Svečano odprtje Slamikarskega muzeja

0
5131
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vir: Kulturni dom Franca Bernika Domžale; 17.april 2012

V petek 20. aprila 2012 ob 19.uri
Stalna muzejska postavitev slamnikarstva bo živa razstava, ki bo širila vedenje, vzbujala in krepila zavest o 300 letni domžalski slamnikarski dediščini. V Godbenem domu bo stalno vabila na obisk domačine in tujce.

Ponujala bo vodene oglede, demonstracije pletenja kit in šivanja slamnikov ter različne druge delavnice. Ob muzejski postavitvi bo nastajala zbirka predmetov za občasne razstave, kjer bo mogoče posamezne teme iz naše preteklosti natančneje predstaviti.

O začetku slamnikarstva pripovedujeta dve zgodbi, ki govorita, da je znanje izdelovanja slamnikov prišlo iz Firenc. V 18. stoletju je bilo slamnikarstvo že razširjena obrt in pomembna pridobitna dejavnost. Znanje o izdelovanju slamnatih pokrival izvira iz Ihana, kamor ga je prinesel nek fant, ki je služil v avstrijski vojski v Firencah v Italiji in se tam seznanil z obrtjo. Izdelovanja slamnikov je naučil svoje rojake in od tam se je obrt razširila na okolico, tako da so po celem brdskem in v velikem delu kamniškega okraja ljudje pozimi pletli slamnate kite ter iz njih šivali slamnike, ki so sčasoma postajali vse lepši in finejši.

Na začetku so iz slamnatih kit od jeseni do pomladi slamnike šivali na domovih, ročno za lastno uporabo in prodajo na krajevnih sejmih. S slamnikarsko domačo obrtjo se je sredi 19. stoletja ukvarjalo 12.000 ljudi, ki so naredili okoli 800.000 slamnikov na leto. Trgovali pa niso le s slamniki, ampak tudi s kitami. V začetku 20. stoletja je na domžalskem območju obratovalo okoli 25 večjih in manjših slamnikarskih obratov, ki so do prve svetovne vojne zaposlovali okoli 1.000 delavk in delavcev. Z domžalskimi slamniki so bile pokrite vse potrebe po slamnikih v Avstroogrski monarhiji, izvažali pa so jih tudi v druge evropske države. Leta 1939 je bilo v Domžalah še šest obrtnih delavnic in tri tovarne. Zadnja slamnikarska tovarna je bila Univerzale, zaprli so jo leta 2003.

Stalna muzejska postavitev slamnikarstva bo živa razstava, ki bo širila vedenje, vzbujala in krepila zavest o 300 letni domžalski slamnikarski dediščini. V Godbenem domu bo stalno vabila na obisk domačine in tujce. Ponujala bo vodene oglede, demonstracije pletenja kit in šivanja slamnikov ter različne druge delavnice. Ob muzejski postavitvi bo nastajala zbirka predmetov za občasne razstave, kjer bo mogoče posamezne teme iz naše preteklosti natančneje predstaviti.

Slamnikarsko muzejsko zbirko so pripravili člani študijskega krožka, ki je deloval v okviru Kulturnega doma Franca Bernika Domžale ob sodelovanju Gorenjskega muzeja iz Kranja. Stalna slamnikarska zbirka bo odprta v prostorih Godbenega doma v Domžalah in sicer vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ter od 17.00 do 19.00 in ob sobotah dopoldne; za organizirane skupine tudi izven tega časa.

Vstop prost.

Oglasno sporočilo