Kamnik ni gotof, ni fertik – Kamnik gradi!

0
2974
Vir: Občina Kamnik; 30.november 2012

Občinska uprava podaja odgovor na komentar Tomaža Schlegla o gradnji kamniških mestnih šol.

Pri vsej njegovi zgodbi najbolj pogrešamo omembo začetkov, to je oblikovanje ocenjevalne komisije v letu 2007, v kateri je sodeloval tudi g. Schlegl, oziroma se je zavzemal za čim bolj odprto natečajno nalogo, s čim manj omejitvami natečajnikom. Danes temu nasprotuje.

Ob pregledovanju podatkov je zaslediti, da so se iz ocenjevalne komisije pred končno odločitvijo o izbiri izvajalcev umaknili ali nepreklicno odstopili, morda najbolj strokovni člani (!?). Izplačane so bile tudi lepe nagrade (preko 90.000 EUR). O tem ni govora….

Zaradi možnosti javnega izražanja in zaradi predloga o racionalizaciji projektov obeh mestnih šol, je Občina Kamnik na 1. izredni seji, dne, 2. 3. 2011, z namenom seznanitve Občinskega sveta Občine Kamnik in širše javnosti, svetnikom predstavila tako imenovani Schleglov predlog racionalizacije projekta, ki zajema predvsem obnovo šol s prizidkoma.

Sklepe Občinskega sveta si lahko preberete v prilogi 1 Na tem mestu je potrebno poudariti, da je bil Občinski svet z neobvezujočim predlogom samo seznanjen, ni ga pa potrdil. Občinska uprava je sklepe te seje tudi izvedla.

Ko govorimo o primerjavi med adaptacijo in novogradnjo, moramo vedeti, da govorimo o OŠ Frana Albrehta in ne OŠ Toma Brejca. Projekt OŠ Toma Brejca ni bil nikoli vprašljiv.

V sklepu št. 3 (priloga 1), v katerem Občinski svet Občinski upravi nalaga, da se takoj izpeljejo vsi postopki za začetek gradnje in adaptacije OŠ Toma Brejca, ker že naročeni projekt bistveno ne odstopa od predloga g. Schlegla. Sklepa št. 4. in 5. (priloga 1) pa povzemata vsebino dolgotrajne razprave za OŠ Frana Albrehta. G. Schlegl je bil na tej seji navzoč.

Domnevamo, da je g. Schlegl kot poklicni arhitekt seznanjen z moralnimi in avtorskimi pravicami na natečajih izbranih izvajalcev. Ti svoje izdelke in odločitve ZAPS-a (Zbornica za arhitekturo in prostor) zelo težko in neradi spreminjajo. Kljub temu, je občinska uprava dosegla preprojektiranje in racionalizacijo, upoštevajoč novo demografijo (stara je bila iz leta 2002!). Tudi o tem g. Schlegl ni pisal….

Če bi g. Schlegl res bil takšen strokovnjak, za kakršnega se ima mu formalna pridobitev strokovnega izpita in pridobitev statusa pooblaščenega arhitekta ne bi smela biti nedosegljiva naloga. Moral bi vedeti, da je vprašanje ustreznosti površin, izključno vprašanje za arhitekta (projektanta) in ne za g. Ivana Kendo ali koga drugega. Gospod je bil pod prejšnjim županom mestni arhitekt in zdaj to ni več. Ima sicer pravico biti užaljen, vendar naj tega ne skriva pod masko »strokovnosti«.

Ne nazadnje je bil projekt predmet revizije in domnevamo, da je moral revizor podati tudi kakšno mnenje ali je projekt v skladu z normativi in, če jih presega, za koliko in zakaj. In verjetno velja isto tudi za na Ministrstvu za šolstvo. Če so tam sklenili, da bodo zadevo finančno podprli, domnevamo, da tega niso storili na pamet, ampak so pred tem pregledali tudi v dokumentacijo, če vloga formalno sploh ustreza. Dvomimo, da bi podprli preobsežno gradnjo, saj tam, kot nam je znano, v množici pritiskov, ki jih imajo, komaj čakajo, da kdo stori kakšno formalno pomanjkljivost ali presežek, da ga zavrnejo.

Zaradi večje transparentnosti je v prilogi 2, ki jo je pripravil Biro Ravnikar – Potokar, prikazan potek in povečevanje OŠ Toma Brejca. Lahko boste ugotovili, da sedanja občinska uprava površine ni povečala niti za en meter. V prilogi 3 in prilogi 4 lahko pregledate dokumenta DIIP in PIZ. V DIIP-u sprejetem v letu 2010, lahko na strani 42 v poglavju 9.4. zasledimo podatek 4749 m2, vzet tudi za osnovo in vse ekonomske izračune. Sprašujemo se, kam je izginilo skoraj 2.500 m2??

Izdelovalec omenjenih dokumentov je bil aprila 2010 (tik pred lokalnimi volitvami) verjetno spet povsem »naključno« izbran, tudi za vodenje postopkov javnega naročila za izvedbo postopkov gradnje obeh šol, a glej – na začetku sta v igri obe šoli, nekaj mesecev pozneje samo še ena!?

V komentarju, v katerem g. Schlegl našteva številne projekte: ”Zbogom šola Frana Albrehta in zunanje športne površine. Zbogom knjižnica in glasbena šola. Zbogom Park and Ride sistem, mestni potniški promet ter intermodalni terminal. Zbogom športno rekreacijska cona in pokriti bazen. Zbogom Stražni stolp, Mali grad, stari grad, Zaprice, Mamut in Majolika. Zbogom revitalizacija.”, lahko poudarimo, da je večina njih bila naročena že po letu 2000, zakaj niso realizirani, ne vemo, vemo pa, da vsega ni moč narediti v enem letu.

Nismo pozabili ne na OŠ Frana Albrehta, ne na glasbeno šolo, tudi na Športno dvorano ne (slednji sploh nista bili zajeti v prvotnem ureditvenem načrtu K9 šole), zajeti sta bili šele s spremembo ureditvenega načrta UN -K9 šole, sprejetem aprila 2011.

Najbolj moteče pri vsej zgodovini teh projektov pa je, da g. Schlegel v preteklosti, kljub njegovim številnim neizvedenim projektom, ni bil tako glasen. Od nas pa se pričakuje, da bomo vse uredili v dveh letih.

V njegovem zadnjem elektronskem sporočilu pravi, da je slogan Gotof si, Kamnik edina tolažba občank in občanov. Ne, edina tolažba občank in občanov občine Kamnik bo, da se župan skupaj z občinsko upravo trudi zgraditi šolo, v kateri se bodo šolali znanja željni šolarji, ki jim ni mar za politična preigravanja, ampak si želijo le v miru ustvarjati.

G. Schlegl ima vso pravico, da nas zmerja z Butalci, Ostržki, Serpentinški, lažnivci, maloposestniki, nam citira misli Adolfa Hitlerja in podobno. To vse demokracija omogoča in prav je tako. Kakorkoli, zadovoljni smo, da gradnja OŠ Toma Brejca poteka po načrtih in smo hvaležni vsakemu, ki je svoje moči in znanje prispeval k temu cilju zlasti pa ravnateljici OŠ Toma Brejca, učiteljem in staršem.

Občinska uprava Občine Kamnik

Oglasno sporočilo