Intervju Toni Dragar: »Voditi občino še nikoli ni bilo lahko delo«

0
3329
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE 25.april 2012

Minilo je že kar nekaj časa odkar smo se zadnjič pogovarjali z gospodom, ki že drugi mandat zapored drži v rokah krmilo občine Domžale. Tonija Dragarja smo po domžalskem občinskem prazniku, ko smo slavili 60. obletnico razglasitve Domžal za mestno občino, povprašali, kako je »krmariti« v današnjih kriznih časih.

Kljub recesiji se v mestu namreč še vedno veliko dogaja in iz dneva v dan smo priča številnim spremembam, o katerih radi ugibamo, modrujemo in črpamo informacije iz »najzanesljivejših« govoric.
Ker naša radovednost ne pozna meja, smo z zanimanjem prisluhnili kar viru iz prve roke, ki nam je postregel s konkretnimi odgovori in povedal, da se s trdim delom in nenehnim prilagajanjem vendarle da storiti marsikaj …

Bliža se domžalski občinski praznik. Nam lahko poveste, kaj in zakaj Domžalčani pravzaprav praznujemo prav 19. aprila?
Na občinski praznik se občani in občanke spominjamo dogodkov iz preteklosti, na katere smo ponosni oz. so del naše bogate zgodovine. Za občane in občanke občine Domžale, je to 19. april 1952, ko so bile Domžale razglašene za Mestno občino. Na ta dan tako vsako leto praznujemo zavest in ponos, da pripadamo naši občini in našim rodovom. Ob tem praznujemo lepoto naše narave in kulturne dediščine, našo delavnost, ustvarjalnost, sodelovanje in uspehe, za katere je še kako pomembno medsebojno razumevanje, pomoč in prijateljstvo.

Kako je gospodarska kriza prizadela Domžale in kakšne (če sploh) varčevalne ukrepe je v zvezi s tem potrebno sprejeti v občini?
Gospodarska kriza od nas zahteva, da se hitro odzovemo in prilagodimo nujnim ukrepom, s katerimi bomo ublažili učinke te krize. Glede na pričakovano znižanje prihodkov s strani države, bo tudi Občina Domžale v prihodnje smotrno in gospodarno razpolagala z razpoložljivimi sredstvi. Kljub težavnemu obdobju se bomo še naprej trudili, da izvedemo pomembne projekte, s katerimi bomo zagotavljali kakovostno bivanje naših občank in občanov (področje družbenih dejavnosti, komunalna infrastrukturo, itd).

Koliko zaposlenih na Občini se bo letos upokojilo in koliko na novo zaposlilo?
Potencialni upokojitvi bosta dve. Novih zaposlitev ne načrtujemo, razen v primeru potreb nadomeščanja in zamenjav zaradi daljše bolniške oziroma porodniške odsotnosti.

Pred kratkim smo bili seznanjeni z novico, da nam v občini »grozi« 12 stacionarnih radarjev. Kdaj in kje bodo končno nameščeni?
Na območju občine Domžale je postavljenih 12 opozorilnih tabel »Vi vozite«, ki so locirane izključno na mestih, za katere je bilo ugotovljeno, da na njih prihaja do velikih prekoračitev hitrosti. Prav v tistem območju pa se pojavlja veliko število šibkejših udeležencev v cestnem prometu (pešci, kolesarji, otroci, starejši … ).
Po natančnem spremljanju učinkov omenjenih opozorilnih tabel je bilo ugotovljeno, da so se hitrosti na lokacijah njihove postavitve na začetku občutno znižale, a žal je ta učinek trajal le kratko obdobje. Kasneje smo ugotovili, da se hitrosti na omenjenih lokacijah ponovno zvišujejo oziroma drugače rečeno, da opozorilne table nimajo več svojega učinka.
Ker zaradi povečanja varnosti ranljivejših udeležencev cestnega prometa ponovno želimo doseči učinek znižanja hitrosti na omenjenih lokacijah, smo se odločili, da bomo na teh mestih občasno izvajali meritve hitrosti in v primeru prekoračitev hitrosti izrekali zakonske ukrepe. Lokacijo namestitve bi določali po opravljeni analizi hitrosti na posameznih cestah in le-to, predvsem zaradi preventivnega učinka, vnaprej tudi javno napovedali. Ob ugotovitvah, da prekoračitev na posameznem odseku ceste ne bo, tam dodatnih ukrepov ne bomo izvajali.

