Kamniška opozicija ne kriči, le opozarja

0
2776
Vir: Kamničan.si; 5.maj 2012

Odgovor vodje svetniške skupine LTS – Za Kamnik, Marinke Mošnik na komentar Matevža Skamna glede NUSZ

V imenu opozicije (LTS – Za Kamnik, NSi, LDS, SNS in SMS-ZE) sem 17. aprila 2012 zaradi očitnih nezakonitosti in spornih nepravilnosti poslala županu pisni poziv za takojšnjo ustavitev izvajanja Odloka o NUSZ (obvestili smo tudi medije) in pričakovala županov pisni odgovor, kar bi se spodobilo in kakršne so navade v poslovnem svetu. Žal pa kamniški župan Marjan Šarec z opozicijo kontaktira le preko medijev. Njim je poslal odgovor, nam pač ne. Ker do ponedeljka pred sejo občinskega sveta, ko imamo sestanke svetniških skupin, odgovora ni bilo, smo se odločili, da poskušamo razširiti dnevni red 14. seje Občinskega sveta (25. aprila 2012) kljub temu, da je praviloma rok za oddajo gradiva 48 ur pred sejo. Ta rok smo zamudili, toda poslovnik izjemoma omogoča razširitev dnevnega reda s tehtnimi argumenti predlagatelja, ki smo jih imeli in sem jih na seji tudi zagovarjala:
– od župana nismo dobili pisnega odgovora na našo pobudo, da sam uvrsti točko na dnevni red (zaradi aktualnosti smo to po tihem upali),
– na prejeta obvestila o odmeri NUSZ je prišlo čez 3000 pritožb (kar je tretjina gospodinjstev v občini),
– pri ogledu na terenu in v medijih je bil kršen Zakon o osebnih podatkih,
– Odlok je v nekaterih točkah nezakonit in glede na vsesplošno krizo finančno nesprejemljiv.
Je to za župana in občinsko upravo zanemarljiv podatek?? Seveda je bil naš predlog arogantno zavrnjen. Sprašujem pa se: mar ne bi bila bolj elegantna rešitev za župana in za občane, če bi točko obravnavali ali pa bi predstavnike opozicije (izjemoma) poklical na sestanek, kjer bi lahko pogledali vsa dejstva za in proti?

Kaj nam še preostane? Sklic izredne seje občinskega sveta in presoja ustavnosti in zakonitosti Odloka o NUSZ. Z aktivnostmi v tej smeri bomo nadaljevali.

Župan nam očita, da s svojimi dejanji ščitimo neplačnike in tiste, ki so doslej plačevali premalo ali sploh nič in tiste, ki prikrivajo dejansko stanje zazidanih stavbnih površin, kar pa zagotovo ni res in odločno zavračam! NUSZ je pomemben vir občinskega proračuna in prav je, da ga plačujemo vsi, zato smo bili za posodobitev evidenc, dvignili smo roko tudi za 7% zvišanje vrednosti točke (mimogrede – tudi to so na občini za dva odstotka preveč »izračunali«, na kar jih je opozoril Danijel Kovačič, niso sami prišli do tega podatka!)

Prebrala sem tudi komentar gospoda Matevža Skamna, ki opoziciji očita, da ne mislimo na ljudi, ki so lastniki stanovanj v večstanovanjskih enotah, ki prispevek ves čas legalno plačujejo. Tudi jaz sem med njimi, pa se je vendarle pri točkovanju stanovanja našlo tudi plinsko omrežje, ki ga tam ni. Tudi zaa hišo z možem plačujeva po dejanski kvadraturi, tudi v GURS sva prijavila točne podatke, občina pa je stanovanjsko površino v obvestilu povečala kar za tretjino. Hiša je umeščena v hrib, ni podkletena v celoti, nekdo je ne vem kdaj, ne vem na kakšen način in ne vem kako ocenil, da prikrivam dejanske podatke. Pa jih ne. Da ne govorim o javnem vodovodu, javni razsvetljavi… Seštevek je več kot 100% višji prispevek NUSZ.

V naših opozicijskih prizadevanjih za pravičnejšo odmero imamo v mislih prav vse skupine občanov, ki menijo, da se jim godi krivica, ne glede na to, ali so lastniki stanovanj (tudi tu so nelogičnosti in nepravilnosti), stanovanjskih hiš, so to obrtniki, podjetniki, društva, itd., živijo v mestu ali na podeželju, le da nismo vseh naštevali. Pritožbe z vseh strani povejo, da gre za nelogičnosti pri vseh skupinah in tako jih jemljemo, enakovredno.

Problem povišanja se namreč skriva v točkovanju, ki ne upošteva dovolj precizno lege in namena zazidanih stavbnih zemljišč, kakovostnih skupin območij, komunalne infrastrukture… Odlok bi moral vsebovati kriterije, kot je npr. oddaljenost nepremičnine od javne razsvetljave, ne pa da župan v Kamniškem občanu tolmači, da jo je ne glede na oddaljenost treba plačevati solidarno do drugih uporabnikov, saj se mimo nje mogoče peljemo v službo. Če malo karikiram: po njegovem bi potem jaz morala plačevati javno razsvetljavo od Kozjaka do (nekdanje) službe v Ljubljani.

Odlok bi moral biti pripravljen tako, da bi »pil vodo. Pa ni. Iz predloga Odloka ni bilo in še vedno ni jasno razvidno, kaj pri končni realizaciji pomeni točkovanje, kjer se skriva podražitev. To smo vsi skupaj lahko ugotovili šele ob prejemu obvestila. In verjemite, da opozicijski svetniki ne hodimo spat na seje OS (kot nekateri iz koalicije) in ne hodimo zgolj po sejnino. Le odločati ne moremo o ničemer, saj koalicija s svojimi 15 glasovi trdno podpre vsak županov predlog. Bojim se le, da bodo koalicijski svetniki (SDS, SD, DeSUS, SS, ZARES), v kolikor ima kdo kakšen »problem« (sliši se, da nekaterim tudi ni vse po volji), le tega v dogovoru z županom na tiho rešili, za druge pa ostali neomajni.

Na javni razgrnitvi so sicer res bile možne pripombe (a nanje nismo dobili odgovorov; mnogi so tam doživeli arogantne, žaljive in nestrokovne odgovore) in ker jih je bilo preveč, bi občinska uprava morala to upoštevati, a tega ni hotela – nasprotno: podatke je kar se da hitro posredovala na davčno upravo, občane in druge zavezance pa bo po prejetju položnic napotila na dolgo in mukotrpno pot pritožb na DURS. V končni fazi pa – občinska uprava je dolžna pripraviti take odloke, da se občani nanje lahko zanesejo, ne pa da bo vsak zase moral iskati pravico s pritožbo. Če bi odlok takoj »prevetrili«, bi bil do jeseni že lahko v zadovoljstvo vseh strani popravljen, zavezancem poslane položnice, občinski proračun bogatejši.

Mislim, da je prav, da smo na nepravilnosti in nezakonitosti pri izvajanju Odloka o NUSZ javno opozorili, saj vpliva na njegovo končno vsebino – kakor se že čudno sliši – nismo imeli. Pa ne kričimo – to je bolj glas vpijočega v puščavi.

Marinka Mošnik

Oglasno sporočilo