Vi sprašujete, župani odgovarjajo… (NOV!CE 3/2012)

0
2497
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE 5.marec 2012

V teh časih krize in vsesplošnega pomanjkanja me že nekaj časa muči vprašanje, zakaj v našem »brezplačnem« časopisu Slamniku svojim občanom računajo objavo osmrtnic. Menim, da bi bilo prav, da bi občinski časopis, ki je namenjen vsem občanom in ki ga dobijo vsa gospodinjstva, lahko o teh žalostnih dogodkih obveščal brezplačno.
Živimo v času, ko družine, ki izgubijo svoje najdražje, žal gledajo tudi na stroške pogreba, vencev, nagrobnikov in preostalega, kar svojim najdražjim, ki jih ni več, seveda želijo dati, pa si tega ne morejo privoščiti. Zato bi se mi zdelo prav, da jim vsaj občinski časopis omogoči brezplačno zahvalno sporočilo – osmrtnico, da o izgubi svojih ljubih obvestijo vse, ki so jih poznali. 

R.G.
V javnem glasilu Slamnik je del glasila namenjen tudi oglasnemu prostoru, kjer so objavljena obvestila, oglasi, reklame, zahvale, osmrtnice, itd. Tovrstne objave so v skladu s sklepom, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Domžale, plačljive. V kolikor bi se objava osmrtnic oziroma zahval ne zaračunala naročnikom, bi to pomenilo, da bi morala Občina izpad teh prihodkov pokriti s sredstvi iz proračuna. Občina že sedaj zagotavlja vsa sredstva za redno izdajanje glasila, vključno z brezplačno distribucijo do vsakega gospodinjstva v naši občini.

Urad župana Občine Domžale

 

Ob požaru na domžalski cerkvi je bil prisoten tudi mestni fotograf g. Repanšek, ki je fotografiral dogodek. Fotografije je ažurno posredoval Kamniškim novicam. Na našo prošnjo, da bi jih objavili tudi mi, nam je Urad župana Občine Domžale odgovoril, da si jih lahko prekopiramo s spletne strani Občine Domžale pod rubriko Medijsko središče, če so seveda sploh objavljene. Toda objavljene niso bile! Ali to pomeni, da so bile narejene ekskluzivno za Kamniške novice, posnete pa seveda med fotografovim delovnim časom.
Sprašujemo, v čigavi lasti so fotografije, posnete med delovnim časom mestnega fotografa, in kako priti do njih, če sploh lahko, ter kdo o tem pravzaprav odloča. Je prav, da fotografije, ki so financirane z davkoplačevalskim denarjem, občanom in občinskim medijem sploh niso dostopne?

Spoštovani,
posredujem vam odgovor župana Občine Domžale, Tonija Dragarja, na vprašanje, ki ga je zastavil g. Rajko Gerič.
Spoštovani gospod Rajko Gerič,
zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje glede fotografij požara domžalske cerkve, katere je posnel Vido Repanšek. V času od srede 1. februarja 2012 do petka 3. februarja 2012 je sodelavec g. Repanšek koristil svoj redni letni dopust. Iz tega razloga so morebitne fo-tografije požara domžalske cerkve, narejene s strani g. Repanška, njegova last. Predlagamo, da za pridobitev fotografij kontaktirate kar njega. V kolikor potrebujete njegove kontaktne podatke, nam to prosim sporočite.
mag. Renata Kosec
Višja svetovalka za odnose z javnostmi

**************

Za mnenje smo zaprosili tudi vse občinske svetnike

Žal ne razpolagam z informacijami o podrobnostih pogodbenega odnosa mestnega fotografa in Občine Domžale, prav take ne poznam podrobnosti o razpolaganju z avtorskimi pravicami v zvezi s fotografijami, ki so pridobljene s strani mestnega fotografa, zato vam v konkretnem primeru ne znam odgovoriti. Pravi naslov bo vsekakor župan občine Domžale oz. direktor občinske uprave.
Rok Ravnikar, občinski svetnik
Kot občanka, ki meni, da bi bili vsi, ki jih zanima življenje v naši občini dobro obveščeni, močno upam, da so v občinski hiši vašo prošnjo napačno razumeli.
Majda Zevnik, občinska svetnica

______________________________________________________________________

Kamnik

 

Bralka iz Kamnika sprašuje, kaj se dogaja z gostiščem Stari grad.

V novembru 2011 je bila vzpostavljena povezava objekta na Starem gradu z javnim vodovodnim sistemom. Z navedenim dejstvom je bil odpravljen eden ključnih problemov, ki je botroval številnim nesoglasjem med najemnico objekta in Občino Kamnik.
Občina Kamnik tako sedaj od najemnice pričakuje, da bo le-ta v celoti izvrševala na objektu najema tako pravice kot obveznosti, ki jih je prevzela s sklenitvijo najemne pogodbe. Glede na dejstvo, da je bil objekt povezan z javnim vodovodnim sistemom konec lanskega leta, je Občina Kamnik najemnici dala še dodaten rok v katerem mora zagotoviti polno izvajanje najemne pogodbe. Ko bo ta rok minil, bo Občina preverila izvajanje najemne pogodbe in v skladu z njenimi ugotovitvami ter v skladu z najemno pogodbo, ustrezno ukrepala.
Sicer pa je na Okrožnem sodišču v Ljubljani v reševanju odškodninska tožba s katero najemnica toži Občino za nastalo škodo iz najemnega razmerja v višini 424.500,00 EUR.

Marjan Šarec, župan

 

 

Oglasno sporočilo