V Domžalah znižali tudi županske plače

0
2801
Vir: Dnevnik, Anita Vošnjak; 26.september 2012

Z znižanjem županove in podžupanskih plač, na katere so vezane tudi sejnine občinskih svetnikov, ter z znižanjem plač v občinski upravi in vrtcih, bodo letos privarčevali za dober odstotek proračunskih sredstev.

“Vsa znižanja plač so posledica zakona o uravnoteženju javnih financ, občuten prihranek 300.000 evrov je povezan z vrtci, v upravi bomo letos privarčevali okrog 80.000 evrov, pri moji in plačah podžupanov pa okrog 3.000 evrov,” je pojasnil domžalski župan Toni Dragar.
Dodal je, da so varčevalne ukrepe obravnavali ob rebalansu proračuna na nedavni seji občinskega sveta, na kateri so vrtce pocenili za slabe štiri odstotke. “Z rebalansom smo uskladili realizacijo in nove potrebe,” je nadaljeval župan in dodal, da se proračunski prihodki zmanjšujejo s 27,7 na 25,9 milijona evrov, odhodki pa povečujejo z 39 na 42,5 milijona evrov. Z varčevalnimi ukrepi in prerazporeditvami sredstev, ki so jih svetniki sprejeli soglasno, so zagotovili predvsem denar za vrtčevske naložbe, in sicer za gradnjo vrtca Krtina, končanje del v vrtcih Ihan in Palček ter povečali postavko za odkup vrtca Češmin, za katerega je občina podelila stavbno pravico in ga ima za 15 let v najemu. “Novi izračuni so pokazali, da bi z najemom vrtec preplačali za 50 odstotkov njegove vrednosti, če pa ga še letos odkupimo, ga bomo z odplačevanjem posojila v enakem obdobju preplačali le 18 odstotkov in prihranili kar 350.000 evrov,” je jasen Dragar.

Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc je pojasnila, da so v Domžalah vrtci kljub 4-odstotni pocenitvi programov zvečine še vedno cenejši kot v občinah, kjer so pocenitve večje. Na seznamu čakajočih je čez 300 malčkov. S seznamom naj bi se učinkovito spopadli prav vrtci, ki jih še gradijo. Izpisov iz vrtcev v občini, kjer se letno rodi čez 400 otrok, ni. Zato je v vrtce že zajeto blizu 2.000 malčkov (85 odstotkov). Ker pa bodo kmalu pretesne tudi šole, bo v vseh novih vrtcih mogoče igralnice po potrebi spremeniti v učilnice.

Na zadnji seji so svetniki več pozornosti znova posvetili tudi urejanju ožjega mestnega središča, katerega ureditev že enajst let zavlačuje trgovsko središče Tuš. Zaradi počasnosti in sprememb trgovca, ki je svoje središče že oklestil obljubljenih kinodvoran in zabaviščnega dela, so podprli faznost gradnje in ločenih gradbenih dovoljenj za vse načrtovane posege. Najprej bodo uredili razmerja med javnimi in zasebnimi površinami, potem pa naj bi začeli z gradnjo trgovskega središča, ureditvijo mestnega trga in podzemne garažne hiše.

Tekst: Anita Vošnjak

Oglasno sporočilo