 5:47
1.2.2012 5:52
1.2.2012 15:30
8
2

PŠATA – DRAGOMELJ – PGD
1.2.2012 5:40
1.2.2012 5:46
1.2.2012 5:54
1.2.2012 15:30
4
6

IHAN – PGD
1.2.2012 5:41
1.2.2012 5:48
1.2.2012 5:55
1.2.2012 15:30
12
4

Med zahtevo za tretji poziv se je križ na vrhu zvonika in del kape zvonika začel nagibati proti vzhodu, oziroma strehi cerkve. Izdan je bil ukaz za takojšen umik skupine gasilcev v notranjosti zvonika. Vodja je takoj potrdil sprejem in začel z umikom gasilcev dva podesta nižje. Med umikom je prišlo do rušenja križa z zgornjo kapo do malih lin. Skupina na ALK se je pravočasno umaknila tako, da ni prišlo do poškodb gasilcev in vozila. Križ z delom konstrukcije je padel na streho cerkve. Med padcem se je prelomil na več delov. Padec je poškodoval nekaj kvadratnih metrov strešne kritine in lesenih letev. Nekaj žarečih delov je padlo skozi streho in v podstrehi zanetilo nekaj žarišč. Večji del križa in konstrukcije je zdrsnil po severni strani strehe in padel na ograjo med cerkvijo in župniščem, vendar ni dodatno ogrozil objektov. Skupina v ALK, je takoj izvedla premik za pogasitev v podstrešnem delu cerkve. Skupina v zvoniku se je spustila še podest nižje in vstopila skozi večjo odprtino na samo podstrešje cerkve in dokončno pogasila žarišča z minimalno količino vode. Skupina na ALK se je takoj po vstopu notranjega napada vrnila na prejšnje mesto in nadaljevala z gašenjem zvonika. Takoj po informaciji, da so žarišča pogašena je bil ponovno izdan ukaz za umik skupine v zvoniku,hkrati pa tudi umik vozila 24/50 PGD Domžale mesto,na večjo razdaljo od zvonika. Enako povelje je bilo izdano za ALK.

Med premikom vozil je bilo vzpostavljeno zbirno mesto na zahodnem parkirišču ob vznožju vzpetine.
05:49 so prispele prve enote tretjega poziva.

Na sprejemnem mestu smo razdelili naloge prispelim enotam. Formirali smo skupine z IDA in jih locirali v bližino komandnega mesta pri vstopu na pokopališče. Dve enoti sta bili poslani na severni del k Župnišču. Pogasile naj bi konstrukcijo padlega križa in izvedle pasivno obrambo ob morebitni nadaljnji rušitvi strehe zvonika.
Ob prihodu članov Župnijskega sveta, smo pregledali notranjost cerkve in popolno izklopili elektriko v celotnem objektu. V samem cerkvenem objektu ni bilo vidnih sledov posredovanja in požara. Med ogledom notranjosti,se je začela preostala konstrukcija strehe zvonika nagibati proti strehi cerkve. Štab se je posvetoval z krovcem, ki se spozna na podobne konstrukcije, o možnosti rušitve in posledici le te. Odločili smo se, da poskušamo z navezavo konstrukcije z jekleno vrvjo in z vlečenjem vrvi poskušamo preusmeriti nagib konstrukcije stran od strehe cerkve, saj bi padec na streho cerkve pomenil razširitev požara na samo ostrešje cerkve. Skupina v ALK je navezala del konstrukcije, gasilci pa smo z manjšim sunkom preverili obnašanje konstrukcije. Konstrukcija se je že pri manjšem potegu odzvala in se nagnila v želeno smer, kar je bil dokaz, da konstrukcijo povezuje samo še pločevina s katero je bil pokrit zvonik. Konstrukcijo smo porušili do spodnje kupole,z čemer smo preprečili nadaljnje ogrožanje zaradi padca.

