Domžale imajo dva nova častna občana

0
2709
Vir: Občina Domžale; 18.april 2012

Občina Domžale ponovno praznuje. Tokrat veliko bolj slavnostno in še bolj veselo kot ponavadi. Kako tudi ne, saj praznujemo 60. obletnico od razglastive Domžal za mestno občino. Za nami je že Slavnostna akademija, ki se je v sredo, 18. aprila odvijala v Kulturnem domu Franca Bernika.

Župan Občine Domžale Toni Dragar, je lahko med gosti pozdravil predsednika državnega zbora dr. Gregorja Viranta, poslanca Sašo Kos in Roberta Hrovata, častna občana dr. Miroslava Stiplovška in Jožeta Pogačnika, podžupanjo Andrejo Pogačnik Jarc in podžupana mag. Lovra Lončarja, občinske svetnike in svetnice ter druge pomembne goste, ki so tako ali drugače povezani z občino Domžale.

Slavnostna akademija je namenjena predvsem nagrajencem: »Podajanje na nova področja ali nove smeri je tvegano, vendar pa so nagrade lahko izjemne. Pogosto si ljudje ne želimo sprememb, saj nam je sedanje stanje udobnejše. Ko se vendarle pomaknemo iz območja ugodja, se lahko to zelo obrestuje. Človek namreč raste in se razvija le, če se uči opazovati svoje okolje, postavlja vprašanja in preučuje nove zamisli. Na koncu je pomembno le, da smo ponosni na to kar smo, da cenimo tako svoje delo kot tudi delo drugih, obenem pa se ob uspehih veselimo, med tem ko ob neuspehih še bolj zagrizemo v svoje delo,« je v svojem govoru povedal župan Toni Dragar.

Župan se je v svojem govoru dotaknil tudi gospodarskih tem in povedal:
»Po večini slovenskih občin je v zadnjih nekaj letih vladalo nemirno vzdušje. Velika podjetja so druga za drugim začela zapirati svoja vrata in ljudje so ostajali brez služb. Zato tudi v tem letu ni bilo časa za počitek, ne zame in moje najbližje sodelavce, ne za občinski svet in občinsko upravo. Za nami je težko in zahtevno delovno leto v znamenju odrekanj, kar pa ni vplivalo na izvedbo najbolj pomembnih projektov, namenjenih občanom in občankam. Zato bi se rad iskreno zahvalil vsem svetnicam in svetnikom ter mojim sodelavcem za konstruktivno sodelovanje, za podane pripombe in sugestije, za vso pomoč in zato, da smo zmogli toliko modrosti, da smo različne politične poglede dali na stran in začeli skupno delo v korist in za napredek občine in občanov.

Kot nam je vsem znano, gospodarska kriza prinaša recesijo z vsemi njenimi negativnimi posledicami. Veliko sem razmišljal o tem, kaj naj bi bil glavni razlog za nastalo krizo in največkrat je odgovor, da človek sam. Postali smo žrtev potrošniške družbe, hlastanja po dobičku, nenehnega in nenasitnega zadovoljevanja svojih materialnih potreb, ob tem pa zanemarili, da je človek srečen in zadovoljen predvsem takrat, ko se tako počuti tudi njegova duša. Kadar je zadovoljen z majhnimi uspehi, kadar se zna nasmehniti in razveseliti ob še tako majhnih stvareh. Morda je prav kriza pravi čas, da pogledamo v svojo notranjost in razmislimo o teh stvareh. Morda je čas, da si na novo postavimo vrednote v svojem življenju. Če si bomo znali najti prave vrednote v življenju in poti do njih, bomo tudi to krizo premagali dosti lažje.

Menim, da se vloga župana v spremenjenih gospodarskih in razvojnih okoliščinah skozi čas spreminja, da se je potrebno vedno bolj obnašati in razmišljati kot manager v podjetju in si je vsakodnevno potrebno širiti razna znanja z različnih področij, pri tem pa je pomembno, da se ne zapiramo v ograde lastnih vrtičkov ampak da se povezujemo s sosednjimi občinami, pa tudi širše pri projektih in investicijah, ki so skupnega – regijskega pomena in tudi sami imamo kar nekaj dobrih primerov. Dokaz, da gledamo širše, je tudi zelo dobro sodelovanje z mestom Koprivnica iz Hrvaške in mestom Rüti iz Švice, s katerima sodelujemo že dobra tri desetletja.

Po pestrem kulturnem programu je sledilo podeljevanje nagrad. Županovi priznanji sta prejela Saša Golob in Jure Šinkovec, priznanja Občine Domžale pa:

NAGRADE: Kulturno društvo Senožeti, Ivanka Mlakar, Valentin Pavli, Rudi Schoss in Založba Miš

BRONASTE PLAKETE: Ivanka Brodar, Poklicna gasilska enota CPV Domžale in Mara Vilar

SREBRNI PLAKETI: Breda Kokalj Limbek in France Stražar

ZLATO PLAKETO: Marko Vresk

Častna občana pa sta postala Peter Primožič in Velimir Vulikič.

Oglasno sporočilo