Kaj pa Občina z njihovo uvedbo pričakuje in od kje pravzaprav denar za dandanes tako luksuzen ukrep?
S tem ukrepom želimo le še dodatno opozoriti na upoštevanje omejitve hitrosti na določenih odsekih cest. Menimo, da se za dva- ali morda tri-krat letno splača postaviti radar na posamezni odsek in tako preventivno poskrbeti za varnost najbolj ranljivih udeležencev prometa. Zavedamo se, da ukrepi po morebitnih nesrečah ne morejo zavrteti časa nazaj.

Kmalu se nam v Domžalah obeta evropsko košarkarsko prvenstvo mlajših članov do 20 let. Kakšen pomen ima tako odmeven športni dogodek po vašem mnenju za samo mesto?
Vedno poudarjamo, da smo športna občina, kar dokazujejo tudi rezultati mnogih naših športnikov. Verjetno lahko tudi občani in občanke opazijo, da vse športne dogodke v naši občini podpiramo v največji možni meri.

Tak športni dogodek je po eni strani promocija športa, ki ima v naši občini izredno velik pomen, po drugi strani pa je to seveda promocija za samo mesto.

Kako pa potekajo priprave na prvenstvo?
Priprave na prvenstvo niso v naši pristojnosti. V kolikor bi se Občina Domžale ukvarjala z organizacijo športnih dogodkov, bi verjetno ne imeli časa za tiste aktivnosti, ki so v resnici najnujnejše. Za več podatkov se obrnite na Košarkarsko zvezo Slovenije in pisarno EP 201.3 ali KK Helios Domžale.

Pa se vrnimo na bolj »občinske« teme … Najemniki na tržnici se pritožujejo glede visokih najemnin. Je cena postavljena glede na povpraševanje ali po kakšnem drugem kriteriju?
Višina zakupnine tržnega prostora in stojnic v Domžalah je izračunana na osnovi dejanskih stroškov. V kalkulacijo so vključeni stroški vzdrževanja stojnic, čiščenje tržnega prostora, strošek porabe električne energije ipd. Višina zakupnine zadošča zgolj za pokrivanje predvidenih stroškov tržnega prostora.
Za leto 2012 ostajajo zakupnine v enaki višini kot so bile v letu 2011, le da je za zaprte stojnice v letu 2012 predviden samo mesečni najem stojnic. Primerjava cen zakupa stojnic je pokazala, da so cene zakupa na tržnem prostoru v Domžalah nižje kot na drugih tržnicah v Sloveniji.

Kdaj in kako pa se bodo nadaljevala dela v Češminovem parku?
V letošnjem letu bomo nadaljevali z urejanjem Češminovega parka pri čemer želimo, da se s čim manjšimi stroški in čim hitreje približamo končnemu stanju. V letošnjem letu bomo prav tako izvedli razpis za ureditev sanitarij pod nadstrešnico. Poleg tega bo izvedena delna zasaditev, tudi v območju OŠ Domžale in vrtca Češmin, ki skupaj zaključujeta celotno območje parka.

