Lip Radomlje gre v stečaj

0
4905
Vir: Finance.si; 24.maj 2012

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes sprejelo sklep o začetku postopka stečaja družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje (Lip Radomlje). Za stečajnega upravitelja je imenovalo Štefana Ščapa, upniki pa lahko terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo do 23. avgusta.

Predlog za stečaj je podala družba sama, zato se domneva, da je insolventna, je razvidno iz sklepa sodišča, objavljenega na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

O lanskem poslovanju Lipa Radomlje na Ajpesu še nimajo podatkov, iz poslovnega poročila za leto 2010 pa je razvidno, da je družbi vsaj začasno uspelo preobrniti trende ter po dobrih 600 tisoč evrih izgube v letu 2009 ustvariti dobiček v višini 2,6 milijona evrov.

Aleš Perčič

Oglasno sporočilo