Slavostna otvoritev nove poslovalnice Abanke v Domžalah

0
3117
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 6.april 2012

Abanka je namenila 3.000 EUR Zdravstvenemu domu Domžale.

5. aprila 2012 je Abanka pripravila slavnostno otvoritev poslovalnice v Domžalah in podelila donacijo Zdravstvenemu domu Domžale za nakup novega ultrazvočnega aparata

Za Abanko je dobro sodelovanja in vključenost v projekte lokalnega okolja zelo pomembna in zato prisluhne potrebam sredine, v kateri posluje. Banka se je z donacijo 3.000 EUR odzvala na pobudo Zdravstvenega doma Domžale, ki kupuje nov ultrazvočni aparat, zelo potrebno napravo, a zahtevno finančno investicijo.

Na včerajšnji slavnostni otvoritvi poslovalnice, ki je pričela poslovati 5. marca, je zbrane goste pozdravil predsednik uprave Abanke, mag. Jože Lenič, ki je poudaril pomembnost prisotnosti delovanja poslovalnice v Domžalah ter prijaznega, učinkovitega in strokovnega odnosa zaposlenih v Abanki do komitentov, poslovnih partnerjev in širšega okolja. Izrazil je svoje prepričanje, da se morajo sodobni poslovni prostori prilagajati tudi nenehnemu razvoju in modernizaciji bančnih storitev.

Župan Občine Domžale, gospod Toni Dragar pa je v svojem pozdravnem nagovoru ni skrival zadovoljstva ob prihodu Abanke v domžalsko okolje in bančnikom v poslovalnici zaželel uspešno delo.

Poslovalnica na Ul. Nikole Tesla 19 je za Abanko velika pridobitev. Abanka je vseslovenska banka in do zdaj ni bila prisotna v Domžalah, ki so pomembno gospodarsko središče v širši ljubljanski regiji.

Oglasno sporočilo