Novinarska konferenca Občine Domžale; 19. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2697
Vir: Občina Domžale; 21.februar 2013

V sredo, 20. februarja 2013, je od 10. ure dalje v konferenčni sobi Občine Domžale potekala novinarska konferenca, na kateri so župan Občine Domžale, Toni Dragar, podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc in podžupan Občine Domžale, mag. Lovro Lončar predstavili februarsko sejo Občinskega sveta, tekoče investicije ter prireditve in dogodke v občini Domžale.

Župan, Toni Dragar je po pozdravu in predstavitvi tem novinarske konference besedo prepustil podžupanu, mag. Lovru Lončarju. 

Podžupan, mag. Lovro Lončar je podal informacije z 19. seje Občinskega sveta Občine Domžale, ki je bila 14. februarja 2013. Na občinski seji, na kateri so svetnice in svetniki obravnavali 12 točk, je podžupan izpostavil dve točki dnevnega reda in sicer točki, ki se nanašata na pokopališko in pogrebno dejavnost ter na urejanje pokopališč. Pri tem gre za nadgradnjo občinskih aktov iz leta 2003, s čimer se še natančneje ureja pokopališka in pogrebna dejavnost. Med prvo in drugo obravnavo je bilo več diskusij in razprav na samo vsebino predlaganih Odlokov, v katere so bile vključene tudi krajevne skupnosti. Na seji je bilo gradivo soglasno sprejeto z nekaterimi popravki, kar se tiče samih terminov pokopov ter cen. Poleg tega je podžupan predstavil še dva programa-letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2013 in letni program športa za leto 2013. V programu kulture je določena vsebina dela tako na področju Knjižnice Domžale, Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. V nadaljevanju seje je bil sprejet tudi letni program športa za leto 2013, ki ga je pripravil Zavod za šport in rekreacijo Domžale, v katerem se prav tako opredeljujejo ključni programi, investicije in vzdrževanje na področju športa.

 

Predstavitev tekočih investicij v občini Domžale

Župan, Toni Dragar je nadaljeval s predstavitvijo tekočih investicij v občini in sicer:

Širitev vrtca Krtek in Podružnične šole v Ihanu
Projekt širitve vrtca Krtek in podružnične šole v Ihanu je v zaključni fazi. Več kot 120 otrok bo prvič vstopilo v vrtčevske prostore že s 1. marcem 2013. V nadstropju so urejene štiri igralnice, hodnik z garderobami za otroke, prostor za dejavnost otrok, knjižni prostor, ena šolska učilnica, sanitarije za šolski prostor in garderobe za šolski prostor. Pritličje pa obsega pet igralnic, en večnamenski prostor, hodnik z garderobami, sanitarije za otroke, prostor za individualno delo z otroki, skupne hodnike, kabinete, shrambe, garderobo za zaposlene, pralnico, prostor za čistila in razdelilno kuhinjo. Vsaka igralnica in učilnica ima tudi pripadajočo zunanjo teraso. Poleg tega so v nove prostore dodani trije novi vhodi z vetrolovi. Zunanje površine so predvidene na jugo-vzhodni strani v atriju, ki ga objema novi prizidek in povezovalni hodnik do telovadnice.

Gradnja prizidka k Osnovni šoli Rodica
Gradnja prizidka k Osnovni šoli Rodica je v zaključni fazi. Na šoli so se dosedaj spopadli s prostorsko stisko, tako pri izvajanju pouka v učilnicah, kot tudi v telovadnici. Kapaciteta šolske telovadnice je komaj pokrila potrebe pouka v drugem in zadnjem triletju. Z izgradnjo prizidka bo veliko bolje poskrbljeno za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev. Delo učiteljev pri izvajanju individualnega dela z učenci ter ostalo delo pa bo s pridobitvijo novih učilnic in kabinetov veliko lažje. Zaključek del je predviden v drugi polovici marca 2013. V kleti so telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju in prvem nadstropju pa po dve učilnici in kabineti.

Izgradnja postajališča na železniški postaji Rodica
Dela potekajo tudi na železniški postaji Rodica, kjer bo urejenih 17 parkirnih mest, javna razsvetljava ter nadstrešnica. Pod nadstrešnico bo informacijska tabla, javno stranišče, zadaj pa bo urejena tudi kolesarnica. Dela bodo zaključena predvidoma do konca marca.

Rekonstrukcija dela Pelechove ceste v Preserjah pri Radomljah
Občina Domžale bo 1. marca 2013 pričela z rekonstrukcijo dela Pelechove ceste v Preserjah pri Radomljah (od mostu pri Lipu Radomlje do Gajeve ulice). Izvajalec bo zaključil z deli predvidoma konec maja 2013. V času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvozi bodo urejeni.

Dela potekajo nemoteno tudi na vrtcu Palček na Viru.

Župan je navzoče seznanil tudi s pomembnimi otvoritvami kot so:
• otvoritev vrtca Krtek in Podružnične šole v Ihanu, ki bo 20. marca ob 16. uri;
• otvoritev postajališča na Rodici, ki bo 3. aprila ob 15. uri;
• otvoritev prizidka k OŠ Rodica, ki bo 10. aprila ob 15. uri.