Za dokončno pogasitev gorečih delov,je bilo potrebno odpreti še spodnjo kupolo zvonika. To delo smo izvajali z pomočjo videa motorne žage. Goreče in tleče dele konstrukcije smo sproti pogasili in odstranjevali. Celoten potek odstranjevanja je potekal iz košare ALK, zato je bilo delo počasno in naporno. Zagotovljenih smo imeli dovolj skupin za izvajane tega dela in menjavo gasilcev. Odstranili smo toliko strešne konstrukcije, kolikor je bilo potrebno za odstranitev nevarnosti rušitve, kljub močnim sunkom vetra. Po dokončni pogasitvi, smo določili gasilske enote, ki so ostale na požarišču za izvajanje požarne straže in čiščenje okolice.

Župnijski svet je že med gašenje poskrbel za ogled strokovnjakov in krovcev ,ki bodo poskrbeli za poškodovano streho na cerkvi.
Na intervenciji je sodelovalo 11 poklicnih gasilcev Centra požarne varnosti in 59 prostovoljnih gasilcev POS Domžale.
Intervencija je bila zaključena ob 13:30, takrat je bila postavljena tudi požarna straža, ki je trajala do 15:30 ure.

Ugotovitve ob poteku intervencije:

– Tovrstni objekti so po navadi obdani z obzidji, kar predstavlja težaven dostop za intervencijska vozila in posledično majhne postavitvene površine.
– Cerkveni objekti v večini stojijo na vzpetinah do tja pa vodijo v večini precej ozke poti.
– Cerkveni zvoniki so v večini višji od 20m ,kar posledično pomeni obvezno uporabo ALK ali dvižne platforme, dostop zanje pa iz prej naštetih razlogov zelo težaven, ali popolnoma nemogoč.
– Vse strešne konstrukcije so lesene in prevlečene z pločevino, kar preprečuje učinkovito gašenje brez predhodnega odstranjevanja pločevine.
– Zaradi strme strehe praktično ni stojnih površin na samem ostrešju
– Vse več zvonov ima električni pogon in s tem veliko več možnosti za nastanek podobnih dogodkov
– Stopnišča v zvoniku so v večini lesena in zelo strma posredovanje nad višino vpetja zvonov pa skoraj nemogoča z pomočjo notranjih napadov.
– V našem primeru smo se srečali še z izredno nizko temperaturo in močnim vetrom ,ki je močno podpihoval plamene.
– Voda je ob gašenju takoj zmrznila,zato so postala že tako redka stojna mesta za gasilce še toliko bolj nevarna.
– Paziti smo morali še na dodatno težo zaradi ledu,ki se je nabiral na zvonovih in zgornjem podestu.
– Zaradi zmrzali smo imeli nekaj tehničnih težav z opremo, ki pa niso vplivale na potek dogodkov, kljub vsemu pa bo potrebno v bodoče polagati več pozornosti na zunanje vremenske vplive .
– Ugotovili smo tudi da bomo morali za podobna posredovanja prilagoditi nekaj opreme predvsem na ALK

Ocena dela sodelujočih:

-Vsi sodelujoči smo bili enotnega mnenja pri oceni, da je bilo sodelovanje med Poklicno enoto in prostovoljnimi gasilskimi društvi izredno dobro.
-Enote so dosledno izpolnjevale naloge poveljujočih
-Na intervenciji ni bilo poškodovanih gasilcev in ne večjih poškodb na opremi.
-Poudariti moram, dobro delo policije na področju zagotavljanja reda in varnosti glede opazovalcev in medijev.
-Vzpostavljena je bila logistična služba, ki je skrbela za polnjenje IDA, dobavo tople pijače, odlično pa je svojo vlogo odigrala CZ občine Domžale, ki je poskrbela še za toplo malico in zagotovila refundacijo izpadlega dohodka za gasilce ki bodo to potrebovali. Za čaj so dodatno poskrbeli tudi člani ŽS .
Intervencije na podobnih objektih so in bodo še v bodoče izredno zahtevne . Naj ob zaključku še navedem sestavo štaba ki je vodil intervencijo in pripravil zaključno poročilo.

Matjaž Hribar Vodja intervencije CPV Domžale

Matjaž Korošec Poveljnik PGD Domžale mesto

Kovač Marko P.Poveljnik PGD Domžale mesto

Pavli Simon Poveljnik POS Domžale

Sojer Brane Poveljnik PGD Ihan

Oglasno sporočilo