Uradno odprtje prve elektro črpalke v občini Kamnik

0
2975
Vir: Občina Kamnik; 13.april 2012

Opoldan je župan Marjan Šarec skupaj z evropskim komisarjem za okolje dr. Janezom Potočnikom, ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem in predsednikom uprave Elektro Ljubljana d.d. Andrejem Ribičem uradno odprl prvo elektro črpalko v občini Kamnik namenjeno polnjenju električnih vozil.

V letu 2010 sta Služba Vlade RS za podnebne spremembe in Elektro Ljubljana d.d. podpisali Pismo o nameri za sodelovanje v demonstracijskem projektu postavitve polnilnih mest za baterijska električna vozila. V okviru demonstracijskega projekta postavitve elektro črpalk v sedmih občinah in sicer, v Mestni občini Ljubljana, na Vrhniki, v Litiji, v Zagorju ob Savi, Kočevju, v Grosuplju ter v Trbovljah, je k sodelovanju in z aktivnostmi na tem področju pristopila tudi občina Kamnik. Novo postavljena elektro črpalka predstavlja že trinajsto tovrstno pridobitev, ki vsem uporabnikom ponuja brezplačno polnjenje električnih vozil najmanj do konca leta 2012. Potrebno je poudariti, da je stroške nabave novega polnilnega mesta v občini Kamnik financirala družba Elektro Ljubljana d. d., ki črpalko napaja z Zeleno energijo.

Gre za energijo proizvedeno izključno iz obnovljivih virov energije, ki so pridobljeni iz majhnih hidroelektrarn in sončnih elektrarn, kar pa še dodatno predstavlja pomembno pridobitev za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov v občini Kamnik, s tem pa prispevamo k izboljšanju kakovosti bivanja občank in občanov. Dodatne informacije so za lastnike električnih vozil dostopne preko Slovenskega iskalnika polnilnih mest za električna vozila www.elektro-crpalke.si, katerega namen je spodbuditi promocijo in hitrejšo vpeljavo uporabe električnih vozil v Sloveniji. Lastniki električnih vozil in potencialni uporabniki le – teh pa preko navedenega portala, s spletno registracijo (z vpisom telefonske številke svojega mobilnega telefona) aktivirajo vsako elektro črpalko, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d., tudi to, ki je postavljena v Kamniku, na avtomobilskem parkirišču ob trgovskem centru Mercator oziroma na Ljubljanski cesti 9 a.

Župan Marjan Šarec je zbrane v svojem nagovoru pozdravil in poudaril pomembnost ohranjanja naše narave ter pomembnost spreminjanja načina življenja, ki je nujen pogoj za ohranjanje našega planeta. Naravo, ki nam je bila zaupana v uporabo, brezobzirno izkoriščamo, pogosto tudi pod pretvezo ekonomske učinkovitosti. Naša brezbrižna in malomarna dejanja pa puščajo nepopravljive posledice v naravnem in bivalnem okolju, s katerimi se bodo soočile predvsem prihodnje generacije. Preskok od ideje do realizacije projekta o varčni in preudarni rabi energije ter aktivnemu prizadevanju okolju prijaznejšemu bivanju pa je mogoče spodbuditi le z aktivnostmi, kot je današnja. »Moje želje in prizadevanja sledijo cilju, da bi naše občanke in občani v čim večji meri ponotranjili potrebo po ekološki naravnanosti in nujnosti bivanja v sožitju z naravo,« je dodal župan in na koncu vse prisotne povabil in spodbudil k razmisleku, kaj lahko vsak posameznik stori koristnega za bolj čisto naravno okolje.

Ob tej priložnosti je spregovoril tudi predsednik uprave Elektro Ljubljana d.d. Andrej Ribič in poudaril upanje podjetja Elektro Ljubljana, da bi trg z električnimi vozili kmalu zaživel in, da bi bila ponudba čim večja. »Današnji dogodek daje poseben pomen, potrjuje, da je naše podjetje pravilno usmerjeno v ohranjanje okolja, v pridobivanje čiste električne energije iz obnovljivih virov«.

Odprtje prvega polnilnega mesta za električna vozila v občini Kamniku sta s svojo prisotnostjo počastila tudi evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik in minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, ki je povedal: »Resne korake moramo storiti vsak pri sebi. V okviru skupnega ministrstva se zavedamo, da imamo odgovornost, da upravljamo z naravnimi viri, pridobivamo koristi za ljudi in smo hkrati tudi odgovorni za to, da usmerimo razvoj Slovenije v smer zelene rasti, ki je vedno bolj prisotna. Slovensko gospodarstvo se je dobro vpelo v tokove razvoja električnih avtomobilov in veliko število delovnih mest je na nivoju razvoja avtomobilske tehnologije. Verjamem, da bodo resna okoljska opozorila tista, ki bodo v prihodnji letih naredila še hitrejši razvoj samega električnega avtomobila, da električne črpalke ne bodo samevale in, da bo vedno več ljudi uporabljalo tudi električne avtomobile«. Minister je čestital županu Marjanu Šarcu, občankam in občanom ter podjetju Elektro Ljubljana d. d. in izrazil upanje po nadaljevanju razvoja občine v zeleni smeri.

Slavnostni govornik, evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik, pa je v svojem nagovoru poudaril: »Današnja slovesnost se dotika ključnih področji našega življenja, kot so transport, zdravje, podnebnih sprememb in nenazadnje tudi področja s katerim se dnevno ukvarjam tudi sam, torej okolja. Vse bolj očitno postaja, da bo vzorce obnašanja, ki so del našega vsakdana, predvsem v razvitem svetu, tako na strani proizvodnje kot tudi na strani potrošnje, potrebno spremeniti. Elektrifikacija cestnega prometa lahko radikalno spremeni način organizacije mobilnosti, še posebej v mestnih okoljih. Tihi avtobusi in dostavna vozil bi izboljšala podobo javnega prevoza in življenja v mestu, to pa bi prispevalo k občutno manj onesnaženim in bolj zelenim in dostopnim mestom. Današnjemu dogodku in tudi projektu polnilne infrastrukture za baterijska električna vozila pripisujem velik pomen. Morda navidezno majhen prispevek, ki pa prinaša pomembne spremembe v naše proizvodnje ter potrošne vzorce in navade. Tu se zgodba, o prehodu v trajnostno naravnano prihodnost, lepo zaokroži nazaj v svoj uvod. Vse bolj očitno postaja, da bo vzorce obnašanja, ki so del našega vsakdana, treba spremeniti«.

Na koncu je župan Marjan Šarec skupaj z evropskim komisarjem za okolje dr. Janezom Potočnikom, ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem in predsednikom uprave Elektro Ljubljana d.d. Andrejem Ribičem priklopil dve vozili na električno polnilno postajo in s tem tudi uradno odprl prvo elektro črpalko v občini Kamnik.

Za kulturni program sta poskrbela Janez Dovč in Boštjan Gombač, ki sta z igranjem na theremin (prvi elektronski glasbeni instrument) popestrila dogajanje ob novi, okolju prijazni pridobitvi našega mesta.

Oglasno sporočilo