V kamniškem Zavodu za turizem in šport naj bi delovali koruptno

0
2657
Vir: Dnevnik, Anita Vošnjak; 10.oktober 2012

Komisija za preprečevanje korupcije, ki je po prijavi Občine Kamnik in anonimnega prijavitelja preučila sume korupcije v kamniškem Zavodu za turizem in šport, ugotavlja, da ravnanje zdaj že bivše direktorice Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik dr. Andreje Eržen pri sklepanju posla za izdajo mesečnega časopisa ustreza definiciji korupcije.

Slovenija – sreda, 10.10.2012

Tekst in fotografija: Anita Vošnjak

Tudi v povezavi z drugimi prijavljenimi ravnanji takratne direktorice je komisija zaznala povečana korupcijska tveganja in ravnanje, ki je v nasprotju s pričakovano integriteto.

Erženova naj bi, pojasnjujejo, ravnala koruptno, ko je gospodarski družbi Ir Image (gre za ponudbo v vrednosti 18.091 evra), ki izdaja Kamniške novice, omogočila premoženjsko korist z oddajo posla za izdelavo mesečnega časopisa – prireditvenika. Po mnenju komisije Erženova kot zakoniti zastopnik zavoda v postopku javnega naročanja ni ravnala gospodarno, saj med ponudniki ni zagotovila konkurence in postopka ni vodila transparentno. Korupcijsko tveganje predstavlja tudi njeno ravnanje, ko je kot naročnik preklicala izvedbo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in izbrala način določitve vrednosti. Zaradi nižje ocenjene vrednosti naj bi se izognila postopku oddaje javnega naročila, četudi do oddaje kasneje ni prišlo.

Komisija za preprečevanje korupcije je prijavi o sumih korupcije prejela letos marca. Prijavitelja sta ocenila, da naj bi odgovorna oseba zavoda sklenila vnaprej dogovorjen posel za izdajo mesečnega koledarja prireditev. To naj bi dokazovalo elektronsko sporočilo odgovornega urednika Kamniških novic Primoža Hienga, ki je obvestil organizatorje dogodkov, da je bila kot najboljši ponudnik za pripravo in izdajo mesečnega koledarja prireditev izbrana revija Kamniške novice šest dni prej, kot je bila sprejeta odločitev o oddaji posla. Opozorila sta še na kršitev celostne grafične podobe znamke Srce Slovenije.

Andrejo Eržen navedbe komisije, ki je o tem ni predhodno obvestila, presenečajo in jih v celoti zanika. Meni, da gre za “nadaljevanje občinske gonje proti meni, kar me je že stalo službe direktorice reorganiziranega zavoda”. Tudi komisiji naj bi že pojasnila, da so letos aprila po posvetovanju s koordinatorji projekta postopek zbiranja ponudb ponovili in vključili tudi družbo Bistrica, ki je prvič niso vključili zaradi izjave lastnice, da zaradi finančnih težav ne morejo plačati tiska zadnjih treh številk. Znova so za najboljšega ponudnika izbrali Ir Imago, nemudoma pa popravili tudi logotip Srca Slovenije.

Oglasno sporočilo