 

Prireditve in dogodki v občini Domžale

Podžupanja, Andreja Pogačnik Jarc je predstavila aktivnosti v času šolskih počitnic.

OŠ Domžale 25. 2. – 1. 3. 2013
Organizirano bo vsakodnevno varstvo učencev prve in druge triade, ki ga bo izvajala ekipa pedagoške svetovalnice KOGITO (www.kogito.si). Druženje bo potekalo na šoli vsak dan od 7. do 16. ure. Aktivnosti, ki jih bodo izvajali, med drugim zajemajo športne igre, senzorično gledališče, ustvarjalne delavnice, delavnice socialnih veščin, delavnica »Pokaži, kaj znaš!«. Za prehrano bodo poskrbeli v obliki treh obrokov: dopoldanske malice, toplega kosila ter popoldanske malice. Minimalno število prijav za izvedbo varstva je 15. Cena varstva znaša 13 EUR na dan.

OŠ Roje 25. 2. – 1. 3. 2013
Smučarski tečaj v sodelovanju s športnim društvom Sonček in Zvezo prijateljev mladine Domžale na Krvavcu. Tečaja se bo udeležilo 11 učencev OŠ Roje. V času zimskih počitnic bo odprt tudi Razvojni Oddelek (vrtec).

OŠ Dob in podružnična šola Krtina 25. 2. – 1. 3. 2013
V okviru projekta Zdrav življenjski slog imajo načrtovane naslednje aktivnosti med počitnicami, in sicer:
PONEDELJEK – športne aktivnosti – različni športi in plesi, igre na snegu na PŠ Krtina.
TOREK – športne aktivnosti – različni športi in ples, igre na snegu na PŠ Krtina.
SREDA – pohod s sankanjem za PŠ Krtina in matično šolo Dob.
ČETRTEK – športne aktivnosti – različni športi in plesi, igre na snegu na OŠ Dob.
PETEK – športne aktivnosti – različni športi in plesi, igre na snegu na OŠ Dob.
Čas aktivnosti : 8.00 – 12.30.

Na PŠ Krtina je v ponedeljek od 8.00 – 12.00 ure poleg športnih aktivnosti tudi delavnica ročnih in ustvarjalnih spretnosti.

OŠ Dob in PD Moravče organizirata pohod in sankanje na planinskem domu Ušte – Žerenk. Potrebna bo planinska obutev, sankaška oprema, malica ter zadostna količina pijače. Odhod izpred šole v Krtini bo ob 8.00 in ob 8.10 izpred OŠ Dob. Predviden prihod pred šolo pa bo ob 13.00 uri. Vožnja z avtobusom za otroke zdravega življenjskega sloga je brezplačna, za ostale 5,00 EUR.

Brezplačna predstavitev in vadba Zumbe za otroke, od 8.00 do 12.00 ure v telovadnici OŠ Dob. Predstavitev in vadba bo potekala pod vodstvom Ines Sadar na OŠ Dob.

Turnir ekip v boju med dvema ognjema in športne igre bo potekal v telovadnici OŠ Dob, od 8.00 do 12.00 ure.

OŠ Rodica 25. 2. – 1. 3. 2013
V šolski telovadnici bo potekal program športnih dejavnosti »Hura počitnice«. Namenjen je otrokom od 1. do 5. razreda. Program bo potekal od 8.30 do 12.30 ure. Poleg športno gibalnih igralnic, bodo organizirane tudi ustvarjalne delavnice.

Center za mlade 25.2.-1.3.2013 igranje namiznih iger (Človek ne jezi se, kartanje, Igra življenja, Monopoly, Activity, šah…); športne igre na prostem (šolsko igrišče, kdo bo naredil izvirnejšega snežaka);kreativne delavnice: izdelovanje nakita, slikanje z akrilnimi barvami; plesni in pevski nastopi (CZM ima talent). Otroci morajo pripraviti plakat o dogodku, povezovalni program vodi eden od otrok, v žiriji pa so vsi sodelujoči: nastopajoči, gledalci in animatorji; igranje družabnih iger (pantomima, ugani kdo, igre spretnosti….); kulinarična delavnica, kjer otroci sami aktivno sodelujejo pri pripravi; dekoraciji in postrežbi (izdelava obloženih kruhkov, vafljev, palačink); ogled filmske matineje Božičkov vajenec v KD Franca Bernika Domžale; frizerska delavnica in delavnica ličenja; izlet v Ljubljano z vlakom in ogled gradu;

Zavod za šport 25. 2. – 2. 3. 2013
Od 10.00 – 19.00 ure bo na drsališču v Športnem parku v Domžalah možno brezplačno drsanje.
PONEDELJEK – od 10. do 11. ure je razpisan 3. termin brezplačnega drsanja. Od 16. do 18. ure bo podelitev spominskih medalj udeležencem, kratka predstavitev umetnostnega drsanja in hokejska tekma dveh ekip od 10 do 12 let.
Kegljanje na ledu-samo bližanje-starejši za nagrado (5 metov = 1,00 EUR);
Tekma v hitrostnem drsanju;
Izvajanje kazenskih strelov za nagrado – 3 starostne kategorije (3 streli = 1,00 EUR);
Te aktivnosti bodo realizirane, če bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov.

Oglasno sporočilo