Knjigomati v Knjižnici Domžale

0
6344

Vir: Občina Domžale 14.marec 2013

Sodobna multimedijsko in računalniško opremljena Knjižnica Domžale z novo tehnološko pridobitvijo RFID in knjigomati.

Knjižnica Domžale zagotavlja prijazno in vzpodbudno okolje za raznovrstne dejavnosti njenih obiskovalcev in s tem pomembno pomaga ljudem pri uresničevanju njihovih osebnih ciljev, podpira razvoj bralne kulture in vseživljenjskega izobraževanja, omogoča druženje in sprostitev ter spodbuja ustvarjalnost. K temu prispevajo predvsem storitve, kot so uporaba osebnih računalnikov za iskanje informacij na spletu, povečanje obsega prireditvenih dejavnosti, možnost individualnega študija, izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice, medknjižnična izposoja, izposoja multimedijskega gradiva, svetovanje uporabnikom, študijska čitalnica, dejavnosti za otroke, prireditve za odrasle, razstave, ipd.

Uporabnikom so po novem na voljo knjigomati s pomočjo katerih si lahko izposodijo knjižnično gradivo. Eden od knjigomatov je lociran v preddverju Knjižnice Domžale in omogoča vračilo knjižničnega gradiva tudi, ko je knjižnica zaprta in je odprt Mercator center torej tudi ob sobotah popoldan in ob nedeljah dopoldan. Največja prednost knjigomata za vračilo je hitro in enostavno vračilo gradiva, vračilo pa uporabniki lahko opravijo sami brez pomoči. Uporabniki, ki informacijski tehnologiji ne sledite tako hitro pa ste lahko brez skrbi, saj se boste še vedno lahko odločali, kje boste vrnili ali si izposodili knjigo, pri knjižničarjih ali samostojno na knjigomatih. Knjigomati so tako enostavni za uporabo, da jih lahko uporabljajo prav vsi, od otrok do starejših. Postavljeni so na tako višino, da jih lahko samostojno uporabljajo otroci in invalidi, zaradi različnih jezikovnih vmesnikov pa tudi tujci.

Tovrstno vračilo gradiva preko knjigomata je preizkusil tudi župan Občine Domžale, Toni Dragar, ki si je v spremstvu direktorice Knjižnice Domžale mag. Barbare Zupanc Oberwalder že ogledal novo pridobitev.

Tehnologija RFID
Knjižnica Domžale je vzpostavila sistem RFID (radiofrekvenčno identifikacijo). Ta dokaj stara tehnologija intenzivno prodira v slovenski knjižničarski prostor, izpodriva izposojo preko bar code, magnetno zaščito, omogoča zelo hitro samoizposojo in vračilo gradiv, z dopolnjujočo se opremo t.j. knjigomati pa omogoča vračilo tudi v času, ko je knjižnica zaprta. Statistični podatki namreč kažejo, da izposoja in vračilo vsako leto naraščata. V enoti Domžale je bilo leta 2012 izposojenih 683.893 enot in 216.040 obiskovalcev evidentiranih preko izposoje. Nova pridobitev bo tako olajšala tudi delo zaposlenih v Knjižnici Domžale in jih zopet vrnila tja, kamor spadajo – h knjigam, delu z gradivom, svetovanju, delu na projektih promocije branja, pomoč bibliotekarjem informatorjem. Knjižnica Domžale je lansko leto preko javnega naročila z izbranim ponudnikom, Zelinka d.o.o. podpisala pogodbo o nabavi, montaži in vzpostavitvi RFID sistema 3M. Vso gradivo so zaposleni oblepili z novimi nalepkami (čipi), na katere so istočasno zapisali tudi vse podatke o gradivu. Konec leta 2012 je sledila postavitev vseh naprav, njihova montaža, sinhronizacija ter testiranje. Od začetka tega leta pa so naprave že na voljo uporabnikom knjižnice, katerim so zaposleni prve mesece in tudi kasneje pripravljeni ponuditi pomoč na knjigomatih.
V Sloveniji RFID tehnologijo uporablja že kar nekaj knjižnic (Osrednja knjižnica Celje, Mestna knjižnica Kranj, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Mestna knjižnica Izola, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin – Kobarid, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Lenart…).

Uporaba knjigomatov
Uporaba notranjih knjigomatov za samoizposojo je enostavna. Najprej pod rdeč žarek potisnemo člansko izkaznico Knjižnice Domžale, nato na ploščo položimo gradivo (priporočamo največ 3 enote), knjigomat izposodi, na koncu pa imamo, če želimo, tudi možnost natisniti potrdilo. Notranji knjigomati omogočajo vpogled v obstoječe stanje ter vključujejo možnost podaljšanja gradiva. Zunanji knjigomat za vračilo je morda še enostavnejši za uporabo, saj pri njem ne potrebujemo članske izkaznice. Pogledamo, če sveti zelena luč in nato nežno potisnemo 1 kos gradiva v odprtino, počakamo, da neha svetiti rdeča luč in ko je zopet zelena nadaljujemo z naslednjim kosom gradiva. Na tekočem traku v ozadju se gradivo razknjiži in pade v ustrezno sortirno košaro. Zunanji knjigomat za vračilo omogoča 2 nastavitvi in sicer, da se obvezno identificiramo s člansko izkaznico ali pa ne. Pri prvi možnosti bi člani imeli tudi vpogled v svoje stanje in bi lahko gradivo podaljšali, vendar praksa kaže, da večina uporabnikov vrača gradivo brez izkaznice, kar pomeni, da ob prihodu v knjižnico izven delovnega časa ne bi mogli opraviti vračila. Naj povemo, da še vedno vsa izposoja poteka preko COBISS-a, to pomeni, da so knjigomati in tehnologija RFID le nekakšen vmesni posrednik in da so vse transakcije zabeležene enako kot do sedaj (izposoja, vračilo, podaljševanje, zamudnina…), le »vmesniki« so uporabnikom prijaznejši in hitrejši.
Za vpise novih članov, podaljšanje članstva, plačilo članarin in zamudnin, fotokopiranje, usmerjanje uporabnikov in nudenje prvih osnovnih informacij… pa bodo seveda še vedno na voljo usposobljeni knjižničarji na izposoji, le v primerno manjši meri. Seveda bodo v Knjižnici Domžale vse uporabnike, ki iz najrazličnejših vzrokov ne bodo pristopili h knjigomatom, še vedno lepo sprejeli na izposojevalnem pultu.

Helena Dakič Prelc
Občina Domžale, Urad župan

Oglasno sporočilo