Kamnik – država v državi!

0
2823
Vir: Kamničan.si; 15.maj 2012

Odgovor občinske svetnice Maje Ane – Marije Suhoveršnik glede NUSZ-a

Presenečena sem bila nad odzivom gospoda Matevža Skamna v članku, ki ga je objavil na Kamničanu.si. Primerjati anonimnost z ilegalo je smešno. Amos Sokol je združenje razočaranih občanov, ki so skupaj z opozicijskimi svetniki, krajevnimi skupnostmi Center, Perovo, krajani naselja Žale ter z Obrtno zbornico Kamnik stopili v bran 3.000 lastnikom, ki so podali pritožbo na sporni in po našem mnenju tudi nezakoniti Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ.

Vemo, da naš župan ne izbira sredstev in javno ponižuje ter se trudi diskriditirati vse, ki kritično razmišljajo o delovanju naše občine. Priča smo bili, ko je hotel javno uničiti moje delovanje zavoljo mojega poklica, na spletni strani občine Kamnik so bili javno objavljeni vsi osebni podatki nezadovoljnih občanov, ki so svoje nestrinjanje zaupali novinarki za časopisa Dnevnik. Župan je sicer hitro spoznal, da je s svojim odgovorom na članek grobo prestopil prag zakonitosti, zato je hitro umaknil zapis s spletne strani, sporni tekst pa še vedno lahko preberemo na spletni strani Domžalskih novic. Upajmo, da je to opazila tudi informacijska pooblaščenka, kazen bomo pa tako ali tako plačali občani iz proračuna. Kakšen način komunikacije in odnos do opozicijskih svetnikov ima župan na sejah občinskega sveta, si lahko ogledate sami, da o tem, da se enemu od občinskih svetnikov, spet iz vrst opozicije, grozi s tožbo zaradi ‘kvazi’ razžalitve občine sploh ne govorim. Da, takšno je stanje na naši občini! Po vsem povedanem, je povsem razumljivo, zakaj občani (zaenkrat še) niso pripravljeni prati svojega perila v javnosti.

Moja dolžnost kot svetnice je, da stopim v bran 3.000 lastnikom nepremičnin. Če se malo poigramo s številkami: če sta v vsakem gospodinjstvu (občina Kamnik jih ima okoli 9.000) le dva člana, pa jih je najbrž več, je to 6.000 občanov in volivcev. Naš župan jih je za svojo izvolitev dobil natančno 6.057. Če se on ne čuti odgovornega za svojo izvolitev, sem jaz svojo odgovornost sprejela in se trudim, da pošteno zastopam naše občane v najvišjem organu odločanja v občini. Župan in koalicijski svetniki so očitno pozabili, da so jih volili ljudje, da so odgovorni občanom in ne predsednikom svojih strank, še manj visokim občinskim uradnikom, ki bi se morali ukvarjati s strokovnim upravnim delom, ne pa s politiko. Občina je lokalna samouprava, ustanovljena je bila z namenom, da deluje v korist nas občanov, da nam pomaga, nam svetuje in rešuje naše probleme. Občina ni sama sebi namen! In tudi ni od župana in njegove koalicije! In če vam ni dovolj velik razlog pritožba 3.000 ljudi, meni vsekakor je.

Odlok NUSZ je v 4. členu protiustaven in vsebuje cel kup nepravilnosti, ki bi jih bilo potrebno pred izvajanjem popraviti. Svetniki, ki so sporni odlok podprli, so bili zavedeni, saj jih občinska uprava ni opozorila, da bo prišlo do tako enormnih sprememb med zatečenim in na novo uveljavljenim stanjem. Zatrdili so nam tudi, da nova ureditev nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ne bo pomembno vplivala na prihodke v proračunu občine Kamnik. Kar je čista laž! Predstavili so nam tudi vrsto rešitev, ki so jih poimenovali kot olajšave za občane. Svetniki smo pravo razsežnost tega odloka videli šele, ko smo z občani prejeli informativni izračun, na katerega smo se lahko pritožili, če smo bili pripravljeni dolge ure čakati na vrsto pred uradom, kjer so nas sprejele najete študentke. Ja študentke, ne pa usposobljeni občinski uradniki! Po mojih podatkih občani, ki so se pisno pritožili, še vedno niso prejeli odgovora, tisti, ki so se pritožili osebno, pa so jim pavšalno odgovorili, da je vse odločitve sprejel občinski svet. Torej smo svetniki krivi za nastalo situacijo in vse nepravilnosti pri določanju območij za obračun nadomestila, ki so zelo grobo začrtana in ne upoštevajo dejanskega stanja komunalne ureditve. Enako je z javno razsvetljavo, bližino javnega prevoza, parkirišči, vodovodi… Za izvajalca so med ponudniki izbrali najdražjega izvajalca – podjetje Locus d.o.o. V namen (po mnenju občinske uprave pravične) posodobitve evidence je bilo namenjenih 258.000 €. Občinska uprava je povedala, da bodo do jeseni pripravili nov oz popravljen odlok. Koliko davkoplačevalskega denarja bomo porabili za to, mi še ni znano, močno pa upam, da podjetje Locus d.o.o. ne bo že tretjič dobilo plačila za isto stvar (evidenco je to podjetje pripravilo že leta 2010, kar smo jim tudi plačali) Veliko denarja se troši. Smo res dolžni plačati prav vsako neumnost, ki se jo spomnijo občinski uslužbenci in jo enodušno podpre natančno 15 svetnikov, kar je točno eden več kot polovica članov občinskega sveta. Nekatere od njih je potrebno pred glasovanjem zbuditi iz sna, da pritisnejo pravo tipko. Če se zmotijo, pa glasovanje ponovijo. Smo se za to borili za demokracijo.

Občina je pri tem odloku kršila vrsto zakonov. Kljub opozarjanju opozicije, civilne družbe in tudi anonimnih občanov, so se na občini odločili vztrajati pri svojem. Navkljub vsaj 6.000 občanov, ki so z novo ureditvijo nadomestil prizadeti. In to v času, ko je huda kriza, ko še pred koncem meseca zmanjkuje za najnujnejše življenjske potrebe. Na občini pa se obnašajo, kot da je Kamnik svoja država in zanjo ne veljajo zakoni, ki so predpisani v Sloveniji. Nepravilnosti v tem odloku je malo morje in še bi jih lahko naštevala, veliko jih je že bilo javno napisanih, nekaj jih še bo. Obljubim vam, da bomo opozicijski svetniki izkoristili vsa pravna sredstva, da bomo izvajanje spornega odloka ustavili.

Občinska svetnica Stranke mladih – Zeleni Evrope

Maja Ana – Marija Suhoveršnik

Oglasno sporočilo