Skupina Helios pred večjimi lastniškimi spremembami

0
2583
Vir: Občina Domžale; 27.februar 2013

Prejeli smo pismo domžalskega župana Tonija Dragarja v zvezi z večjimi lastniškimi spremembami v skupini Helios.

Spoštovani,

Skupina Helios, največje podjetje v občini Domžale, je pred večjimi lastniškimi spremembami. Postopki za prodajo večinskega paketa delnic Heliosa že potekajo, potencialni vlagatelji bodo v kratkem zaključil s pregledi poslovanja družbe. Ponudniki, med katerimi so ameriška multinacionalka PPG, avstrijski holding Ring International in One Equity Partners, bodo morali do konca marca 2013 oddati zavezujoče ponudbe za nakup.

Helios je v občini največji zaposlovalec s kar 795 zaposlenimi. Podjetje s svojim poslovanjem pomembno vpliva na gospodarsko in družbeno okolje v državi. Njegova največja tovarna, s sedežem v občini Domžale, je po prihodkih na 24. mestu v državi, po številu zaposlenih pa na 39. V celotni Sloveniji zaposluje 1364 ljudi.

Podjetje je pomembno povezano z lokalnim okoljem, saj podpira številna lokalna društva, poleg tega pa že kar 30 let sponzorira košarkaški klub v Domžalah.

Za Občino Domžale je pomembna tudi sedanja organizacija gasilske službe, ki skozi Center požarne varnosti kot enkratno obliko sodelovanja gospodarske družbe, države in občine na zelo ekonomičen način zagotavlja visok standard varovanja življenj in premoženja občank in občanov na območjih občine Domžale, Moravče, Lukovice in Trzina.

Helios je v okviru družbene odgovornosti pomembno vpleten tudi v širše okolje. Znan je Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda, s pomočjo katerega je bilo očiščenih 17 kraških jam in brezen ter obnovljenih 82 vodnih virov po vsej državi. Pomembno pa je tudi podpiranje projekta zasnov vodnih učnih poti v slovenskih osnovnih šolah in sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije in združenjem športnih zvez pri obnovi športnih objektov.

Podjetje Helios je izrednega pomena tako za lokalno skupnost, občanke in občane kot tudi za državo. Zato menimo, da morajo biti v postopek prodaje vključene varovalke, s katerimi bi zaščitili interese zaposlenih (delovna mesta, masa za plače, spoštovanje zakonodaje, itd.) ter z njimi zagotovili ohranitev sedeža podjetja, proizvodnih lokacij, razvojnih aktivnosti, blagovnih znamk, obsega trgov in finančne trdnosti podjetja. S tem bi se izognili velikim tveganjem oziroma posledicami, ki jih tovrstni prevzemi lahko povzročijo.

Upamo, da bo konzorcij lastnikov, v katerem so poleg Slovenske odškodninske družbe, Modre Zavarovalnice tudi zastavne upnice propadlega cerkvenega holdinga Zvon Ena, Zavarovalnica Triglav in nekatere družbe za upravljanje, zahteve uprave pripravljen upoštevati in jih bo vključil v pogodbo.

Tematiko lastniških srememb v Skupini Helios bomo obravnavali na 20. seji Občinskega sveta Občine Domžale 21. marca 2013 in sprejeli sklepe za ohranitev podjetja v neokrnjenem obsegu. Obstoj podjetja je bistvenega pomena in v interesu Občine Domžale kot tudi širšega območja Domžal in države.

Toni Dragar, župan

Oglasno sporočilo