Izjava za javnost koalicijskih občinskih svetnikov – za izredno sejo ni opravičljivih razlogov

0
2561
Vir: Občina Kamnik; 31.julij 2012

Spodaj podpisani občinski svetniki Občine Kamnik iz svetniških skupin SD, SDS, DeSUS, Zares, SLS in SSS smo pozorno prebrali dopis občinskih svetnikov svetniških skupin LTS, NSI, LDS, SMS zeleni in SNS, v katerem pozivajo k sklicu izredne seje občinskega sveta glede Odloka o NUSZ.

NUSZ je izvirni prihodek Občine Kamnik in predstavlja več kot 6% proračunskih sredstev. Svetniki smo že v prejšnjem mandatu opozarjali, da občinska uprava od leta 2002 dalje ni posodabljala podatkov o nepremičninah, zato je bilo z vsakim letom večje število tistih, ki za NUSZ niso plačevali oz. so plačevali premalo. Tej očitni nepravičnosti smo želeli narediti konec, zato smo podprli sklep o posodobitvi občinske evidence nepremičnin in na 10. seji skupaj z večino svetnikov, ki danes Odloku oporekajo, izglasovali Odlok o NUSZ.

Proučili smo tudi dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS (MzIP) z dne 13.6.2012 št. 35206-43/2012, ki naj bi po mnenju LTS, NSI, LDS, SMS zelenih in SNS opravičeval sklic nujne seje in njihove zahteve po razveljavitvi Odloka o NUSZ.

V zahtevi po sklicu izredne seje ni navedeno, da je MzIP v svojem naslednjem dopisu z dne 23.7.2012 št. 35206-43/2012/5 razveljavilo svoj prvi dopis kot brezpredmeten in pritrdilo pravilnosti usmeritve občine, ko se je le-ta odločila za izvedbo posodobitve celotne evidence za NUSZ. MzIP v postopkih občine ni ugotovilo nezakonitosti. Celo več, ministrstvo pritrjuje potezam občinske uprave, ki je evidence v celoti posodobila, kar je tudi njena dolžnost. Da je bila potrebna nova evidenca potrjuje tudi podatek, da je bilo letos izdanih 12.796 odločb o odmeri NUSZ, leto pred tem pa le 7.844. Dosežena je bila pravična odmera za vse uporabnike nepremičnin v skladu z velikostjo njihovih nepremičnin, kar je bila naša osnovna namera. Razloga za sklic izredne seje torej ni.

Spodaj podpisani svetniki dopuščamo možnost nekaterih neusklajenosti z dejanskim stanjem, za kar obstajajo zakonite možnosti ustreznih popravkov, ne pristajamo pa na očitke o nezakonitosti Odloka. Prejemnikov odločb, ki so vložili pritožbe, je po podatkih strokovnih služb občine samo 400 (v lanskem letu je bilo takšnih 53).

Kot smo že večkrat skupaj z županom javno poudarili, pričakujemo jeseni analizo strokovnih služb o morebitnih pomanjkljivostih sprejetega Odloka. Na tej osnovi bomo pripravili predloge njegovih morebitnih izboljšav. Podpisniki te izjave bomo veseli, če bodo tedaj pri izboljšavah Odloka konstruktivno sodelovali tudi svetniki LTS, NSI, LDS, SMS zelenih in SNS.

Občinski svetniki SD, SDS, SLS, Zares, DeSUS, SSS

Oglasno sporočilo