Kaj pa športni park? Zakaj je v parku z visoko ograjo zaščiteno in zaklenjeno igrišče za mali nogomet na katerem so se pred časom še veselo podili otroci?
Še vedno se na tem igrišču veselo podijo številni otroci iz Nogometnega kluba Domžale in sicer v terminih, ki jim pripadajo na podlagi njihovega urnika. To igrišče je bilo namreč zgrajeno tudi s sredstvi Nogometne zveze Slovenije, zato njim pripada določeno število ur. Enako velja za ostale klube, ki tekmujejo v okviru NZS ali Medobčinske nogometne zveze Slovenije. Proste termine je mogoče nameniti tudi za šolski šport ali komercialne najeme.
Nogometni klub Domžale ima za selekcije U7 do U11 vsak dan od ponedeljka do petka rezervirane termine od 16.00-19.00 ure, razen v sredo, ko koristi samo termin od 17.30 do 19.00 ure. Dva termina tedensko, od tega enkrat v nedeljo koristi (do sedaj brezplačno) tudi TVD Partizan Domžale za starejše, dana termina pa sta oddana še drugim rekreativnim skupinam.
V dopoldanskem času tudi Srednja šola Domžale izkoristi veliko terminov za programe športne vzgoje, občasno pa tudi drugi.
Dokler je bilo igrišče odprto, je bilo deležno precejšnjega vandalizma in zaradi tega stalnih popravil. Večkrat so bile poškodovane mreže na golih, goli, vrata na igrišče. Poškodb je bila deležna tudi odbojna ograja. Igrišče se je kljub dogovorom in opozorilnim tablam za nujnost organiziranega koriščenja uporabljalo brez obveščanja Zavoda za šport in rekreacijo. Zgodilo se je namreč tudi to, da je bilo zasedeno, ko je bilo na sporedu atletsko državno prvenstvo v metih na zunanjem metališču. Če ne bi prišlo do korektnega razgovora, bi bila zaradi takšnega pristopa ogrožena celo izvedba uradnega atletskega tekmovanja.
Glede na to, da je bilo igrišče zgrajeno namensko, je bilo potrebno ukrepati. Vendar pa to ni bil temeljni razlog. Vadba na zunanjem metališču (kladivo, disk) je predstavljala veliko nevarnost za koristnike tega malega igrišča. Postavitev varovalne ograje je bila nujna in celo uradno zahtevana s strani Odbora za družbene dejavnosti (seja dne 11.04.2011).
Ograja je postavljena in to sedaj podobno, kot v drugih občinah, končno omogoča upravljanje tega objekta v skladu z vsemi pozitivnimi predpisi ter Pogodbo o upravljanju med Občino (lastnik) in Zavodom za šport in rekreacijo.
Niti v najmanjšem pogledu ni onemogočena organizirana vadba, še manj uporaba. Dovolj je opozorilnih napisov, potrebno je le na ustrezen način zagotoviti prosti termin.
Nekontrolirana uporaba in tudi vandalizem pa sta omejena, čeprav so se nekateri lotili že tudi varovalne ograje.
Na igrišču je tudi razsvetljava, kar pomeni, da ga je mogoče uporabljati tudi v večernem-nočnem času, vendar še enkrat izpostavljam, samo kontrolirano.

Precej prahu pa je pred časom dvignila stavba, ki vam stoji nasproti … Zakaj Občina ni odkupila zgradbe čez cesto za mestno kavarno? Kakšna je bila cena?
Občina Domžale kupuje zemljišča ali objekte zgolj za potrebe občinskega pomena (npr. izgradnja vrtca, prizidek k osnovni šoli, gradnja pločnika, mostu, itd.) ne pa za opravljanje gospodarske dejavnosti. Prodajalec zgradbe je NLB d.d., s ceno pa nismo seznanjeni.

Glede na to, da ste župan že 6. leto, me zanima, kakšen je vaš drugi mandat v primerjavi s prvim. Je bilo laže voditi občino pred recesijo?
Voditi občino še nikoli ni bilo lahko delo, seveda pa se je situacija po večini slovenskih občin v zadnjih nekaj letih zelo spremenila. Kot sem tudi že sam povedal v svojem govoru ob občinskem prazniku, na občinah vlada zelo nemirno vzdušje. Vedno se moram prilagajati situacijam v trenutnem stanju in naj si bodo rožnate ali ne, vseeno je potrebno enako trdo delati. Razlika je le v tem, da bo v tem mandatu zaradi veliko manj razpoložljivega denarja kot v preteklosti, veliko teže uresničiti vse načrtovane investicije. Brez denarja žal še nikoli ni in ne bo šlo. Kljub vsemu se izredno trudimo, da bi v kar se da veliki meri zaključili vse najnujnejše investicije.
Tjaša Banko

Oglasno sporočilo